Norma ISO 45001:2018 / Szkolenie online ISO 45001 / Wymagania normy ISO 45001. Wdrożenie systemu ISO 45001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 45001:

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej Firmie według normy ISO 45001:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu ISO 45001

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz kluczowymi zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w swojej Organizacji.

Szkolenie charakteryzuje się poziomem podstawowym. Może stanowić podstawę do uzyskania w ramach następnych szkoleń kwalifikacji audytorów wewnętrznych wg ISO 45001:2018. Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, chcących poznać wymagania normy ISO 45001 oraz zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia.

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje z trenerem - czytaj więcej

II wariant szkolenia online: indywidualne webinarium na żywo z trenerem, omawiane zagdnienia dostosowane do Twoich potrzeb - czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO 45001?

poznasz podstawowe założenia i cele wdrożenia normy ISO 45001

dowiesz się, co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy ISO 45001 i jakie są jego zasady

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 45001
w odniesieniu do swojej Organizacji

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez normę ISO 45001 (procedury, instrukcje) i wdrożyć
je do stosowania


zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w praktyce

będziesz potrafił przekładać wymagania normy na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia normy ISO 45001
 

pozyskasz praktyczne umiejętności w zakresie określania zagrożeń
bhp oraz sposobów ich nadzorowania
 
 

Program szkolenia

 

1. Wprowadzenie

2. Zasady systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w praktyce biznesowej, czyli integracja wymagań prawnych w zakresie bhp z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem)

3. Wymagania prawne z zakresu bhp obowiązujące w Polsce i UE

4. WARSZTATY PRAKTYCZNE - wymagania normy ISO 45001 i wdrożenie systemu ISO 45001 w Twojej Organizacji

 
Ćwiczenie 1: Przywództwo i planowanie, czyli procesy biznesowe w obszarze bhp. Kontekst organizacji. Wymagania stron zainteresowanych. Zadania i odpowiedzialności kierownictwa. Polityka bhp
Ćwiczenie 2: Cele i programy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podejście procesowe w zarządzaniu bhp
Ćwiczenie 3: Narzędzia i techniki wspomagające utrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Komunikacja, świadomość i kompetencje personelu. Współudział i konsultacje. Nadzorowanie podwykonawców
Ćwiczenie 4: Zarządzanie ryzykiem w obszarze bhp. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
Ćwiczenie 5: Monitorowanie i ocena wyników. Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zapobieganie incydentom
Ćwiczenie 6: Tworzenie dokumentacji systemowej – wymagane procedury, instrukcje, udokumentowane informacje
 

5. Proces certyfikacji systemu ISO 45001

6. Podsumowanie i wnioski

 
SZKOLENIE OBEJMUJE:
 
materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów


MOCNE STRONY SZKOLENIA STACJONARNEGO / SZKOLENIA ONLINE ISO 45001:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenie realizowane również w formie online

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE ISO 45001?

 

wymagania normy ISO 45001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 45001 oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 45001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:

 
 
 
 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem