Kursy e-learningowe / szkolenia online ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZKOLENIA ONLINE

Szkolenia zdalne realizujemy w zakresie poniższych norm, standardów, systemów zarządzania:

Szkolenie online ISO 9001

wymagania i podstawy Systemu Zarządzania Jakością - jak uzyskać certyfikat ISO 9001?, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. SZJ

Szkolenie online ISO 14001

wymagania i podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego - jak uzyskać certyfikat ISO 14001?, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. SZŚ

Szkolenie online ISO 45001

wymagania i podstawy Systemu Zarządzania BHP - jak uzyskać certyfikat ISO 45001?, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. SZBHP

Szkolenie online BRC Packaging

wymagania i podstawy standardu BRC Packaging - jak wdrożyć standard BRC Packaging i uzyskać certyfikat BRC Packaging?, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. BRC

Szkolenie online RSPO

wymagania i podstawy standardu RSPO, zasady certyfikacji RSPO, jak uzyskać certyfikat RSPO?

Szkolenie online UTZ / Rainforest Alliance

wymagania i podstawy standardu UTZ oraz Rainforest Alliance, zasady certyfikacji Rainforest Alliance, jak uzyskać certyfikat Rainforest Alliance?

Szkolenie online ISO 22000

wymagania i podstawy normy ISO 22000 - jak uzyskać certyfikat ISO 22000?, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. SZBŻ

Szkolenie online BRC Food

wymagania i podstawy standardu BRC Food - jak wdrożyć standard BRC Food i uzyskać certyfikat BRC Food?, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. BRC

Szkolenie online IFS  Food

wymagania i podstawy standardu IFS Food jak wdrożyć standard IFS Food i uzyskać certyfikat IFS Food?, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. IFS

Szkolenie online BIO / EKO / ORGANIC

wymagania i zasady certyfikacji produktów ekologicznych, jak uzyskać certyfikat BIO / EKO / ORGANIC?
 

Zdobądź certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 bez wychodzenia z domu!

Skorzystaj z naszych szkoleń zdalnych i uzyskaj nowe kwalifikacje. Szkolenie online na Audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 oferujemy w dwóch wariantach:

SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. jakości - film video z lektorem

Szkolenie online indywidualne w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem (czas trwania: 4h) z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z zasadami audytowania i wymaganiami normy ISO 9001:2015

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. jakości - indywidualne webinarium

Szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem

W ramach szkolenia otrzymujesz:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 10h - 2 dni),

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015,

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans, harmonogramu audytów wewnętrznych, raportu z audytu wewnętrznego), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

Czytaj więcej

Zobacz również szkolenie online na Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 czy ISO 22000:2018:

Szkolenie online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 14001:2015

Szkolenie online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 45001:2018

Szkolenie online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 22000:2018

Szkolenia online dostępne są w różnych formach. Możesz skorzystać ze szkolenia indywidualnego, szkolenia grupowego (otwartego lub dedykowanego), webinarium grupowego lub webinarium indywidualnego.

Zapoznaj się z naszą ofertą w zakresie szkoleń online:

Szkolenia indywidualne

samodzielne studiowanie materiałów szkoleniowych w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje z trenerem

Czytaj więcej

Webinaria indywidualne

indywidualne webinaria na żywo z trenerem, omawiane zagdnienia dostosowane do Twoich potrzeb

Czytaj więcej

Webinaria otwarte

grupowe webinaria otwarte na żywo z trenerem

Zobacz najbliższe terminy

Szkolenia dedykowane

dedykowane szkolenia online dla firm w formie webinarium grupowego lub udostępniania materiałów szkoleniowych w formie nagrania video z lektorem

Dowiedz się więcej

Szkolenia online indywidualne z zakresu wymagań normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, IFS Food, BRC Food i in.:

Weź udział w indywidualnym szkoleniu online z serii BASIC!

szkolenie realizowane w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

dostęp do materiałów szkoleniowych bez limitu czasowego, otrzymujesz prezentację multimedialną oraz zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej

niskie koszty uczestnictwa w szkoleniu

elastyczny czas szkolenia - z materiałami szkoleniowymi zapoznajesz się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu


Czytaj więcej

WEBINARIA OTWARTE

Jak wygląda otwarte szkolenie w formie webinarium?
 
1. Bierzesz udział w szkoleniu otwartym bez wychodzenia z domu

2. Szkolenie realizowane jest w formie wideokonferencji za pomocą Internetu

3. Podczas szkolenia online omawiane są te same treści co na szkoleniu otwartym

4. Aktywnie uczestniczysz w wydarzeniu: możesz widzieć i słyszeć trenera oraz wszystkich pozostałych uczestników szkolenia,  masz dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość zadawania pytań na bieżąco

5. Po zakończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat / zaświadczenie ze szkolenia

6. Ceny podane na naszej stronie internetowej i w harmonogramie szkoleń to ceny ostateczne. Za wystawienie certyfikatu / zaświadczenia ze szkolenia nie są pobierane dodatkowe opłaty.

ZOBACZ KALENDARZ WEBINARIÓW / NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH

Kalendarz szkoleń

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu obejmują:

udział w szkoleniu

materiały szkoleniowe  (uwzględniające studia przypadku oraz obszerny komentarz trenera, przykładowe formularze do zastosowania)

zaświadczenie / certyfikat ze szkolenia w formie elektronicznej i wydruku

 
 

Mocne strony naszych szkoleń online

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemów zarządzania

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości
 
w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące


własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

Zobacz wybrane szkolenia online z serii ISO.ONLINE

Szkolenie online ISO 9001

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ds. ISO 9001

szkolenie online w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi (nagranie z narratorem) + darmowe konsultacje online

Szkolenie online ISO 9001

Podstawy Systemu Zarządzania Jakością i wymagania normy ISO 9001

szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem + materiały szkoleniowe w formie nagrania z narratorem

Szkolenie online ISO 45001

Przejście na normę 45001. Aktualizacja SZBHP

szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem + materiały szkoleniowe w formie nagrania z narratorem

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:
 

POLECANE WEBINARIA OTWARTE:

ISO 9001:

System Zarządzania Jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
Zobacz szkolenie

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 zgodnie z wytycznymi ISO 19011
Zobacz szkolenie

ISO 22000:

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej Firmie według normy ISO 22000 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 Zobacz szkolenie

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000
Zobacz szkolenie

BRC Food:

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik BRC Food
Zobacz szkolenie

IFS Food:

Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną
Zobacz szkolenie

BRC Packaging:

Standard BRC Packaging Materials - poznaj wymagania standardu oraz praktyczne rozwiązania jego wdrażania
Zobacz szkolenie

RSPO:

Certyfikat RSPO dla Twoich produktów. Wymagania systemu, zasady certyfikacji Zobacz szkolenie

UTZ:

Certyfikat UTZ dla Twoich produktów. Wymagania systemu, zasady certyfikacji Zobacz szkolenie

BIO/EKO/ORGANIC:

Certyfikat BIO/EKO dla Twoich produktów. Poznaj zasady produkcji żywności ekologicznej - wymagania systemu, zasady certyfikacji
Zobacz szkolenie

ISO 14001:

System Zarządzania Środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
Zobacz szkolenie

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zobacz szkolenie

ISO 45001:

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej Firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
Zoabcz szkolenie

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001
Zobacz szkolenie

  

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inne formy szkoleń, realizowanych przez SYNERGIAgroup

Szkolenia otwarte

 

Szkolenia dedykowane

 

Szkolenia online ISO.ONLINE

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby w ramach wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane przez tzw. audytorów wewnętrznych, czyli osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie audytowania. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością. Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością. W szczególności należy przydzielić odpowiedzialności związane z nadzorowaniem funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnieniem jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001. 

Czytaj więcej

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem