Jak uzyskać certyfikat RSPO? / Wdrożenie RSPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT RSPO?

Wybierz sposób na RSPO w Twojej Firmie

 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu RSPO zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firm

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE RSPO:

CERTYFIKAT RSPO – Standard zrównoważonej produkcji oleju palmowego

 

Standard RSPO umożliwia wyróżnienie produktów, do produkcji których wykorzystany został certyfikowany olej palmowy, wyprodukowany w sposób zrównoważony. W ramach standardu RSPO certyfikacji podlegają organizacje działające na poszczególnych etapach łańcucha dostaw oleju palmowego. W związku z tym standard RSPO może obejmować producentów certyfikowanego oleju palmowego, producentów wyrobów zawierających certyfikowany olej palmowy, firmy transportowe, jak również organizacje zajmujące się sprzedażą tych produktów.

RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil) w wolnym tłumaczeniu Porozumienie dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego to organizacja, która skupia plantatorów, producentów i przetwórców certyfikowanego oleju palmowego, producentów wyrobów, zawierających w składzie certyfikowany olej palmowy, firmy zajmujące się transportem, dystrybucją oraz sprzedażą tych produktów, jak również wszystkie inne podmioty z różnych środowisk, chcące wykazać swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego (np. banki, przyrodnicze i społeczne organizacje pozarządowe).

 

Misja RSPO:


promocja zrównoważonej produkcji oraz handlu oleju palmowego

tworzenie oraz aktualizacja międzynarodowych standardów, zawierających wymagania dla  zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego

nadzorowanie ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów związanych ze zrównoważoną produkcją oleju palmowego

angażowanie wszystkich zainteresowanych stron w zrównoważony łańcuch dostaw oleju palmowego

Zrównoważona produkcja oleju palmowego oznacza, że został on wytworzony w sposób:

nieprzyczyniający się do negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, przede wszystkim dewastacji naturalnych ekosystemów, wyginięcia rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin
 
niewpływający negatywnie na społeczność, zamieszkującą obszary upraw palmowych (możliwość zachowania tradycji, praw oraz zapewnienia właściwych warunków pracy, np. odpowiedniego wynagrodzenia, braku wyzysku dzieci).
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZRÓWNOWAŻONEJ PLANTACJI OLEJU PALMOWEGO

 
 
 
CERTYFIKACJA RSPO

W ramach zrównoważonego łańcucha dostaw RSPO możliwe są dwa warianty uczestnictwa w RSPO uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności:

Licencja RSPO – podlegają dystrybutorzy – w celu uzyskania licencji niezbędne jest członkostwo RSPO, rejestracja firmy na platformie internetowej PalmTrace oraz przesłanie do RSPO wypełnionego formularza aplikacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej RSPO, uzyskanie licencji jest bezpłatne, jednakże należy uiścić opłatę za członkostwo w RSPO (opłata roczna)

Certyfikacja RSPO – obowiązkowa dla producentów, zajmujących się produkcją, przetwarzaniem certyfikowanego oleju palmowego lub produktów zawierających certyfikowany olej palmowy lub jego pochodne – przy certyfikacji niezbędne jest również członkostwo RSPO. Dowiedz się więcej, jak wygląda proces certyfikacji RSPO.
 

Dla kogo certyfikat RSPO?

 

dla przedsiębiorstw z branży spożywczej (np. producentów wyrobów cukierniczych i piekarniczych, wyrobów garmażeryjnych, żywności dla dzieci i niemowląt, wyrobów tłuszczowych)

dla branży kosmetycznej

dla przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją detergentów i innych środków czystości

dla producentów biopaliw

dla przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej

dla producentów karmy dla zwierząt

 

Podstawowe standardy RSPO:

 

Wytyczne i kryteria dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego (dla plantacji oraz organizacji zajmujących się wytwarzaniem oleju palmowego)

Wymagania dla zrównoważonego łańcucha dostaw - certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO (m. in. dla organizacji zajmujących się produkcją i przetwarzaniem oleju palmowego oraz wyrobów zawierających olej palmowy)

Certyfikacja systemów RSPO (wytyczne dotyczące procesu certyfikacji, przebiegu audytu certyfikującego)

Wymagania w zakresie stosowania logo RSPO oraz komunikacji z klientami

 

CERTYFIKAT RSPO, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU RSPO DLA TWOJEJ FIRMY

 

dowód stosowania dobrych praktyk w procesach produkcyjnych, w szczególności w zakresie właściwej identyfikowalności produktu

poprawa wizerunku Firmy oraz promocja jej działalności poprzez udział w certyfikacji RSPO i zamieszczenie jej danych na stronie internetowej RSPO

zwiększenie zaufania wśród klientów poprzez dowód zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonej gospodarkiświadectwo zaangażowania w odpowiedzialny biznes oraz stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

możliwość nawiązania współpracy z kontrahentami w łańcuchu dostaw produktów ze znakiem RSPO oraz klientami wymagającymi certyfikacji RSPO, dostęp do nowych rynków sprzedaży, zwiększenie sprzedaży

możliwość pozyskiwania surowców od certyfikowanych dostawców

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Kontakt

tel.: 601 837 351

e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

 

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RSPO

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. RSPO

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
Inne systemy zarządzania, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:
 
FSSC 22000,
BIO,
UTZ,
GMP,
Systemy Zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem