Norma ISO 9001:2015 / Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online ISO 9001 / Wymagania normy ISO 9001. Wdrożenie systemu ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE ISO 9001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?:

System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu ISO 9001

 

Cel szkolenia ISO 9001:2015:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania jakością. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę, jakie są wymagania normy ISO 9001 oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań normy ISO 9001 w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 9001 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania jakością i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki jakości i celów jakościowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZJ, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, monitorowanie systemu ISO 9001, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania jakością.
 
Nasze szkolenie online ISO 9001 to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
 
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia


KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje na żywo z trenerem

czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO 9001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?


będziesz posiadał wiedzę w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz kluczowych zasad systemu zarządzania jakością,
w szczególności zarządzania ryzykiem oraz ciągłego doskonalenia swojej Firmy


będziesz potrafił przekładać wymagania normy ISO 9001 na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji


zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrażania systemu zarządzania jakością


 


poznasz podstawowe założenia i cele wdrażania normy ISO 9001:2015
zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania jakością w praktyce


zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji


dowiesz się, co to jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i jakie są jego zasady

Program szkolenia ISO 9001:2015


1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania normy ISO 9001:2015 – ich wpływ na System Zarządzania Jakością w Twojej Organizacji

3. Warsztaty praktyczne - wymagania normy ISO 9001 i wdrożenie systemu ISO 9001 w Twojej firmie
                                                                                                              
    Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Wymagania stron zainteresowanych. Praktyczne metody analizy otoczenia                                                                                     
    Ćwiczenie 2: Przywództwo. Określanie polityki jakości i celów jakościowych                                                                                           
    Ćwiczenie 3: Planowanie Systemu Zarządzania Jakością. Zarządzanie ryzykiem w procesach. Przeprowadzenie analizy ryzyk i szans                                     
    Ćwiczenie 4: Wsparcie. Zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia)                                                                                              
    Ćwiczenie 5: Realizacja. Działania operacyjne. Nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług                                                                                                     
    Ćwiczenie 6: Ocena działań. Monitorowanie. Audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania                                                                                        
    Ćwiczenie 7: Doskonalenie SZJ

4. Podsumowanie i wnioski
 
 SZKOLENIE OBEJMUJE:

    materiały szkoleniowe wraz
        z przykładowymi formularzami

    zaświadczenie ze szkolenia

    poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT =836,40 zł brutto) / osoba
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY

 Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA STACJONARNEGO / SZKOLENIA ONLINE ISO 9001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia ISO 9001 realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenia realizowane również w formie online

Trenerzy – szkolenia ISO 9001 prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE ISO 9001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 9001 oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 9001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

 

wymagania normy ISO 9001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia ISO 9001:2015

Szkolenie online ISO 9001 Audytor wewnętrzny: Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online ISO 9001 doskonalenie SZJ: Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń Zobacz szczegóły szkolenia

 
Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

Co to jest system ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Norma ISO 9001 wdrażana jest przez różne organizacje, zarówno firmy produkcyjne, jak i przez firmy, zajmujące się świadczeniem usług, małe, średnie czy też duże koncerny. System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001 można wdrożyć we wszystkich rodzajach organizacji, zarówno w firmach o różnym profilu działalności, jak również w instytucjach publicznych. Normę ISO 9001 można stosować we wszystkich branżach, dla wszystkich produktów i usług.

Wdrożenie ISO 9001 - korzyści

Wdrożenie ISO 9001 i uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 9001 to pokazanie, że organizacja działa zgodnie z uznawanymi na arenie międzynarodowej standardami, stawia na spełnienie wymagań swoich klientów, zadowolenie klientów oraz dostarczenie produktu / usługi o wysokiej jakości. Norma ISO 9001 opisująca System Zarządzania Jakością jest powszechnie akceptowana na całym świecie. Niejednokrotnie certyfikat ISO 9001 stanowi kartę przetargową przy zawieraniu umów z klientami w łańcuchu dostaw. Jednak wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 może przynieść organizacji również korzyści w innych obszarach jej funkcjonowania. Jedną z korzyści wynikających z wdrożenia ISO 9001 to eliminacja błędów, pomyłek w realizowanych procesach, zmniejszenie ilości niezgodności i braków wewnętrznych, ograniczenie liczby zwrotów i reklamacji od Klientów przy równoczesnej poprawie efektywności operacyjnej. Działania takie w dużej mierze przekładają się na zmniejszenie zużycia posiadanych zasobów zarówno w aspekcie finansowym, jak również rzeczowym, oszczędność czasu dzięki lepszej organizacji pracy, usystematyzowanie działań i standaryzację oraz optymalizację procesów w organizacji. Wdrożenie systemu ISO 9001 ma na celu poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz doskonalenie obsługi klientów. Wdrożenie ISO 9001 pozwala na realizację skutecznej i efektywnej działalności biznesowej oraz dostosowanie się do zmieniających warunków na rynku. Istotnym elementem systemu zarządzania jakością jest podejście procesowe, które sprzyja usprawnianiu obiegu informacji i dokumentów w Firmie oraz dokładnemu przydzieleniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom. Przy planowaniu systemu zarządzania jakością należy uwzględnić wymagania obejmujące: zrozumienie organizacji i jej kontekstu, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie ryzyka (zagrożenia i szanse) oraz zaplanowanie działań dla przypisania ryzyka i szans, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, ocenę skuteczności tych działań.

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Dzięki naszym konsultantom proces uzyskania certyfikatu ISO 9001 jest prosty i skuteczny. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie normy ISO 9001. Dedykujemy indywidualnego konsultanta, który poprowadzi Państwa firmę przez wszystkie etapy procesu wdrożenia i certyfikacji SZJ ISO 9001. Skupiamy się na doskonaleniu wdrażanych systemów zarządzania, wskazując możliwości optymalizacji procesów i upraszczania działań oraz dokumentacji ISO.

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

 Zapytaj o ofertę na wdrożenie ISO 9001 w Twojej firmie

System jakości ISO 9001
Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy: Baza wiedzy

Co to jest system zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta.

Czytaj więcej

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem