Norma ISO 9001:2015 / Szkolenie online ISO 9001 / Wymagania normy ISO 9001. Wdrożenie systemu ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 9001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?:

System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu ISO 9001

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania jakością. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 9001 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją.
 
Nasze szkolenie online ISO 9001 to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
 
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia.

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje z trenerem - czytaj więcej

II wariant szkolenia online: indywidualne webinarium na żywo z trenerem, omawiane zagdnienia dostosowane do Twoich potrzeb - czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO 9001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?


będziesz posiadał wiedzę w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz kluczowych zasad systemu zarządzania jakością,
w szczególności zarządzania ryzykiem oraz ciągłego doskonalenia swojej Firmy


będziesz potrafił przekładać wymagania normy ISO 9001 na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji


zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrażania systemu zarządzania jakością


 


poznasz podstawowe założenia i cele wdrażania normy ISO 9001:2015
zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania jakością w praktyce


zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji


dowiesz się, co to jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i jakie są jego zasady

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania normy ISO 9001:2015 – ich wpływ na System Zarządzania Jakością w Twojej Organizacji

3. Warsztaty praktyczne 
                                                                                                              
    Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Wymagania stron zainteresowanych. Praktyczne metody analizy otoczenia                                                                                     
    Ćwiczenie 2: Przywództwo. Określanie polityki jakości i celów jakościowych                                                                                           
    Ćwiczenie 3: Planowanie Systemu Zarządzania Jakością. Zarządzanie ryzykiem w procesach. Przeprowadzenie analizy ryzyk i szans                                     
    Ćwiczenie 4: Wsparcie. Zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia)                                                                                              
    Ćwiczenie 5: Realizacja. Działania operacyjne. Nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług                                                                                                     
    Ćwiczenie 6: Ocena działań. Monitorowanie. Audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania                                                                                        
    Ćwiczenie 7: Doskonalenie SZJ

4. Podsumowanie i wnioski
 
 SZKOLENIE OBEJMUJE:

    materiały szkoleniowe wraz
        z przykładowymi formularzami

    zaświadczenie ze szkolenia

    poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
 
Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 

MOCNE STRONY SZKOLENIA STACJONARNEGO / SZKOLENIA ONLINE ISO 9001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia ISO 9001 realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenia realizowane również w formie online

Trenerzy – szkolenia ISO 9001 prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE ISO 9001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 9001 oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 9001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

 

wymagania normy ISO 9001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:
 
 
 
 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem