Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online IFS Food v.7 / Wymagania standardu IFS Food v.7 / Wdrożenie IFS Food v.7 w firmie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE IFS FOOD v.7 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Food w firmie?:

Międzynarodowy Standard Żywności IFS Food w Twojej Firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia standardu IFS Food v.7

 

Cel szkolenia IFS Food:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu IFS Food v.7. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia oraz stosowania standardu IFS Food v.7 w swojej Organizacji. Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura audytu na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food, jak również zwrócona zostanie uwaga na możliwości doskonalenia procesów biznesowych dzięki zastosowaniu tego standardu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak wdrożyć IFS Food w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu IFS Food, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań standardu IFS Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

 

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online IFS FOOD v.7 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Food w firmie?

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu IFS Food (International Food Standard)

poznasz wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
w oparciu o standard IFS Food

dowiesz się, jakie są kluczowe wymagania liderów rynku spożywczego, którzy stosują standard IFS Food do oceny swoich dostawców

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu IFS Food
 

zdobędziesz wiedzę niezbędną do uzyskania kwalifikacji audytorskich
w ramach szkoleń dedykowanych dla audytorów wewnętrznych IFS Food


uzyskasz informacje, na jakie obszary w swojej Organizacji należy zwrócić szczególną uwagę przy wdrożeniu standardu IFS Food

zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu IFS Food w odniesieniu do swojej Organizacji

będziesz potrafił przekładać wymagania IFS Food na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia IFS Food w firmie
 

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez standard IFS Food i wdrożyć je do stosowania

Program szkolenia online IFS FOOD v.7 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Food w firmie?:

 

1. Wprowadzenie

2. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

3. Standard IFS Food – podstawowe założenia, pojęcia i definicje

4. Warsztaty praktyczne – wdrożenie IFS Food v.7 w Twojej Organizacji

Ćwiczenie 1:  Zarządzanie i zaangażowanie (polityka, cele, odpowiedzialności i uprawnienia, orientacja na klienta, przegląd zarządzania)

Ćwiczenie 2: System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (Plan HACCP, nadzorowanie dokumentacji i zapisów)

Ćwiczenie 3: Zarządzanie zasobami (higiena personelu, odzież ochronna, szkolenia, zaplecze socjalne)

Ćwiczenie 4: Procesy operacyjne (specyfikacje, receptury, rozwój produktu, zakupy, otoczenie zakładu, przepływy, mycie i dezynfekcja, GMP, zanieczyszczenia, identyfikowalność, alergeny, oszustwa)

Ćwiczenie 5: Pomiary, analizy, doskonalenie (audyty wewnętrzne, wyposażenie k-p, analiza produktu, zwolnienie produktu, zarządzanie incydentami, wycofanie, działania korygujące)

Ćwiczenie 6: Obrona żywności (plan obrony, bezpieczeństwo zakładu)

Ćwiczenie 7: Tworzenie dokumentacji systemowej - przykładowe wzory procedur i formularzy

Ćwiczenie 8: Przygotowanie organizacji do audytu certyfikacyjnego

5. Podsumowanie i wnioski

 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE IFS FOOD v.7 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Food w firmie?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE IFS FOOD v.7 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Food w firmie?:

 

wymagania standardu IFS Food przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu IFS Food oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etapy oceny efektywności szkoleń realizowanych przez SYNERGIAgroup
 

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia IFS Food v.7:

Szkolenie online IFS Food - Audytor wewnętrzny IFS Food v.7 / Pełnomocnik ds. IFS Food v.7: Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem