Optymalizacja / Aktualizacja systemu ISO 14001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualizacja normy ISO 14001


 
W dniu 23.09.2015 opublikowana została nowa wersja normy ISO 14001, która ukierunkowana jest na zwiększanie zdolności Organizacji do stałego dostarczania produktów i usług, spełniających wymagania i oczekiwania swoich klientów.

 

DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO W TWOJEJ FIRMIE DO WYMAGAŃ NORMY ISO 14001:2015

 
 
    Z uwagi na fakt, że nowe wydanie normy ISO 14001:2015 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania środowiskowego funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań normy ISO 14001:2015.
 
   W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania nowego wydania normy ISO 14001:2015.
 
   W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nowym standardem (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów normy).
 
   Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem).
W zależności od Twoich potrzeb aktualizację przeprowadzamy w różnych wariantach:
 
szkolenie z zakresu dostosowania Twojej Firmy do nowego wydania normy ISO 14001:2015 (szkolenia otwarte / szkolenia dedykowane - już od 3 osób), pozwalające na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 14001:2015, praktyczną analizę zmian, jakie należy wdrożyć w systemie zarządzania środowiskowego w Organizacji, wynikających z rewizji normy ISO 14001, samodzielne opracowanie harmonogramu działań dostosowujących Twoją Firmę do nowych wymagań normy ISO 14001:2015
 
audyt rewizyjny (analiza luk systemowych) wraz z wykazem niezbędnych działań dostosowawczych
 
kompleksowa aktualizacja systemu zarządzania środowiskowego w Twojej  Firmie (audyt rewizyjny, harmonogram działań, aktualizacja dokumentacji, dostosowanie procesów, weryfikacja systemu, szkolenie dla pracowników)

Korzyści dla Twojej Firmy z audytu rewizyjnego:
 


brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na nowy standard oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym lub recertyfikującym
 
możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o nowe wymagania normy ISO 14001 przed audytem certyfikującym lub recertyfikującym
 
audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność z nowym wydaniem normy ISO 14001
 
sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 14001:2015
 
indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych
 
Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie dostosowania systemu zarządzania środowiskowego do wymagań normy ISO 14001:2015. Zakres naszych usług obejmuje m. in. poniższe działania:
 
przeprowadzenie audytu rewizyjnego (audytu rozbieżności) - ocena Organizacji pod kątem możliwości spełnienia przez nią wymagań normy ISO 14001:2015 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja, ocena i analiza fundamentalnych aspektów systemu zarządzania środowiskowego, sporządzenie raportu z audytu, zawierającego zestawienie rozbieżności z wymaganiami normy ISO 14001:2015
 
opracowanie harmonogramu aktualizacji SZŚ (do wymagań normy ISO 14001:2015)
 
weryfikacja kluczowych założeń systemu zarządzania środowiskowego (określenie potrzeb w zakresie aktualizacji dokumentacji systemowej, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego w organizacji, identyfikacja kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie i analiza ryzyka, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, dostosowanie procesów do nowych wymagań norm)
 
aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego (aktualizacja przy konsultacji z pracownikami dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 14001:2015, opracowanie dokumentacji związanej m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka, planowaniem osiągnięcia celów SZŚ, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi)
 
zatwierdzenie zaktualizowanej dokumentacji przez Organizację oraz jej wdrożenie do stosowania (zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Kierownictwo Firmy, zapoznanie z dokumentacją pracowników Organizacji, realizacja procesów zgodnie z nowymi wymaganiami)
 
szkolenie dla pracowników (szkolenie z zakresu podstawowych wymagań normy ISO 14001:2015 oraz zaktualizowanej dokumentacji systemowej)
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych w ramach aktualizacji normy ISO 14001

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem