Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online ISO 45001 - Dostosowanie / aktualizacja SZBHP do wymagań ISO 45001. Przejście na normę ISO 45001

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 45001 - Dostosowanie / aktualizacja SZBHP do wymagań ISO 45001. Przejście na normę ISO 45001:

ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne

 

Cel szkolenia ISO 45001:

Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy ISO 45001:2018 oraz przedstawienie praktycznych sposobów ich spełnienia tak, aby funkcjonujący w organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy dostosowany był w jak największym stopniu do realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jego elementy mogły być przydatne w codziennej działalności poszczególnych obszarów organizacji. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie praktycznego interpretowania i dostosowania wymagań normy ISO 45001:2018 w odniesieniu do swojej organizacji. Podczas szkolenia wskażemy, jak sprawić, aby System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy działał na co dzień, a nie tylko istniał "na papierze" oraz jak wyeliminować zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczyć ilość dokumentacji systemowej do minimum.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania normy ISO 45001 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania nieuwzględnione w normie PN-N-18001 i OHSAS 18001. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
 
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

II wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje na żywo z trenerem czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO 45001 - Dostosowanie / aktualizacja SZBHP do wymagań ISO 45001. Przejście na normę ISO 45001?

zdobędziesz umiejętności w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 45001:2018 oraz ich praktycznego zastosowania w swojej organizacji

będziesz umiał właściwe planować i wdrażać działania związane z kluczowymi założeniami normy ISO 45001:2018, w szczególności działań odnoszących się do zarządzania ryzykiem i szansami oraz właściwej komunikacji ze stronami zainteresowanymi

będziesz potrafił przekładać wymagania normy ISO 45001 na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym wykorzystaniu czasu i zaangażowania pracowników

poznasz strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018
 

organiczysz ilość tworzonych dokumentów w ramach SZBHP do niezbędnego minimum
 

zdobędziesz umiejętności projektowania dokumentacji systemu ISO 45001 opartej na tylko niezbędnych udokumentowanych informacjach zgodnej z wymaganiami normy ISO 45001:2018

zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy
w praktyce, czyli jak opracować skuteczny plan działania
 

dowiesz się, na jakie punkty zwracają uwagę audytorzy podczas realizacji audytu certyfikującego ISO 45001:2018

Program szkolenia ISO 45001:

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania normy ISO 45001:2018 – ich wpływ na system zarządzania BHP w Twojej Organizacji

3. Warsztaty praktyczne - wymagania normy ISO 45001:2018 w kontekście Twojej Organizacji. Przejście na normę ISO 45001
 
Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Praktyczne metody analizy otoczenia. Określanie właściwych kanałów komunikacyjnych w kontekście zarządzania relacjami                                                                                                                                  
Ćwiczenie 2: Przywództwo i planowanie (zaangażowanie kierownictwa, polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, planowanie systemu, odpowiedzialność i uprawnienia)    
Ćwiczenie 3: Wsparcie (zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko funkcjonowania procesów, nadzór nad udokumentowanymi informacjami, komunikacja, nadzór nad procesami zewnętrznymi)
Ćwiczenie 4: Działania operacyjne (planowanie operacyjne i sterowanie)    
Ćwiczenie 5: Ocena efektów działania i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy (nadzorowanie monitorowania i pomiarów, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, nadzór nad niezgodnością, działania korygujące, ciągłe doskonalenie)

4. Podsumowanie i wnioski
 
 SZKOLENIE OBEJMUJE:

    materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

    zaświadczenie ze szkolenia

    poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów
 

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE ISO 45001 - Dostosowanie / aktualizacja SZBHP do wymagań ISO 45001. Przejście na normę ISO 45001?

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

 

 

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE ISO 45001 - Dostosowanie / aktualizacja SZBHP do wymagań ISO 45001. Przejście na normę ISO 45001?

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 45001 oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 45001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

 

wymagania normy ISO 45001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Dowiedz się więcej, dlaczego warto wybrać szkolenia organizowane przez SYNERGIAgroup Czytaj więcej

Pozostałe nasze szkolenia ISO 45001:2018

Szkolenie online ISO 45001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 45001 w firmie?: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online ISO 45001 Audytor wewnętrzny: Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia

 
 
Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem