Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online IFS Logistics / wymagania standardu IFS Logistics / wdrożenie IFS Logistics w firmie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE IFS Logistics - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Logistics w firmie?:

Standard IFS Logistics - poznaj wymagania standardu IFS Logistics oraz praktyczne rozwiązania jego wdrożenia

 

Cel szkolenia IFS Logistics:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu IFS Logistics. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia oraz stosowania standardu IFS Logistics w swojej Organizacji. Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura audytu na zgodność z wymaganiami standardu IFS Logistics, jak również zwrócona zostanie uwaga na możliwości doskonalenia procesów biznesowych dzięki zastosowaniu tego standardu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak wdrożyć IFS Logistics w firmie, aby z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu IFS Logistics, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności dostarczanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań standardu IFS Logistics wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa produktu i celów dotyczących bezpieczeństwa produktu, przeprowadzenie analizy zagrożeń i ryzyka, opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, obszarów magazynowych i środków transportu, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia, nadzorowanie podwykonawców), nadzorowanie procesu magazynowania i dystrybucji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

 

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online IFS Logistics - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Logistics w firmie?

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu IFS Logistics

poznasz wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu
w procesach logistycznych w oparciu o standard IFS Logistics

uzyskasz informacje, na jakie obszary w swojej Organizacji należy zwrócić szczególną uwagę przy wdrożeniu standardu IFS Logistics

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu IFS Logistics


zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu IFS Logistics w odniesieniu do swojej Organizacji

będziesz potrafił przekładać wymagania standardu IFS Logistics na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia standardu IFS Logistics

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez standard IFS Logistics i wdrożyć je do stosowania

Program szkolenia online IFS Logistics - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Logistics w firmie?:

 
1. Wprowadzenie

2. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

3. Standard IFS Logistics – podstawowe założenia, pojęcia i definicje

4. Warsztaty praktyczne – wymagania standardu IFS Logistics i wdrożenie IFS Logistics w Twojej firmie
 
Ćwiczenie 1: Odpowiedzialność wyższego kierownictwa
Ćwiczenie 2: System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (zarządzanie ryzykiem, wymagania systemu HACCP, wymagania dotyczące dokumentacji)
Ćwiczenie 3: Zarządzanie zasobami
Ćwiczenie 4: Realizacja usług (przeglądy umów, dostawcy i usługodawcy, szczegółowe zasady postępowania)
Ćwiczenie 5: Doskonalenie systemu - pomiary, analizy, ulepszenia (audyty wewnętrzne, reklamacje, działania naprawcze)
Ćwiczenie 6: Plan obrony produktu (ocena obrony, ochrona lokalizacji, bezpieczeństwo osób)
Ćwiczenie 7: Tworzenie dokumentacji systemowej
 
5. Przygotowanie organizacji do audytu certyfikującego IFS Logistics

6. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych


ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE IFS Logistics - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Logistics w firmie?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE IFS Logistics - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Logistics w firmie?

 

wymagania standardu IFS Logistics przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu IFS Logistics oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem