Wdrożenie RSPO: szkolenie online RSPO / konsultacje / audyt rewizyjny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU RSPO
(wariant uproszczony: szkolenie online + konsultacje + audyt rewizyjny):
1. SZKOLENIE ONLINE
 
szkolenie online indywidualne z wymagań standardu RSPO

szkolenie online RSPO to:

nowoczesne rozwiązanie w zakresie realizacji niestacjonarnych kursów szkoleniowych, dedykowane dla osób, chcących doskonalić swoje umiejętności poprzez Internet
 
szkolenie prowadzone w formie online pozwalające na zdobycie wiedzy we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu poprzez samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi
 
szkolenie pozwalające na zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie samodzielnego wdrożenia systemu RSPO w organizacji, w szczególności wskazuje, w jaki sposób można przekładać wymagania standardu na praktyczne rozwiązania w organizacji, omawia strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO
 
omówienie możliwości zastosowania certyfikatu RSPO oraz zasad prawidłowego posługiwania się logo RSPO. Przedstawimy zagadnienia związane z używaniem portalu Palmtrace oraz przygotowaniem Twojej Organizacji do audytu certyfikującego
 
zaświadczenie ze szkolenia wystawiane jest na podstawie weryfikacji przyswojonej wiedzy poprzez rozwiązanie testu on-line, zaświadczenie ze szkolenia online jest równorzędne z zaświadczeniem ze szkolenia realizowanego w formie stacjonarnej

koszty uczestnictwa w szkoleniu obejmują: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (uwzględniające studia przypadku oraz obszerny komentarz trenera), zaświadczenie ze szkolenia w formie wydruku

zobacz szczegółowy program szkolenia z zakresu systemu RSPO

2. KONSULTACJE
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych online w trakcie samodzielnego wdrażania standardu

bezpłatne konsultacje online:

po przeprowadzonym szkoleniu online zapewniamy bezpłatne konsultacje w formie telefonicznej lub mailowej z trenerem – konsultantem wdrożeniowym, przez cały okres samodzielnego wdrożenia standardu RSPO przez pracowników Twojej Firmy

konsultacje z trenerem to najlepszy sposób na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, pojawiających się na poszczególnych etapach praktycznego wdrażania systemu RSPO

3. AUDYT REWIZYJNY
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu RSPO oraz czy jest gotowy do certyfikacji

audyt rewizyjny:

przeprowadzany przed audytem certyfikującym pozwala na bardziej efektywne wdrożenie standardu RSPO  w Twojej Firmie

to ocena, czy wdrożony system RSPO spełnia wymagania zawarte w odpowiednich standardach dotyczących łańcucha dostaw certyfikowanego oleju palmowego oraz czy jest gotowy do certyfikacji

w trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd opracowanej dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania standardu RSPO

sporządzamy raport z audytu wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności ze standardem RSPO (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z wymaganiami standardu)

oferujemy wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia

Wybierając powyższy pakiet usług, cały proces wdrożeniowy standardu RSPO w Twojej Firmie możesz zrealizować samodzielnie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE RSPO:

 

ZAŁOŻENIA STANDARDU RSPO Supply Chain Certification Standard (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):

zawiera wymagania w zakresie kontroli produktów zawierających certyfikowany olej palmowy w całym łańcuchu dostaw, uwzględniając przepływ produktów (materiałów) oraz odpowiednie znakowanie

dystrybutorzy, którzy usuwają lub zmieniają pierwotne opakowanie produktu uznawani są za przetwórców – wymagana certyfikacja; sprzedawcy i dystrybutorzy nie muszą posiadać certyfikatu RSPO, niemniej jednak muszą posiadać członkostwo RSPO i aplikować o licencję aby móc sprzedawać certyfikowane produkty RSPO (nr certyfikatu producenta i oznaczenie modelu łańcucha dostaw producenta na dokumentach i produkcie)

dotyczy organizacji, które w łańcuchu dostaw przyjmują prawną odpowiedzialność za produkt zawierający certyfikowany olej palmowy (własność produktu) oraz dokonują fizycznego jego przetworzenia / obsługi (obrotu)

przeznaczony do audytowania organizacji w łańcuchu dostaw RSPO

MODELE ŁAŃCUCHA DOSTAW:

Organizacja zobowiązana jest do przyjęcia określonego modelu łańcucha dostaw, co oznacza określenie sposobu kontrolowania materiałów / produktów RSPO przetwarzanych przez firmę. Do wyboru możliwe są następujące modele:

 

Zachowanie tożsamości (Identity Preserved – IP) - model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika są identyfikowalne do pojedynczej certyfikowanej RSPO plantacji

Segregacja (Segregation – SG) - model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika będą pochodziły tylko ze źródeł certyfikowanych RSPO

Bilans Masy (Mass Balance – MB) - model ten pozwala na mieszanie produktów certyfikowanych z niecertyfikowanymi, opiera się na zgodności pod względem ilościowym produktów certyfikowanych na wejściu do zakładu i na wyjściu

 
KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU RSPO SCCS (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):

 


ogólne wymagania dla łańcucha dostaw

(udokumentowane procedury, zakupy i materiały wejściowe, działania outsourcingowe, sprzedaż i produkty wyjściowe, rejestracja transakcji w systemie PalmTrace, szkolenia, utrzymywanie zapisów, przeliczniki wydajnościowe, zasady komunikacji i stosowania logo, rozpatrywanie reklamacji, przegląd zarządzania)
modele łańcucha dostaw
  wymagania modułowe
(moduły: Zachowanie Tożsamości, Segregacja, Bilans Masy)
 
Wdrożenie RSPO - inne warianty:
Wdrożenie kompleksowe
(audyt zerowy, opracowanie dokumentacji, szkolenie, audyt wewnętrzny, udział w audycie certyfikującym)

Szkolenie dedykowane i konsultacje

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Kontakt

tel.: 601 837 351

e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
 
Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 
Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu RSPO

Szkolenie online indywidualne z wymagań standardu RSPO realizowane samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu

Szkolenie w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - wymagania standardu RSPO

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu RSPO- praktyczne omówienie wymagań standardu, liczne przykłady praktyczne

Zobacz szczegóły szkolenia

Sprawdź najbliższy termin!

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RSPO

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Korzyści z audytu rozbieżności

brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na zgodność ze standardem RSPO oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym

możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o wymagania standardu RSPO przed audytem certyfikującym

audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność ze standardem RSPO

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami systemu RSPO

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych

Mocne strony naszych szkoleń onlineuczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń
 

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemów zarządzania
 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków
 

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem