Jak uzyskać certyfikat Rainforest Alliance (UTZ)? / Jak wdrożyć Rainforest Alliance (UTZ)? / Wdrożenie Rainforest Alliance (UTZ) / Dokumentacja Rainforest Alliance (UTZ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie Rainforest Alliance / UTZ - Standardy Rainforest Alliance / UTZ, czyli zrównoważona produkcja, pozyskiwanie i łańcuch dostaw kakao, orzechów, kawy, herbaty, bananów i innych produktów

Standardy Rainforest Alliance oraz UTZ to zrównoważony łańcuch dostaw kawy, herbaty, kakao, orzechów, bananów i innych produktów, spełniający określone wymagania i oczekiwania rolników, przemysłu spożywczego oraz konsumentów. Certyfikat Rainforest Alliance / UTZ gwarantuje pochodzenie kawy, herbaty, kakao oraz orzechów ze źródeł związanych z odpowiedzialną produkcją.

Jak wdrożyć Rainforest Alliance / UTZ w firmie? Jak uzyskać certyfikat Rainforest Alliance / UTZ?

W ramach wdrożenia standardu Rainforest Alliance / UTZ niezbędne jest określenie zakresu systemu Rainforest Alliance / UTZ wraz z określeniem modelu łańcucha dostaw (IP, SG, MB), a następnie opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu Rainforest Alliance / UTZ, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu Rainforest Alliance / UTZ opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie (m.in. w obszarze zakupów, przyjęcia dostaw, magazynowania, produkcji, sprzedaży) tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu Rainforest Alliance / UTZ. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia Rainforest Alliance / UTZ w firmie poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu Rainforest Alliance / UTZ, czyli przeprowadzamy tzw. samoocenę na zgodność z wymaganiami standardu Rainforest Alliance / UTZ. Poprzez samoocenę potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami standardu Rainforest Alliance / UTZ. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat Rainforest Alliance / UTZ.

 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT UTZ, CZYLI WDROŻENIE STANDARDU RAINFOREST ALLIANCE / UTZ REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

 

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu Rainforest Alliance / UTZ zapewniamy:

 

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego Rainforest Alliance / UTZ

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu Rainforest Alliance / UTZ w trakcie trwania projektu

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie Rainforest Alliance / UTZ w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU RAINFOREST ALLIANCE / UTZ:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu Rainforest Alliance / UTZ

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru, np. w zakresie procesu produkcji, dokumentacji

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów, aby zapewnić identyfikację produktu i spełnić wymagania standardu Rainforest Alliance / UTZ

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ RAINFOREST ALLIANCE / UTZ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard Rainforest Alliance / UTZ

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE RAINFOREST ALLIANCE / UTZ
 
omówienie dokumentacji wspólnie
z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie z wymagań Rainforest Alliance / UTZ dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację Rainforest Alliance / UTZ wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu Rainforest Alliance / UTZ

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SAMOOCENA / AUDYT WERYFIKUJĄCY RAINFOREST ALLIANCE / UTZ
 
sprawdzenie, czy wdrożony system Rainforest Alliance / UTZ spełnia wymagania standardu Rainforest Alliance / UTZ oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas przeprowadzania samooceny:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu Rainforest Alliance / UTZ, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy niezbędną dokumentację z samooceny / audytu weryfikującego

5. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu Rainforest Alliance / UTZ dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu Rainforest Alliance / UTZ

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z uzyskaniem certyfikatu Rainforest Alliance / UTZ)

6. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia Rainforest Alliance / UTZ w Twojej firmie

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu Rainforest Alliance / UTZ to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego Rainforest Alliance / UTZ

Ile trwa wdrożenie Rainforest Alliance / UTZ? Ile kosztuje wdrożenie standardu Rainforest Alliance / UTZ dla kawy, kakao, herbaty, orzechów i innych produktów?

Czas wdrożenia Rainforest Alliance / UTZ zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie Rainforest Alliance / UTZ trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu Rainforest Alliance / UTZ wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia Rainforest Alliance / UTZ wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia Rainforest Alliance / UTZ w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU Rainforest Alliance / Utz?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, Rainforest Alliance / UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia standardu Rainforest Alliance / UTZ wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie Rainforest Alliance / UTZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia Rainforest Alliance / UTZdostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji Rainforest Alliance / UTZ)

Co to jest RAINFOREST ALLIANCE oraz UTZ?


Co to jest Rainforest Alliance?

Rainforest Alliance to międzynarodowa organizacja non-profit, której działalność ukierunkowana jest na ochronę środowiska naturalnego, m. in. ochronę lasów oraz wsparcie na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, poprawę warunków pracy farmerów dostarczających produkty certyfikowane RA i warunków życia społeczności lokalnej oraz promocji ich podstawowych praw, w szczególności fundamentalnych praw człowieka. Organizacja Rainforest Alliance realizuje szkolenia dla farmerów z zakresu prawa pracy i zatrudniania dzieci oraz promuje równość płci i brak dyskryminacji. Realizowane są również szkolenia z zakresu stosowania metod rolnictwa przyjaznych dla klimatu i dostosowywania praktyk uprawy do skutków zmiany klimatu. Ponadto dąży do poprawy warunków życia farmerów i pracowników poprzez podejmowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie właściwego wynagrodzenia osób zatrudnionych przy zbiorach. Plantacje z certyfikatem Rainforest Alliance zobowiązane są do ochrony zasobów naturalnych i środowiska poprzez oszczędne wykorzystanie ziemi, wody, energii, niestosowanie nawozów sztucznych i pestycydów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i właściwe gospodarowanie odpadami.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat Rainforest Alliance?

Certyfikacja Rainforest Alliance pomaga farmerom wytwarzać produkty o lepszej jakości, dostosowywać się do zmian klimatu, zwiększać produktywność oraz obniżać koszty produkcji. Dla firm uczestniczących w łańcuchu dostaw produktów certyfikowanych Rainforest Alliance certyfikacja pozwala na poprawę wizerunku firmy postrzeganej jako odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie, przyczyniającej się do zrównoważonego rozwoju produkcji i dostarczania produktów żywnościowych. Certyfikat Rainforest Alliance wzmacnia również wiarygodność marki poprzez skuteczne pokazanie zaangażowania organizacji w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej oraz wskazanie, że surowce wykorzystane do produktów firmy zostały pozyskane z szacunkiem dla ludzi i natury. Certyfikacja Rainforest Alliance zapewnia niezależną gwarancję odpowiedzialnej strategii zaopatrzenia.

Na czym polega program certyfikacji Rainforest Alliance?

Program certyfikacji Rainforest Alliance to standard zrównoważonego rolnictwa oraz odpowiedzialnego łańcucha dostaw produktów certyfikowanych Rainforest Alliance. Pieczęć Rainforest Alliance Certified jest uznawanym na całym świecie symbolem zachowania wysokich standardów przy produkcji i dostarczaniu produktów certyfikowanych. Organizacja Rainforest Alliance jest członkiem ISEAL Alliance, organizacji zajmującej się standardami zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja Rainforest Alliance to system umożliwiający śledzenie pochodzenia produktów certyfikowanych oraz zapewnienie ich identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw.

Wszystkie standardy Rainforest Alliance są bezpłatnie dostępne na stronie internetowej organizacji.

Z kolei certyfikat Rainforest Alliance jest przyznawany przez niezależne zewnętrzne jednostki certyfikujące, które posiadają odpowiednią akredytację na podstawie pozytywnego wyniku przeprowadzonego audytu certyfikującego. Jednostki certyfikujące przeprowadzają regularne audyty zarówno na plantacjach w zakresie zgodności ze standardem zrównoważonego rolnictwa, jak również w firmach uczestniczących w łańcuchu dostaw w zakresie zgodności ze standardem zawierającym wymagania dla łańcucha dostaw.

W czerwcu 2020 roku opublikowany został Program Certyfikacji 2020, który zacznie obowiązywać od połowy 2021 roku. Celem Programu jest zapewnienie większej przejrzystości w stosowaniu odpowiedzialnych praktyk biznesowych w całym łańcuchu dostaw produktów certyfikowanych Rainforest Alliance, od plantacji do końcowego sprzedawcy. Nowy standard oraz powiązane systemy danych i technologii mają na celu dostarczenie większej wartości wielu ludziom i firmom na całym świecie, które wykorzystują certyfikację Rainforest Alliance jako podstawowe narzędzie wspierania zrównoważonej produkcji rolnej i łańcuchów dostaw. Program Certyfikacji 2020 składa się z trzech głównych komponentów, które zostały zaprojektowane tak, aby ściśle ze sobą współpracować: standardy zawierające wymagania dla plantacji oraz uczestników łańcucha dostaw, system certyfikacji (wymagania dla jednostek certyfikujących) oraz platforma informatyczna do rejestracji transakcji produktów certyfikowanych i zapewnienia ich identyfikowalności.

Symbol pieczęci Rainforest Alliance Certified

Plantacje i organizacje uczestniczące w łańcuchu dostaw produktów certyfikowanych Rainforest Alliance, które spełniają wymagania certyfikacyjne, mogą używać pieczęci Rainforest Alliance Certified. Aktualnie ponad 30 000 produktów spożywczych posiada pieczęć „zielonej żaby” z certyfikatem Rainforest Alliance, który wskazuje zarówno firmom, jak i konsumentom, że produkt ten przyczynia się do lepszej przyszłości ludzi i planety.


W roku 2018 organizacja UTZ połączyła się z organizacją Rainforest Alliance w odpowiedzi na spójność wizji, wspólne cele i globalne wyzwania środowiskowe i społecczne takie, jak: wylesianie, zmiany klimatyczne, ubóstwo systemowe, czy nierówności społeczne.

UTZ - Standard zrównoważonej produkcji oraz pozyskiwania kakao, kawy, herbaty, orzechów i in.

 
Standard UTZ pozwala na wyróżnienie produktów (kakao, kawa, herbata, orzechy laskowe), które wyprodukowane zostały w sposób zrównoważony, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz wyzysku ludzi zatrudnionych przy ich produkcji. Standard ten określa wymagania dla całego łańcucha dostaw przy produkcji i zaopatrzeniu kawy, herbaty i kakao. Certyfikacja UTZ świadczy o zaangażowaniu w odpowiedzialność społeczną oraz o stosowaniu najlepszych praktyk w biznesie.
 
Celem certyfikacji UTZ Certified jest zagwarantowanie, że certyfikowane produkty pochodzą ze zrównoważonej produkcji. Są w pełni identyfikowalne w całym łańcuchu dostaw, zaczynając od rolników, plantatorów poprzez przedsiębiorstwa produkcyjne oraz transportowe aż po firmy zajmujące się handlem i dostarczaniem produktów do klientów końcowych. Certyfikacja zrównoważonego łańcucha dostaw UTZ może obejmować producentów, firmy logistyczno – magazynowe, kupców, eksporterów / importerów oraz detalistów.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA STANDARDU UTZ


certyfikat UTZ to gwarancja pochodzenia żywności ze zrównoważonej produkcji, wytworzonej w sposób odpowiedzialny przy uwzględnieniu aspektów ochrony środowiska naturalnego oraz bez szkody wobec ludności zatrudnionej przy jej produkcji


certyfikacja UTZ jest niezbędna w przypadku, kiedy firma zamierza kupować certyfikowany surowiec, przetwarzać go oraz deklarować, że produkt końcowy jest certyfikowany UTZ


standard zawiera wymagania dla produkcji pierwotnej oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, których celem jest zachowanie pełnej identyfikowalności produktów w zakresie ich pochodzenia z odpowiedzialnej produkcji UTZ Certified


w Polsce stosowane są wymagania dla łańcucha dostaw (np. zakładów produkcyjnych), które skupiają się przede wszystkim na identyfikowalności produktu

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU UTZ:


wymagania ogólne (nadzorowanie dokumentacji, nadzorowanie procesów zlecanych na zewnątrz, zarządzanie podwykonawcami, dobre praktyki magazynowania, identyfikowalność, identyfikacja i oddzielanie materiałów UTZ, utrzymywanie zapisów)

wymagania dotyczące systemu przepływu materiałów UTZ (IP, SG, MB, potwierdzenie materiałów wejściowych, identyfikacja materiałów wyjściowych, nadzorowanie procesów produkcyjnych)

wymagania dotyczące znakowania

certyfikat UTZ stwarza możliwość nawiązania współpracy z kontrahentami w łańcuchu dostaw produktów ze znakiem UTZ oraz klientami wymagającymi certyfikacji UTZ, dostęp do nowych rynków sprzedaży

poprawa wizerunku Firmy oraz promocja jej działalności poprzez udział w certyfikacji UTZ i zamieszczenie jej danych na stronie internetowej UTZ

certyfikat UTZ to świadectwo zaangażowania w odpowiedzialny biznes oraz stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

 

certyfikat UTZ to również możliwość pozyskiwania surowców  od certyfikowanych dostawców

dowód stosowania dobrych praktyk w produkcji żywności, w szczególności w zakresie właściwej identyfikowalności produktu to kolejna korzyść z uzyskania certyfikatu UTZ

 

wdrożenie standardu UTZ to poprawa jakości oferowanych produktów oraz zwiększenie produktywności

 

JAK WYGLĄDA CERTYFIKACJA UTZ?

 

Poniżej wyszczególnione zostały kolejne etapy procesu certyfikacyjnego w zakresie uzyskania certyfikatu UTZ:

 

Certyfikat UTZ przyznawany jest na okres 1 roku. W celu przedłużenia ważności certyfikatu niezbędna jest ponowna certyfikacja. W kolejnych latach certyfikat przyznawany jest na 2 lata, a następnie na okres 3 lat. Należy mieć również na uwadze, że między kolejnymi audytami certyfikującymi możliwe są niezapowiedziane inspekcje zgodne z zasadami UTZ.

Wdrożenie Rainforest Alliance / UTZ z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu Rainforest Alliance / UTZ

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu Rainforest Alliance / UTZ w Twojej Firmie

 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Rainforest Alliance / UTZ

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Rainforest Alliance / UTZ

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem Rainforest Alliance / UTZ jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

Karta samooceny UTZ

Standard UTZ Certified Samoocena wzór formularza

formularz do przeprowadzenia samooceny w zakresie certyfikacji UTZ do edycji, dokument gotowy do zastosowania

formularz w wersji edytowalnej do samooceny na zgodność z wymaganiami standardu ChoC UTZ Version 1.1 December 2015.

Czytaj więcej

Konsultacje online standard Rainforest Alliance / UTZ

konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu Rainforest Alliance / UTZ - pomoc, wsparcie merytoryczne przy wdrażaniu i stosowaniu standardu Rainforest Alliance / UTZ Certified

korzyści z udziału w konsultacjach:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu Rainforest Alliance / UTZ na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego Rainforest Alliance / UTZ)

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć Rainforest Alliance / UTZ i jak opracować niezbędne dokumenty (procedury, formularze) w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacjii uzyskać certyfikat Rainforest Alliance / UTZ

Czytaj więcej

Szkolenie zdalne standard UTZ - wymagania i zasady certyfikacji UTZ

Szkolenie online indywidualne z wymagań standardu UTZ

szkolenie realizowane w dowolnym czasie i miejscu w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

korzyści ze szkolenia:

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu UTZ

poznasz wymagania systemu certyfikacji UTZ oraz zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu UTZ

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia standardu UTZ

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu UTZ

szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy + darmowe konsultacje online z trenerem

Czytaj więcej

Szkolenie zdalne standard UTZ - wymagania i zasady certyfikacji UTZ - webinarium

Szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem z wymagań standardu UTZ

korzyści ze szkolenia:

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu UTZ

poznasz wymagania systemu certyfikacji UTZ oraz zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu UTZ

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia standardu UTZ

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu UTZ

szkolenie obejmuje indywidualne webinarium na żywo z trenerem oraz materiały szkoleniowe i zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu standardu Rainforest Alliance / UTZ - praktyczne omówienie wymagań standardu Rainforest Alliance / UTZ, liczne przykłady praktyczne, jak uzyskać certyfikat Rainforest Alliance / UTZ

Sprawdź najbliższy termin!

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH

 

projekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług w zakresie uzyskania certyfikatu UTZ
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu wdrożenia UTZ
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia UTZ

Szkolenie Rainforest Alliance / UTZ - wymagania standardu Rainforest Alliance / UTZ, jak uzyskać certyfikat Rainforest Alliance / UTZ?

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu Rainforest Alliance / UTZ:

Certyfikat UTZ / Rainforest Alliance dla Twoich produktów. Przejście na Rainforest Alliance. Wymagania systemu, zasady certyfikacji

 Zobacz szczegóły szkolenia

 
 

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru systemu Rainforest Alliance / UTZ w Twojej Firmie

Formularz ofertowy

 


WDROŻENIA ISO / NADZORY ISO:

Wdrożenie / nadzór ISO 9001

Wdrożenie / nadzór ISO 22000

Wdrożenie / nadzór ISO 22716 / GMP Kosmetyczne

Wdrożenie / nadzór ISO 14001

Wdrożenie / nadzór systemu HACCP

Wdrożenie / nadzór FSSC 22000

Wdrożenie / nadzór BRC Food

Wdrożenie / nadzór BRC Packaging

Wdrożenie / nadzór BRC CP

Wdrożenie / nadzór IFS Food

Wdrożenie / nadzór IFS Logistics

Wdrożenie / nadzór IFS HPC

Wdrożenie / nadzór IFS PACsecure

Wdrożenie / nadzór BIO / EKO / ORGANIC (certyfikat produktu ekologicznego)

Wdrożenie / nadzór RSPO

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

Wdrożenie / nadzór GMP

Wdrożenie / nadzór systemu zintegrowanego

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem