Baza wiedzy / Systemy zarządzania / Audytor wewnętrzny ISO 9001. Jakie są zadania, odpowiedzialności audytora wewnętrznego ISO 9001 w organizacji?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audytor wewnętrzny ISO 9001. Jakie są zadania, odpowiedzialności audytora wewnętrznego ISO 9001 w organizacji?

Audyt wewnętrzny jako wymaganie normy ISO 9001

Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest konieczność przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji, których celem jest sprawdzenie, czy wdrożony i funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001. Realizacja audytów wewnętrznych to złożony proces. W ramach tego procesu wyróżnić możemy takie działania, jak planowanie audytów wewnętrznych, wykonywanie audytów wewnętrznych, ich dokumentowanie oraz nadzorowanie tzw. działań poaudytowych, czyli zaleceń wynikających z przeprowadzonych audytów. Norma ISO 9001 wymaga, aby audyty wewnętrzne przeprowadzane były w ustalonych odstępach czasu przez niezależnych audytorów wewnętrznych o odpowiednich kompetencjach. Niezbędne jest również właściwe udokumentowanie wykonania audytu wewnętrznego poprzez sporządzenie odpowiedniego raportu z audytu.

Audytor wewnętrzny ISO 9001 – co robi? Jakie ma zadania?

Audytor wewnętrzny ISO 9001 odpowiada za przeprowadzanie w organizacji audytów wewnętrznych zgodnie z ustalonym harmonogramem audytów wewnętrznych oraz zgodnie z przyjętą w firmie procedurą przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Przed planowanym audytem wewnętrznym audytor powinien zapoznać się z dokumentami stanowiącymi kryteria audytu, tj. dokumentami odniesienia, czyli np. normą ISO 9001 oraz dokumentacją systemową obowiązującą w organizacji, w danym dziale, czy w danym obszarze (procedury, instrukcje, przepisy prawa itp.). Należy zapoznać się również z dokumentację z poprzedniego audytu (raportem z poprzedniego audytu wewnętrznego, stwierdzonymi niezgodnościami, zaleceniami do wykonania) oraz aktualnymi formularzami do dokumentowania wyników audytu (za pomocą jakich formularzy należy udokumentować przeprowadzenie audytu wewnętrznego? np. aktualny formularz raportu z audytu, listy kontrolnej, czy planu audytu). Audytor wewnętrzny przed realizacją audytu, powinien przeprowadzić również analizę szans i zagrożeń dla wykonalności danego audytu, uwzględniając poniższe kryteria:

dostępność rozmówców w trakcie audytu,

ograniczenia ze względu na specyficzne warunki w obszarach audytowanych (np. warunki BHP, czystość mikrobiologiczna),

ograniczenia ze względu na ograniczony dostęp do danych osobowych,

ograniczenia ze względu na ograniczony dostęp do informacji (informacje poufne),

ramy czasowe,

konieczność ciągłości działania procesów audytowanych,

dobór audytorów do zespołu oraz ich kompetencje,

techniki pobierania próbek audytowych,

możliwe do zdefiniowania potencjały do doskonalenia skuteczności i efektywności,

nieosiągnięcie celów audytu w wyniku niewłaściwego etapu planowania.

Przeprowadzając audyt wewnętrzny, audytor powinien uwzględnić takie jego etapy, jak: spotkanie otwierające, zbieranie i weryfikowanie informacji, opracowanie ustaleń i wniosków z audytu, podsumowanie audytu - spotkanie zamykające. Audyt rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, na którym audytor powinien przedstawić cel, zakres audytu oraz szczegóły organizacyjne. Następnie audytor poszukuje obiektywnych dowodów wskazujących, że audytowane obszary spełniają wymagania zawarte w dokumentacji systemowej oraz normie ISO 9001. Audyt kończy się spotkaniem zamykającym, na którym audytor podsumowuje  przeprowadzone działania audytowe. Po zakończonym audycie audytor zobowiązany jest do sporządzenia raportu z audytu wewnętrznego, w którym dokumentuje wyniki zgodności, niezgodności oraz potencjałów doskonalenia.

Skuteczność audytu wewnętrznego ISO 9001

Audytowanie to proces złożony. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych. Szczególnie istotne są wiedza i doświadczenie audytora wewnętrznego zarówno w zakresie metod audytowania i sposobie realizacji audytów wewnętrznych (zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011), jak również w zakresie audytowanej branży (np. znajomość przepisów prawnych, dobrych praktyk obowiązujących w danej branży).

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji audytów wewnętrznych w Twojej firmie. Nasi audytorzy to doświadczeni praktycy, którzy od lat przeprowadzają audyty wewnętrzne w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Posiadamy również doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących, co pozwala nam spojrzeć na organizacje naszych Klientów z punktu widzenia jednostki certyfikującej i skutecznie przygotować Twoją organizację do audytu zewnętrznego.

 

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu nadzoru stałego systemu ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / IFS / BRC i in.

 

 ZAPYTAJ O OFERTĘ NA AUDYT WEWNĘTRZNY W TWOJEJ FIRMIE

 

 

powrót do Baza wiedzy / Systemy zarządzania

 

Skorzystaj z naszego szkolenia na Audytora wewnętrznego ISO 9001 i dowiedz się więcej, jak przeprowadzać audyty wewnętrzne oraz uzyskaj niezbędne kwalifikacje!

 

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001 dostępne jest w następujących wariantach:

Szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 9001

webinarium otwarte

szkolenie zdalne otwarte bez wychodzenia z domu, realizowane w formie grupowej wideokonferencji

czytaj więcej

Szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 9001

webinarium indywidualne

szkolenie zdalne realizowane w formie indywidualnej wideokonferencji na żywo z trenerem

czytaj więcej

Szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 9001

szkolenie online indywidualne

szkolenie indywidualne bez wychodzenia z domu polegające na samodzielnym zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi w formie filmu z narratorem

czytaj więcej

Szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 9001

szkolenie dedykowane (online lub stacjonarne)

szkolenie realizowane w formie zamkniętej dla grupy pracowników Twojej firmy, możliwe do przeprowadzenia w formie stacjonarnej lub zdalnej (videokonferencja grupowa)

zapytaj o indywidualną wycenę

 

CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001, czyli Pełnomocnik ds. ISO 9001 osobą z zewnątrz firmy. Czy to możliwe?

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jak opracować dokumentację ISO 9001? Dokumentacja jakościowa ISO 9001. Nadzorowanie dokumentacji ISO 9001

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

 

 

 

Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Czytaj więcej

Nadzorowanie ISO / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Czytaj więcej

Szkolenia ISO
stacjonarne i online

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Czytaj więcej

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Czytaj więcej

Audyty dostawców

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Czytaj więcej

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Czytaj więcej

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE

 

Szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 9001

indywidualne szkolenie online w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z zasadami audytowania i wymaganiami normy ISO 9001:2015

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem