Baza wiedzy / Systemy zarządzania / Jakie dokumenty są potrzebne w ISO 9001? Dokumentacja ISO 9001. Przygotowanie dokumentacji ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakie dokumenty są potrzebne w ISO 9001? Dokumentacja ISO 9001. Przygotowanie dokumentacji ISO 9001

Wymagania dotyczące dokumentacji ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 nie wskazuje, jakie procedury systemowe powinny zostać opracowane przez organizację w ramach systemu ISO 9001. Zgodnie z normą ISO 9001 organizacja powinna jedynie prowadzić wymagane udokumentowane informacje w celu wykazania zgodności postępowania z wymaganiami normy ISO 9001. Opracowanie i wdrożenie do stosowania przejrzystych procedur postępowania i zasad nadzorowania jakości produktów / usług to w praktyce podstawa efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż z jednej strony możemy w ten sposób zapewnić, że oferowane przez naszą firmę produkty / usługi będą odpowiadały oczekiwaniom klientów, z drugiej zaś możemy uporządkować i zoptymalizować procesy w organizacji.

Jakie dokumenty są potrzebne w ISO 9001?

Udokumentowane informacje – dokumenty wymagane przez ISO 9001:2015

Wydanie normy ISO 9001 z roku 2015 poprzez określenie udokumentowane informacje precyzuje, jakie są niezbędne dokumenty w systemie ISO 9001. Poniżej przedstawiamy krótki zarys dokumentów wymaganych przez normę ISO 9001:2015.

Jako podstawowe udokumentowane informacje, opisujące system zarządzania jakością w organizacji  powinny być utrzymywane w formie pisemnej takie dokumenty systemu ISO 9001, jak: zakres systemu zarządzania jakością, polityka jakości oraz cele jakościowe wraz z harmonogramem ich realizacji.

Kolejne wymagane przez normę ISO 9001 dokumenty stanowiące udokumentowane informacje systemu ISO 9001 to m.in. dokumenty dotyczące nadzorowania zasobów do monitorowania i pomiarów, odnoszące się do kompetencji pracowników, jak również dotyczące realizowanego procesu produkcji / świadczenia usług, w szczególności jego nadzorowania, przeglądu wymagań dotyczących wyrobów i usług, procesu projektowania (jeśli takowy występuje w naszym systemie ISO 9001), zatwierdzania i oceny dostawców, nadzorowania własności klienta lub dostawcy zewnętrznego, nadzorowania zmian w systemie ISO 9001, zwolnienia wyrobu / usługi.

W systemie zarządzania jakością ISO 9001 niezbędne są również dokumenty potwierdzające prowadzenie nadzoru nad systemem ISO 9001. Tutaj przede wszystkim wymagane są dokumenty odnoszące się do nadzorowania wyrobu niezgodnego, niezgodności i działań korygujących, realizacji audytu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania.

Kluczowe znaczenie w dokumentacji ISO 9001 mają udokumentowane informacje, które potwierdzają wykonanie przez nas określonych działań w ramach funkcjonującego systemu ISO 9001, czyli w praktyce systemów zarządzania, tzw. zapisy. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione obszary systemu ISO 9001, w których należy prowadzić udokumentowane informacje, wśród zapisów wymaganych przez normę ISO 9001:2015 możemy wymienić m.in. takie dokumenty ISO 9001, jak: zapisy dotyczące kalibracji i sprawdzeń wyposażenia stosowanego do monitorowania i pomiarów (np. wagi, termometry), zapisy ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych personelu, zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników, specyfikacje produktu / usługi, zapisy dotyczące przeglądu tych specyfikacji, zapisy z procesu projektowania produktu / usługi (m. in. dotyczące danych wejściowych do projektowania, przeglądu, weryfikacji projektowania i danych wyjściowych z projektowania), zapisy dotyczące nadzoru nad wprowadzanymi zmianami w produkcie / usłudze / procesie / systemie ISO 9001, udokumentowane informacje dotyczące akceptacji produktu / usługi i ich zwolnienia do sprzedaży, nadzorowania niezgodności i działań korygujących, zapisy z wyników audytów wewnętrznych oraz z przeprowadzonego przeglądu zarządzania w ramach systemu ISO 9001.

Przygotowanie dokumentacji ISO 9001. Działania, które nie wymagają udokumentowania wg normy ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 wymaga również od organizacji przeprowadzenia szeregu działań, które są istotne dla skutecznego funkcjonowania systemu ISO 9001 w firmie, jednakże nie wymaga ich udokumentowania. Przykładem takich działań może być analiza kontekstu organizacji, czy analiza ryzykiem i szansami. Nie oznacza to, że działania takie można pominąć i nie należy wdrażać odpowiednich procedur. Z praktycznego punktu widzenia oraz dla sprawnego działania systemu ISO 9001 w firmie warto opracować w formie udokumentowanej również procedury, których udokumentowanie nie jest wymagane przez normę ISO 9001:2015. To, jakie dodatkowe obszary zostaną udokumentowane zależy przede wszystkim od organizacji. Należy wziąć pod uwagę wielkość organizacji, jej strukturę organizacyjną, złożoność oraz stopień „poukładania” procesów, wdrożone formy komunikacji wewnętrznej, świadomość personelu.

Norma ISO 9001:2015 nie narzuca, w jakiej formie ma być prowadzona dokumentacja ISO w organizacji, ile ma być procedur, instrukcji, formularzy. Dokumentacja ISO 9001 powinna być dopasowana do organizacji. Może być bardziej ogólna, lub bardziej szczegółowa. Prowadzona w wersji papierowej lub elektronicznej. W każdym przypadku jednak powinna z jednej strony spełniać wymagania normy ISO 9001:2015, z drugiej zaś zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu ISO 9001 w firmie i jego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001.

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wsparciem w zakresie uzyskania certyfikatu ISO 9001. Jednym z etapów w ramach wdrożenia ISO 9001 w organizacji, który realizujemy, jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji ISO 9001. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów ISO dostosowanych do potrzeb organizacji.  Przygotowujemy dokumentację ISO 9001 odnoszącą się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji. Integrujemy tworzone dokumenty z dokumentacją dotychczas obowiązującą w firmie. Liczbę dokumentów ograniczamy do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów.

Opracowujemy dokumentację systemową ISO 9001 związaną m. in. z: określeniem kontekstu organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka w procesach systemu zarządzania jakością (przeprowadzamy identyfikację ryzyk i szans w kontekście zarządzania całą organizacją, jak również poszczególnych procesów, określenie ryzyk i szans oraz zaplanowanie działań dla określonych ryzyk i szans przy wykorzystaniu metodyki działania opartej na metodzie FMEA), planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi

Skupiamy się na doskonaleniu wdrażanych systemów zarządzania, wskazując możliwości optymalizacji procesów i upraszczania działań oraz dokumentacji ISO.

 
Zapytaj o ofertę na opracowanie dokumentacji ISO 9001 dla Twojej firmy

 

powrót do Baza wiedzy / Systemy zarządzania

 

 

W zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oferujemy następujące usługi:

Wdrożenie ISO 9001

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (w tym szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 dla wybranych pracowników - GRATIS)

Szkolenia ISO 9001

Nasze szkolenia z zakresu ISO 9001:2015 pozwalają na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 9001:2015

Nadzór stały ISO / Przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001

Oferta obejmuje nadzorowanie SZJ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ. W ramach nadzorowania optymalizujemy Twój system zarządzania jakością pod względem stosowanej dokumentacji i poziomu zaangażowania pracowników Twojej Firmy

 
 
CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:
 

 

 

 

 

 

Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO/ outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO
stacjonarne i online

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produkty z serii ISO.ONLINE 

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

PAKIET STARTOWY

Dokumentacja ISO 9001:2015 - wzory procedur ISO

MODUŁ PODSTAWOWY

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015

PAKIET STARTOWY

Dokumentacja ISO 9001:2015 - wzory procedur ISO

MODUŁ DODATKOWY

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 z obszaru produkcji

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem