Usługi DDD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi DDD

 

W zakresie usług DDD oferujemy pełen zakres działań związanych z zabezpieczeniem obiektów przed szkodnikami. Zabiegi, które przeprowadzamy oparte są na systemie IPM (Zintegrowanej Metodzie Zwalczania Szkodników), a dokumentację systemową dostosowujemy do systemu zarządzania w Twojej Firmie. Nasze usługi stanowią nie tylko spełnienie wymagań przepisów prawnych, ale przede wszystkim pozwalają na osiągnięcie korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa.

Nasze działania opieramy na zastosowaniu wszystkich możliwych sposobów i metod zwalczania szkodników w celu całkowitego ich wyeliminowania z Twojego przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę przywiązujemy do przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), które jako działania prewencyjne stanowią fundament do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania systemu.
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z SYNERGIAgroup?

nasze rozwiązania dobieramy indywidualnie do Twoich potrzeb, co przekłada się na większą skuteczność naszych działań


posiadamy niezbędną wiedzę, bogate doświadczenie operacyjne oraz nowoczesną technologię, które pozwalają nam efektywnie i kompleksowo ochraniać obiekty


działamy w przekonaniu, że kontrola i zwalczanie szkodników nie mogą wpływać w sposób negatywny na bezpieczeństwo zdrowotne produktów oraz na środowisko naturalne


nasze metody opieramy na działaniach prewencyjnych, wynikających z przestrzegania zasad GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) oraz GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej)


rozwiązania, jakie stosujemy ukierunkowane są na eliminację warunków sprzyjających rozwojowi i bytowaniu szkodników tak, aby zapobiegać ich występowaniu w obiektach chronionych


stosujemy bezpieczne metody ochrony przed szkodnikami

GRUPY DOCELOWE NASZYCH USŁUG, czyli do kogo kierujemy naszą ofertę?

  • firmy z branży spożywczej (m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, hurtownie, hiper- i supermarkety, sklepy, restauracje, fermy drobiu)
  • firmy z branży farmaceutycznej (m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, hurtownie)
  • placówki z branży medycznej (szpitale i inne placówki służby zdrowia)
  • firmy z branży kosmetycznej (laboratoria, przedsiębiorstwa produkcyjne)
  • firmy z branży rekreacyjno – wypoczynkowej (hotele, domy wczasowe)
  • placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie, stołówki)
 

W ramach usługi DDD realizujemy następujące działania:

 

Audyt obiektu

 
 

Wdrożenie Programu Zwalczania Szkodników

 

 

 

Bieżący monitoring obecności szkodników

 

 

Prowadzenie dokumentacji systemowej

 

Realizacja działań interwencyjnych

przeprowadzany w celu określenia mogących występować zagrożeń dla Twojej Firmy, zebrania informacji niezbędnych do opracowania Programu Zwalczania Szkodników zaprojektowanego indywidualnie dla Twojego przedsiębiorstwa. W ramach audytu określany jest poziom higieny, poziom aktywności szkodników oraz czynniki wpływające na ich rozwój. Na podstawie zebranych informacji ustalamy rodzaj i liczbę urządzeń oraz działań koniecznych do prawidłowego zabezpieczenia zakładu
zapoznanie pracowników Twojej Firmy z dokumentacją systemową oraz ich przeszkolenie z zakresu zastosowanych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, zainstalowanie systemu monitorowania obecności szkodników na danym obiekcie. Stosowane przez nas preparaty i urządzenia posiadają odpowiednie atesty oraz pozwolenia (atesty PZH, dopuszczenie do stosowania w zakładach spożywczych w Polsce)
zastosowany system monitoringu i zwalczania szkodników na bieżąco dostosowywany jest do zmieniających się zagrożeń na danym obiekcie oraz Twoich oczekiwań. Wskazujemy działania prewencyjne, których celem jest stworzenie warunków na terenie danego obiektu uniemożliwiających bytowanie i rozwój szkodników. W ramach bieżącego monitoringu przeprowadzamy inspekcje, które ukierunkowane są na kontrolę higieny, przestrzeganie zasad GHP / GMP oraz identyfikację rodzaju i miejsca występowania szkodników, jak również kontrolę urządzeń do monitoringu i zwalczania szkodników
odpowiadamy za prowadzenie dokumentacji systemowej oraz jej aktualność. W dokumentacji zbierane są raporty z wykonywanych działań, listy kontrolne, dane dotyczące aktualnego poziomu aktywności szkodników (gatunek oraz miejsce pojawienia się szkodników), działania interwencyjne, zalecenia / wytyczne w zakresie wykonania dodatkowych działań
 
dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

Usługi DDD - zakres naszych działań:  zabiegi dezynfekcji wynikające z obecności szkodników

Dezynfekcja oznacza zwalczanie wegetatywnych form drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów) obecnych na powierzchniach zewnętrznych. Procesy dezynfekcji przeprowadzane są po zabiegach mycia i czyszczenia różnymi metodami, dobieranymi w zależności od warunków panujących w obiekcie. Dezynfekcję można przeprowadzać metodami fizycznymi (np. poprzez zastosowanie promieniowania UV, wysokiej temperatury, czy promieniowania jonizującego) oraz metodami chemicznymi (poprzez zastosowanie określonych preparatów).

  ochrona przed owadami latającymi,  biegającymi oraz szkodnikami magazynowymi - zabiegi dezynsekcji: gazowej (fumigacji), opryskowej, poprzez mgławienie, poprzez zadymianie

Dezynsekcja oznacza zwalczanie owadów latających, biegających oraz szkodników magazynowych. Proces dezynsekcji może być przeprowadzany następującymi metodami: fizyczną (np. pułapki lepowe, lampy owadobójcze), chemiczną (np. poprzez zastosowanie oprysku, żelu), biologiczną (wykorzystanie pułapek z feromonem). W naszych działaniach opieramy się na metodach prewencyjnych, które stanowią bezpieczniejszy i prostszy sposób zwalczania owadów poprzez zapobieganie ich wystąpieniu. Zabiegi chemiczne stosujemy jedynie w przypadkach, kiedy metody prewencyjne okazują się mało skuteczne.

  ochrona przed gryzoniami

Deratyzacja oznacza zwalczanie gryzoni poprzez zastosowanie środków chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz mechanicznych. Kluczową rolę w zwalczaniu gryzoni odgrywa szczelność zakładu. Nasze działania ukierunkowane są na przestrzeganie zasad GMP / GHP. Ponadto tworzymy system barier ochronnych na terenie zewnętrznym obiektu za pomocą odpowiednio rozmieszczonych stacji deratyzacyjnych, przytwierdzanych na stałe do podłoża. Wewnątrz zakładu montowane są natomiast pułapki mechaniczne.

  zabezpieczenie przed gniazdowaniem i bytowaniem ptaków

  szkolenia z zakresu zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami
Opracowany przez SYNERGIAgroup Program Zwalczania Szkodników zawiera m. in. takie informacje, jak:

założenia Programu Zwalczania Szkodników (opis zastosowanych metod monitoringu, odniesienie do aktualnych wymagań prawnych)


charakterystyka Twojej Firmy pod względem położenia oraz możliwości występowania szkodników (analiza specyfiki przedsiębiorstwa oraz jej wpływu na rodzaj mogących się pojawić szkodników)


plan zwalczania szkodników (plan rozmieszczenia urządzeń na terenie Twojego przedsiębiorstwa, opis urządzeń, opis wykonywanych działań)


plan mycia i dezynfekcji (czynności wykonywane przez pracowników Twojej Firmy)


karty charakterystyk stosowanych preparatów


pozwolenia i atesty stosowanych preparatów oraz urządzeń

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2021 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
free website
built with
kopage