ISO 14001:2015 - Optymalizacja Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 - Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Zarządzania Środowiskowego do realiów funkcjonowania Twojej Organizacji

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych sposobów spełnienia wymagań normy ISO 14001:2015 tak, aby funkcjonujący w organizacji System Zarządzania Środowiskowego dostosowany był w jak największym stopniu do realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jego elementy mogły być przydatne w codziennej działalności poszczególnych obszarów organizacji. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie praktycznego interpretowania i dostosowania wymagań normy ISO 14001:2015 w odniesieniu do swojej organizacji. Podczas szkolenia wskażemy, jak sprawić, aby System Zarządzania Środowiskowego działał na co dzień, a nie tylko istniał "na papierze" oraz jak wyeliminować zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczyć ilość dokumentacji systemowej do minimum.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

zdobędziesz umiejętności w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 14001:2015 oraz ich praktycznego zastosowania w swojej organizacji

będziesz potrafił przekładać wymagania normy na praktyczne rozwiązania
w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym wykorzystaniu czasu i zaangażowania pracowników


dowiesz się, jak skutecznie wykorzystać SZŚ do nadzorowania poszczególnych obszarów działalności organizacji

organiczysz ilość tworzonych dokumentów w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego do niezbędnego minimum

 zdobędziesz umiejętności projektowania dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego opartej na tylko niezbędnych udokumentowanych informacjach zgodnej z wymaganiami normy ISO 14001:2015

poznasz podstawowe metody stosowane w optymalizacji procesów w organizacji, dzięki którym zyskasz większą efektywność i wydajność pracy swoich pracowników

zdobędziesz wiedzę, jak powinna wyglądać optymalna dokumentacja systemowa SZŚ

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
 
2. Kluczowe wymagania normy ISO 14001:2015 – ich wpływ na system zarządzania środowiskowego w Twojej Organizacji
 
3. Warsztaty praktyczne
 
Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Praktyczne metody analizy otoczenia. Określanie właściwych kanałów informacyjnych w kontekście zarządzania relacjami ze stronami zainteresowanymi
Ćwiczenie 2: Przywództwo i planowanie. Podejście procesowe do zarządzania środowiskowego. Tworzenie celów i mierników do nadzorowania procesów. Sposoby monitorowania realizacji celów
Ćwiczenie 3: Wsparcie. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Właściwa komunikacja
Ćwiczenie 4: Działania operacyjne, czyli podstawa systemu zarządzania środowiskowego
Ćwiczenie 5: Zarządzanie ryzykiem. Zastosowanie najlepszych praktyk w ocenie i doskonaleniu działań
Ćwiczenie 6: Analiza niezbędnej dokumentacji systemowej. Tylko udokumentowane informacje. Identyfikacja i eliminacja zbędnych dokumentów
Ćwiczenie 7: Metody optymalizacji procesów.
Ćwiczenie 8: Doskonalenie. Przegląd zarządzania. Audyty wewnętrzne
 
4. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu
W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem