Jak uzyskać certyfikat BRC Packaging? / Wdrożenie BRC Packaging / Nadzór / Dokumentacja BRC Packaging dla opakowań

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie BRC Packaging Materials (BRC opakowania) - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa i jakości opakowań

Standard BRC Packaging kierowany jest do producentów i dostawców opakowań w celu zapewnienia ich przydatności do bezpiecznej żywności i zastosowania nieżywnościowego. Standard BRC Packaging (BRC opakowania) obejmuje takie obszary, jak: zaangażowanie najwyższego kierownictwa, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością opakowania, personel (szkolenia, kompetencje, zaasady higieny), standardy zakładu (stan infrastruktury, maszyn i wyposażenia, zabezpieczenia przed ciałami obcymi), kontrola produktu (opakowania) i procesu produkcyjnego (zapewnienie zgodności ze specyfikacją, prowadzenie kontroli międzyoperacyjnej i kontroli końcowej) oraz system zarządzania ryzykiem i zagrożeniami (opracowanie planu HACCP, planu reagowania na ryzyko).

 

Jak wdrożyć BRC Packaging w firmie? Jak uzyskać certyfikat BRC Packaging?

W ramach wdrożenia standardu BRC Packaging niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością opakowania, a następnie opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu BRC Packaging, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu BRC Packaging opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu BRC Packaging. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu BRC Packaging poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu BRC Packaging, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu BRC Packaging. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu z wymaganiami standardu BRC Packaging. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat BRC Packaging.

 

WDROŻENIE STANDARDU BRC PACKAGING REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu BRC Packaging zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego BRC Packaging

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu BRC Packaging w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację BRC Packaging, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie BRC Packaging w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU BRC PACKAGING:

1. AUDYT ZEROWY

wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC Packaging

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu BRC Packaging

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ BRC Packaging

opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC Packaging

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

 zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE BRC Packaging

omówienie dokumentacji BRC Packaging wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację systemu BRC Packaging wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu BRC Packaging

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH BRC Packaging

szkolenie na Audytora wewnętrznego BRC Packaging dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu BRC Packaging wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC Packaging oraz czy
jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY

uzyskanie akredytowanego certyfikatu BRC Packaging dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu BRC Packaging

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI

pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia BRC Packaging w Twojej firmie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania BRC Packaging przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego i uzyskaniu certyfikatu BRC Packaging

Ile trwa wdrożenie BRC Packaging? Ile kosztuje wdrożenie standardu BRC dla opakowań?

Czas wdrożenia BRC Packaging zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie BRC Packaging trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu BRC Packaging wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia BRC Packaging wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia BRC Packaging w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY WDROŻENIU BRC PACKAGING (BRC opakowania)?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system BRC Packaging od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu BRC Packaging wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu BRC dla opakowań dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie standardu BRC Packaging w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia BRC opakowania dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu BRC Packaging możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST STANDARD BRC PACKAGING?

Standard BRC Packaging – Międzynarodowy standard dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych

 
Standard BRC Packaging określa szczegółowe wymagania w zakresie produkcji materiałów i opakowań, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów dotyczących higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością. Celem tego standardu jest zapewnienie bezpieczeństwa opakowania oraz jego zgodności z wymaganiami. Przeznaczony jest dla producentów opakowań lub materiałów opakowaniowych, będących dostawcami dla klientów przede wszystkim z branży spożywczej.

Jakie są wymagania standardu BRC Packaging?

 

w obszarze certyfikacji BRC Packaging możliwe są następujące opcje przeprowadzania audytów: regularne audyty zapowiedziane, całościowe audyty niezapowiedziane oraz częściowe audyty niezapowiedziane (w części niezapowiedzianej audytu sprawdzane są dobre praktyki produkcyjne, w części zapowiedzianej natomiast weryfikowana jest dokumentacja oraz sposób prowadzenia zapisów), uczestnictwo w audytach niezapowiedzianych jest dobrowolne

 

dla bardzo małych przedsiębiorstw oraz firm, które wdrażają własne systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności kierowany jest Program Rynków Globalnych BRC, który jednak nie podlega certyfikacji

 

w ramach standardu dostępne są dodatkowe dobrowolne moduły (tzw. AVMs), np. dla firm, które chcą pokazać swoje zaangażowanie w działania proekologiczne (“Environmental Awareness”) lub moduł obejmujący obrót towarami handlowymi (“Traded Goods”)

 

standard zawiera wymagania dla producentów i dostawców materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, materiałów niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością, jak również do produktów nieżywnościowych (np. kosmetyki, zabawki)

 

standard zawiera wiele wymagań zbieżnych z wymaganiami standardu BRC Food

 

struktura standardu opracowana w sposób, pozwalający na prostą i szybką  integrację standardu BRC Packaging z innymi systemami zarządzania

Kluczowe elementy standardu BRC Packaging:


zaangażowanie najwyższego kierownictwa (określanie celów oraz ocena skuteczności realizowanych działań, przegląd zarządzania wraz z analizą systemu zarządzania zagrożeniami i ryzykiem, zmian w produktach i procesach oraz wycofania wyrobu)

system zarządzania zagrożeniami i ryzykiem (lista potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem migracji oraz incydentów w zakresie celowego wprowadzania zagrożeń, analiza zagrożeń i ocena ryzyka)

system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu (przeglądy i aktualizacja dokumentacji systemowej, nadzór nad dokumentami, audyty wewnętrzne, monitorowanie i zatwierdzanie dostawców materiałów oraz dostawców procesów zlecanych na zewnątrz, nadzorowanie procesów produkcyjnych wykonywanych przez inne jednostki należące do firmy, działania związane z grafiką (tzw. artwork) i działalność przygotowania do druku, zwolnienie produktu, zarządzanie dostawcami usług, identyfikowalność wymagana na wszystkich etapach produkcji, analiza wskaźników pochodzących od klientów, postępowanie z reklamacjami wraz z identyfikacją trendów, nadzór nad incydentami, wycofaniem produktu z rynku i z obrotu)

standardy dotyczące zakładu (pomieszczenia, infrastruktura, zabezpieczenie okien i przeszkleń dachowych, udokumentowana ocena systemu zabezpieczeń zakładu, przeglądy, rozplanowanie zakładu i przepływ produktu, plan zakładu, częstotliwość i metody sprzątania, kontrola zanieczyszczenia produktu: uszkodzenia nie-produkcyjnego szkła, kruchy plastik, kontrola substancji chemicznych, zanieczyszczenia alergenami, zarządzanie odpadami: współpraca z licencjonowanymi firmami, jeśli jest wymagana przepisami prawnymi, kontrola szkodników)

kontrola produktu i procesu (rozwój produktu, zdefiniowane warunki prowadzenia procesu produkcyjnego, projekty graficzne i kontrola grafiki, nadzorowanie procesu druku oraz innych procesów dekoracji, kalibracja, analiza przyczyn źródłowych w przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia pomiarowego, inspekcja i badania produktu, urządzenia do pomiaru w linii, kontrola jakości „nie w linii”, postępowanie z wyrobem niezgodnym, postępowanie z niezgodnościami, podejmowanie działań prewencyjnych, dostawy towarów, przechowywanie materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych, wysyłka i transport)

personel (szkolenia i kompetencje, szkolenia wprowadzające dla podwykonawców, szkolenia i ocena kompetencji pracowników, których działania wpływają na bezpieczeństwo produktów, jakość oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, analiza potrzeb szkoleniowych, polityka biżuterii i perfum, zaplecze socjalne, zakaz używania papierosów elektronicznych, polityka odzieży, stosowanie odzieży ochronnej oparte na ocenie ryzyka)

CERTYFIKAT BRC PACKAGING, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA STANDARDU BRC PACKAGING DLA TWOJEJ FIRMY

uzyskanie certyfikatu BRC Packaging pozwala na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych stosowanych w branży spożywczej obowiązujących
w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania to kolejna korzyść z uzyskania certyfikatu BRC Packaging

korzyścią z uzyskania certyfikatu BRC Packaging jest minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

 

certyfikat BRC Packaging to również poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru
 

wdrożenie BRC Packaging w firmie sprzyja uporządkowaniu działań, uzyskaniu większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczaniu bezpiecznych produktów
 

certyfikat BRC Packaging to dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu dla opakowań oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

uzyskanie certyfikatu BRC Packaging stwarza możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji BRC, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

 

zaletą z uzyskania certyfikatu BRC Packaging może być także ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów
 

certyfikat BRC Packaging to poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami
 

certyfikat BRC Packaging zapewnia spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

Wdrożenie BRC Packaging z SYNERGIAgroup to:


gwarancja uzyskania certyfikatu BRC Packaging

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu BRC Packaging w Twojej Firmie

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BRC Packaging

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. BRC Packaging

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej BRC Packaging

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania BRC Packaging na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem BRC Packaging jako proces zewnętrzny   Czytaj więcej

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

Standard BRC Packaging v.6. Raport z audytu po polsku. Wymagania - tłumaczenie

Raport z audytu wewnętrznego zawierający wymagania standardu BRC Packaging Materials v.6 po polsku.

Wzór formularza do przeprowadzenia i udokumentowania audytu wewnętrznego na zgodność z wymaganiami standardu BRC Packaging Materials v.6 w polskiej wersji językowej.

Czytaj więcej

KONSULTACJE ONLINE BRC PACKAGING 

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu wymagań standaru BRC Packaging 

korzyści z konsultacji online:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu BRC Packaging na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury BRC Packaging do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego BRC Packaging)

zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system zarządzania BRC Packaging w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji i uzyskać certyfikat BRC Packaging

Czytaj więcej

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB! 

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny
i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

Czytaj więcej

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu BRC Packaging - praktyczne omówienie wymagań standardu BRC Packaging, liczne przykłady praktyczne Zobacz szczegóły szkolenia

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży opakowaniowej na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 
 
dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu

 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

SZKOLENIE BRC PACKAGING

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu BRC dla opakowań:

Standard BRC Packaging - poznaj wymagania standardu oraz praktyczne rozwiązania jego wdrażania, jak wdrożyć standard BRC Packaging w firmie?

Zobacz szczegóły szkolenia

 

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru systemu zarządzania BRC Packaging w Twojej Firmie

Formularz ofertowy

 

WDROŻENIA ISO / NADZORY ISO:

Wdrożenie / nadzór ISO 9001

Wdrożenie / nadzór ISO 22000

Wdrożenie / nadzór ISO 22716 / GMP Kosmetyczne

Wdrożenie / nadzór ISO 14001

Wdrożenie / nadzór systemu HACCP

Wdrożenie / nadzór FSSC 22000

Wdrożenie / nadzór BRC Food

Wdrożenie / nadzór BRC CP

Wdrożenie / nadzór IFS Food

Wdrożenie / nadzór IFS Logistics

Wdrożenie / nadzór IFS HPC

Wdrożenie / nadzór IFS PACsecure

Wdrożenie / nadzór BIO / EKO / ORGANIC

Wdrożenie / nadzór UTZ, Rainforest Alliance

Wdrożenie / nadzór RSPO

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

Wdrożenie / nadzór GMP

Wdrożenie / nadzór systemu zintegrowanego

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem