Certyfikat RSPO dla Twoich produktów

Pokaż zaangażowanie Twojej Firmy w zrównoważony rozwój łańcucha dostaw oleju palmowego - wymagania systemu, zasady certyfikacji

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami standardu RSPO SCCS, dotyczącego certyfikacji łańcucha dostaw i handlu oraz przetwórstwa oleju palmowego. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego stosowania standardu w swojej Organizacji. Podczas szkolenia omówione zostaną również możliwości zastosowania certyfikatu RSPO oraz zasady prawidłowego posługiwania się logo RSPO. Przedstawimy zagadnienia związane z używaniem portalu e-trace oraz przygotowaniem Twojej Organizacji do audytu.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu RSPO

poznasz wymagania systemu certyfikacji oleju palmowego oraz zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu
w odniesieniu do swojej Organizacji

uzyskasz informacje, na jakie obszary w swojej Organizacji należy zwrócić szczególną uwagę przy wdrożeniu standardu RSPO

dowiesz się, jak przebiega proces certyfikacji systemu RSPO oraz na jakie punkty zwracają uwagę audytorzy podczas realizacji audytu


będziesz potrafił przekładać wymagania standardu na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrażania standardu RSPO

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO

poprzez wdrożenie standardu RSPO Twoja Organizacja będzie mogła przyczynić się do promocji produkcji oraz stosowania oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Geneza powstania systemów certyfikacji RSPO

3. Standard dla Łańcucha dostaw RSPO (SCCS) – podstawowe założenia i pojęcia

4. Warsztaty praktyczne – wymagania standardu RSPO w kontekście Twojej Organizacji  
                                                                                                                         
Ćwiczenie 1: Omówienie poszczególnych elementów standardu                           
Ćwiczenie 2: Tworzenie dokumentacji systemowej. Przykłady rozwiązań
Ćwiczenie 3: Określenie systemu przepływu materiałów RSPO (IP, SG, MB)
Ćwiczenie 4: Kontrola produktu i procesu
Ćwiczenie 5: Zarządzanie podwykonawcami
Ćwiczenie 6: Zasady stosowania logo RSPO

5. Pozostałe zagadnienia związane z certyfikacją RSPO (członkostwo w RSPO, system PalmTrace)

6. Przygotowanie organizacji do audytu certyfikacyjnego

7. Certyfikacja wielozakładowa i grupowa – rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw

8. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych
 
 

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w 6 różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu
W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Synergiagroup

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte (Harmonogram szkoleń otwartych).
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem