Baza wiedzy  Systemy zarządzania  Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001

Certyfikat ISO 9001

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to poprawa wizerunku organizacji poprzez potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Certyfikat ISO 9001 to również wykazanie zaangażowania w spełnienie wymagań uznawanych na arenie światowej dobrych praktyk odnoszących się do sposobu zarządzania organizacją, ukierunkowanego na spełnienie oczekiwań i zadowolenie klientów oraz zapewnienie produktu / usługi o wysokiej jakości.

Certyfikacja ISO 9001 to proces złożony, wymagający zaangażowania na różnych poziomach organizacji. Wiąże się z identyfikacją i uporządkowaniem procesów zachodzących w organizacji, przydzieleniem odpowiedzialności, opracowaniem niezbędnej dokumentacji ISO 9001, szkoleniami pracowników. Dlatego też właściwe określenie harmonogramu działań zarówno w ujęciu czasowym, jak również w zakresie wykonywanych zadań związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, a następnie jego certyfikacją jest istotne, aby w sposób sprawny i skuteczny uzyskać certyfikat ISO 9001.

Jakie są etapy certyfikacji ISO 9001?

Proces uzyskania certyfikatu ISO 9001 można podzielić na 2 podstawowe etapy:

Wdrożenie systemu ISO 9001 w firmie

Pierwszym etapem jest tzw. wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. W ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 9001 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację Systemu Zarządzania Jakością, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 z wymaganiami normy ISO 9001. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001

Jeśli System Zarządzania Jakością został już wdrożony w naszej firmie i funkcjonuje (czyli działamy zgodnie z opracowanymi procedurami / instrukcjami, prowadzimy właściwe zapisy – udokumentowane informacje) możemy przejść do drugiego etapu procesu uzyskania certyfikatu ISO 9001. Drugi etap to przeprowadzenie audytu certyfikującego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Audyt certyfikujący obejmuje 2 etapy. Pierwszy etap polega na przeglądzie dokumentacji SZJ ISO 9001 oraz wstępnym sprawdzeniu przez audytora wyznaczonego przez jednostkę certyfikującą Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w organizacji z wymaganiami normy ISO 9001. Czasami w trakcie pierwszego etapu audytu certyfikującego przeprowadzana jest również wizja lokalna w organizacji. Po pierwszym etapie formułowane są wstępne uwagi audytora, które możemy poprawić do drugiego etapu audytu. Drugi etap to wizyta audytora w organizacji celem dokładnego sprawdzenia, jak funkcjonuje System Zarządzania Jakością i czy jest on zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Podczas wizyty audytor przeprowadza wywiady zarówno z kierownictwem organizacji, jak również z pracownikami, odpowiedzialnymi za  poszczególne obszary oraz działania, weryfikuje prowadzone zapisy, utrzymanie / nadzorowanie infrastruktury, spełnienie wymagań prawnych, np. w zakresie BHP. Z przeprowadzonego audytu certyfikującego audytor sporządza raport, w którym przedstawia ogólną ocenę Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w organizacji wraz ze wskazaniem niezgodności, czy możliwości do doskonalenia, jeśli takie zostały stwierdzone podczas audytu certyfikującego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu certyfikującego jednostka certyfikująca wystawia certyfikat zgodności z ISO 9001. Certyfikat ISO 9001 ważny jest przez okres 3 lat, przy czym w ciągu tego okresu przeprowadzane są tzw. 2 audyty nadzoru, w drugim roku oraz w trzecim roku ważności certyfikatu ISO 9001. Celem audytów nadzoru jest sprawdzenie, czy funkcjonujący w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia w dalszym ciągu wymagania normy ISO 9001 oraz czy jest on doskonalony.

Jaki jest koszt uzyskania certyfikatu ISO 9001, certyfikacji ISO 9001?

Cena uzyskania certyfikatu ISO 9001 uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Zależy m.in. od wielkości organizacji, zakresu działań realizowanych w ramach wdrożenia ISO 9001.

 

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz wsparciem w zakresie uzyskania certyfikatu ISO 9001. Dzięki naszym konsultantom proces uzyskania certyfikatu ISO 9001 jest prosty i skuteczny. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie normy ISO 9001. Dedykujemy indywidualnego konsultanta, który poprowadzi Państwa firmę przez wszystkie etapy procesu wdrożenia i certyfikacji SZJ ISO 9001. Skupiamy się na doskonaleniu wdrażanych systemów zarządzania, wskazując możliwości optymalizacji procesów i upraszczania działań oraz dokumentacji ISO.

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001  Czytaj więcej

 

Zapytaj o ofertę na wdrożenie ISO 9001 w Twojej firmie

Formularz ofertowy

 
 
 

W zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oferujemy następujące usługi:

Wdrożenie ISO 9001

Zobacz szczegóły

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (w tym szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 dla wybranych pracowników - GRATIS)

Szkolenia ISO 9001

Zobacz szczegóły

Nasze szkolenia z zakresu ISO 9001:2015 pozwalają na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 9001:2015

Nadzór stały ISO / Przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001

Zobacz szczegóły

Oferta obejmuje nadzorowanie SZJ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ. W ramach nadzorowania optymalizujemy Twój system zarządzania jakością pod względem stosowanej dokumentacji i poziomu zaangażowania pracowników Twojej Firmy

 
CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:
 

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

Co to jest certyfikat ISO 9001? Ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 9001? Ile kosztuje certyfikat ISO 9001?

Ile trwa wdrożenie ISO 9001?

 

 

 

 

Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

Zobacz szczegóły

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO/ outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

 Zobacz szczegóły

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO  stacjonarne i online

Zobacz szczegóły

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

Zobacz szczegóły

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców

Zobacz szczegóły

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

Zobacz szczegóły

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produkty z serii ISO.ONLINE

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

Pakiet startowy

Dokumentacja ISO 9001:2015 - wzory procedur ISO

MODUŁ PODSTAWOWY

Zobacz szczegóły

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem