Aktualizacja ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie

 

szkolenie z zakresu dostosowania Twojej Firmy do nowego wydania normy ISO 9001:2015 (szkolenia otwarte / szkolenia dedykowane - już od 3 osób), pozwalające na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 9001:2015, praktyczną analizę zmian, jakie należy wdrożyć w systemie zarządzania jakością w Organizacji, wynikających z rewizji normy ISO 9001, samodzielne opracowanie harmonogramu działań dostosowujących Twoją Firmę do nowych wymagań normy ISO 9001:2015

Audyt rewizyjny

 

audyt rewizyjny (analiza luk systemowych) wraz z wykazem niezbędnych działań dostosowawczych

 

 

 

 

 

 

 

    

Kompleksowa aktualizacja

kompleksowa aktualizacja systemu zarządzania jakością w Twojej  Firmie (audyt rewizyjny, harmonogram działań, aktualizacja dokumentacji, dostosowanie procesów, weryfikacja systemu, szkolenie dla pracowników)

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja normy ISO 9001

 
W dniu 23.09.2015 opublikowana została nowa wersja normy ISO 9001, która ukierunkowana jest na zwiększanie zdolności Organizacji do stałego dostarczania produktów i usług, spełniających wymagania i oczekiwania swoich klientów. Do najważniejszych zmian, które wprowadzone zostały w normie ISO 9001:2015 zaliczyć można: koncentrację na przywództwie, zarządzanie ryzykiem, ukierunkowanie na cele, pomiary i zarządzanie zmianą, poprawę komunikacji oraz świadomości.
 
Poniżej przedstawiono układ nowego wydania normy ISO 9001:
 
 
 


 

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń w zakresie normy ISO 9001:2015

DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ FUNKCJONUJĄCEGO W TWOJEJ FIRMIE DO WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2015


    Z uwagi na fakt, że nowe wydanie normy ISO 9001:2015 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania jakością funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań normy ISO 9001:2015.
 
   W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania nowego wydania normy ISO 9001:2015.
 
   W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nowym standardem (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów normy).
 
   Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem).

brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na nowy standard oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym lub recertyfikującym

możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o nowe wymagania normy ISO 9001 przed audytem certyfikującym lub recertyfikującym

audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność z nowym wydaniem normy ISO 9001

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie dostosowania systemu zarządzania do wymagań normy ISO 9001:2015. Zakres naszych usług obejmuje m. in. poniższe działania:
 
przeprowadzenie audytu rewizyjnego (audytu rozbieżności) - ocena Organizacji pod kątem możliwości spełnienia przez nią wymagań normy ISO 9001:2015 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja, ocena i analiza fundamentalnych aspektów systemu zarządzania jakością, sporządzenie raportu z audytu, zawierającego zestawienie rozbieżności z wymaganiami normy ISO 9001:2015
 
  opracowanie harmonogramu aktualizacji SZJ (do wymagań normy ISO 9001:2015)
 
weryfikacja kluczowych założeń systemu zarządzania jakością (określenie potrzeb w zakresie aktualizacji dokumentacji systemowej, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w organizacji, identyfikacja kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie i analiza ryzyka (zagrożenia i szanse) oraz zaplanowanie działań dla przypisania ryzyka i szans, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, dostosowanie procesów do nowych wymagań norm)
 
aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością (aktualizacja przy konsultacji z pracownikami dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 9001:2015, opracowanie dokumentacji związanej m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka (ryzyka i możliwości), planowaniem osiągnięcia celów SZJ, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi)
 
zatwierdzenie zaktualizowanej dokumentacji przez Organizację oraz jej wdrożenie do stosowania (zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Kierownictwo Firmy, zapoznanie z dokumentacją pracowników Organizacji, realizacja procesów zgodnie z nowymi wymaganiami
 
szkolenie dla pracowników (szkolenie z zakresu podstawowych wymagań normy ISO 9001:2015 oraz zaktualizowanej dokumentacji systemowej)
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych w ramach aktualizacji normy ISO 9001

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem