Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online / zarządzanie ryzykiem - metoda FMEA / Co to jest FMEA? Jak przeprowadzić ocenę ryzyka za pomocą metody FMEA?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs e-learning / szkolenie online / zarządzanie ryzykiem - metoda FMEA / Co to jest FMEA? Jak przeprowadzić ocenę ryzyka za pomocą metody FMEA?

FMEA (Analiza potencjalnych wad i ich skutków) jako standard zarządzania ryzykiem w Twojej Organizacji

 

Cel szkolenia zarządzanie ryzykiem - metoda FMEA:

Celem szkolenia jest poznanie metodyki analizy FMEA oraz jej praktycznego zastosowania w  ocenie ryzyka w systemów zarządzania np. ISO 9001, ISO 22000 i in. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania, przeprowadzania analizy FMEA oraz tworzenia na jej podstawie planów kontrolnych (Control Plan).

Szkolenie kierowane jest do audytorów wewnętrznych, pełnomocników ds. systemów zarządzania oraz osób odpowiedzialnych za jakość w Firmie, jak również do specjalistów oraz właścicieli procesów.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 
 
 

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online / zarządzanie ryzykiem - metoda FMEA / Co to jest FMEA? Jak przeprowadzić ocenę ryzyka za pomocą metody FMEA?

dowiesz się, jak krok po kroku przeprowadzać analizę FMEA w odniesieniu do procesów funkcjonujących w Twojej Organizacji

poprawisz swój warsztat pracy w zakresie metod i technik doskonalenia Twojej Organizacji, produktów i procesów produkcyjnych oraz analizy ryzyka

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy przeprowadzania analizy FMEA: od identyfikacji charakterystyk w oparciu o specyfikacje klienta i znajomości procesu, poprzez budowę schematu przepływu procesu (flow chart) oraz analizę ryzyka, aż do tworzenia planu kontroli (Control Plan)zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób analiza FMEA może stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem

uzyskasz możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz poznania nowych rozwiązań poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia

udoskonalisz swoje umiejętności interpersonalne

Program szkolenia online / zarządzanie ryzykiem - metoda FMEA / Co to jest FMEA? Jak przeprowadzić ocenę ryzyka za pomocą metody FMEA?

 
1. Wprowadzenie

2. Analiza FMEA - zapobieganie i reagowanie

3. Wiedza i doświadczenie jako podstawa budowy FMEA

4. Podstawowe rodzaje analiz FMEA

5. WARSZTATY PRAKTYCZNE – analiza FMEA dla wybranego procesu (PFMEA) 
 
Ćwiczenie 1: Przygotowanie do analizy PFMEA. Określanie specjalnych charakterystyk
Ćwiczenie 2: Przygotowanie do analizy PFMEA. Opracowanie schematu przepływu procesu (PFD - Process Flow Diagram)
Ćwiczenie 3: Tworzenie PFMEA dla danego procesu. Identyfikacja potencjalnych wad, efektów i wagi
Ćwiczenie 4: Tworzenie PFMEA dla danego procesu. Określanie potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
Ćwiczenie 5: Tworzenie PFMEA dla danego procesu. Bieżące metody kontroli procesu
Ćwiczenie 6: Tworzenie PFMEA dla danego procesu. RPN
Ćwiczenie 7: Tworzenie PFMEA dla danego procesu. Opracowanie planu kontroli. Aktualizacja PFMEA
Ćwiczenie 8: Narzędzia wspomagające FMEA. Diagram Ishikawy, Analiza Pareto-Lorentza. Burza mózgów. 5 x Why

6. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

  zaświadczenie ze szkolenia

  poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych


ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE / zarządzanie ryzykiem - metoda FMEA / Co to jest FMEA? Jak przeprowadzić ocenę ryzyka za pomocą metody FMEA?:

Ocena skuteczności szkolenia stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowerealizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkoleniałączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w 6 różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenie realizowane również w formie online

Trenerzyszkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

 

Czas trwania szkoleniadopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE / zarządzanie ryzykiem - metoda FMEA / Co to jest FMEA? Jak przeprowadzić ocenę ryzyka za pomocą metody FMEA?

 

wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i in. przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i in. oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etapy oceny efektywności szkoleń realizowanych przez SYNERGIAgroup
 

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia: doskonalenie systemu zarządzania (audyt dostawcy, techniki audytowania ISO 19011, zarządzanie ryzykiem FMEA):
Kurs e-learning / szkolenie online / Audyt dostawcy / Jak przeprowadzić audyt dostawcy?: Audyt dostawcy - narzędzie do praktycznego zarządzania relacjami w biznesie Zobacz szczegóły szkolenia

Kurs e-learning / szkolenie online / Techniki i zasady audytowania ISO 19011 / Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny?: Techniki audytowania. Warsztaty doskonalące dla audytorów - poznaj skuteczne metody doskonalenia swojej Organizacji Zobacz szczegóły szkolenia

 

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem