Techniki i zasady audytowania wg ISO 19011:2018. Warsztaty doskonalące dla audytorów - poznaj skuteczne metody doskonalenia swojej Organizacji

 
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie wytycznych oraz technik audytowania, najczęściej stosowanych w różnych systemach zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości i sposoby przekładania analizy ryzyka na procesy planowania i zarządzania audytami zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018. 

 Uczestnicy szkolenia będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz udoskonalić umiejętności w zakresie dokumentowania procesu zarządzania audytami wewnętrznymi / zewnętrznymi oraz realizacji audytów zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011:2018.

Szkolenie kierowane jest do audytorów wewnętrznych, pełnomocników ds. systemów zarządzania osób odpowiedzialnych za zarządzanie audytami w Firmie, które przeprowadzają audyty wewnętrzne, zewnętrzne lub audyty dostawców, chcących zaktualizować swoją wiedzę o nowe wymagania normy ISO 19011:2018.

Szkolenie charakteryzuje się poziomem zaawansowanym. Program szkolenia nie zakłada omawiania podstawowych wymagań systemu zarządzania jakością.

Wszystkie osoby, które zaczynają swoją przygodę z systemem zarządzania jakością zapraszamy na szkolenie wprowadzające:

System zarządzania jakością w Twojej firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
 
 
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

udoskonalisz swoje techniki prowadzenia audytu, niezależnie od systemu zarządzania funkcjonującego w Twojej Organizacji

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018 przeprowadzać audyty wewnętrzne, uwzględniając ryzyka i szanse w procesie audytowania

zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)

uzyskasz możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz poznania nowych rozwiązań poprzez wymianę doświadczeń z innymi audytorami
 

udoskonalisz swoje umiejętności interpersonalne


udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami w Twojej Organizacji, przy szczególnym zwróceniu uwagi na elementy zarządzania programem audytów

ugruntujesz swoją wiedzę w zakresie właściwego doboru technik i narzędzi audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności, zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 19011

poprawisz swój warsztat pracy jako audytora wewnętrznego w zakresie metod i technik audytowania, analizy ryzyka w audytowanych obszarach, właściwej komunikacji oraz metod rozwiązywania konfliktów
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Kompetencje, wiedza i umiejętności audytorów w zakresie audytowania systemów zarządzania. Wymagania dla audytorów i kryteria ich oceny wg ISO 19011:2018

3. WARSZTATY PRAKTYCZNE
 
Ćwiczenie 1: Kluczowe wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011:2018
Ćwiczenie 2: Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011
Ćwiczenie 3: Analiza ryzyka w zarządzaniu audytami. Określanie i ocena ryzyk i szans w odniesieniu do programu audytów. Określanie i wdrażanie programu audytów
Ćwiczenie 4: Przeprowadzanie audytu. Najlepsze metody i techniki postępowania
Ćwiczenie 5: Metodyka audytów. Efektywne raportowanie wyników audytu
Ćwiczenie 6: Przeprowadzenie audytu zgodnie z normą ISO 19011:2018. Gra symulacyjna
 
4. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu
W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem