KURS E-LEARNING / WEBINARIUM / SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 - warsztaty doskonalące

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 - warsztaty doskonalące:

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001. Szkolenie charakteryzuje się poziomem zaawansowanym. Program szkolenia nie zakłada omawiania podstawowych wymagań normy ISO 9001.

Wszystkie osoby, które zaczynają swoją przygodę z systemem zarządzania jakością oraz normą ISO 9001 zapraszamy na szkolenie wprowadzające „System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu”.

Cel szkolenia ISO 9001:2015:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych osób, pełniących funkcję audytora wewnętrznego w Organizacjach. Uczestnicy szkolenia będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod i technik audytowania oraz ich wpływu na proces doskonalenia Organizacji, jak również zaktualizować swoje umiejętności w zakresie audytowania obszarów systemu zarządzania jakością, wynikających z wymagań normy ISO 9001:2015.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów praktycznych, których celem jest doskonalenie pracy audytora wewnętrznego ISO 9001. Program szkolenia obejmuje omówienie kluczowych założeń normy ISO 9001:2015, przedstawienie metod identyfikacji oraz oceny ryzyka i szans w obszarach audytowanych, omówienie zasad właściwej komunikacji jako podstawy rozwiązywania konfliktów w procesie audytowania, omówienie najczęściej pojawiających się błędów podczas realizacji audytów, pokazanie w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia, tworzenie wartości dodanej z realizacji audytów, a na zakończenie szkolenia ćwiczenie: Jakim jestem audytorem? Trójkąt kompetencji audytora, czyli wiedza, umiejętności i postawa. Tworzenie profilu audytora przez uczestnika szkolenia.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online Audytor wewnętrzny ISO 9001 - warsztaty doskonalące?

udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie audytowania obszarów systemu zarządzania jakością, wynikających z normy ISO 9001:2015

poprawisz swój warsztat pracy jako audytora wewnętrznego w zakresie metod i technik audytowania, analizy ryzyka w audytowanych obszarach, właściwej komunikacji oraz metod rozwiązywania konfliktów

uzyskasz możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz poznania nowych rozwiązań poprzez wymianę doświadczeń z innymi audytorami

dowiesz się, jak przeprowadzać analizę ryzyka w audytowanych obszarach oraz w jaki sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe

poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą metod i technik audytowania oraz ich wpływu na wyniki audytu oraz proces doskonalenia Twojej Organizacji
 

 


będziesz mógł doskonalić swoje kompetencje audytora wewnętrznego na podstawie określonych podczas szkolenia swoich obszarów do rozwoju

będziesz mógł ocenić swoje kompetencje jako audytora wewnętrznego
 

zaktualizujesz swoje informacje dotyczące planowania, przeprowadzenia i dokumentowania audytów wewnętrznych
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Warsztaty praktyczne – doskonalenie pracy audytorów     
                                       
Ćwiczenie 1: Kluczowe założenia normy ISO 9001:2015
Ćwiczenie 2: Zarządzanie ryzykiem. Identyfikacja oraz ocena ryzyka i szans
w obszarach audytowanych
Ćwiczenie 3: Właściwa komunikacja jako podstawa rozwiązywania konfliktów
w procesie audytowania
Ćwiczenie 4: Najczęściej pojawiające się błędy podczas realizacji audytów
Ćwiczenie 5: Audyty wewnętrzne jako narzędzie doskonalenia. Tworzenie wartości dodanej z realizacji audytów. Ocena ich skuteczności
Ćwiczenie 6: Jakim jestem audytorem? Trójkąt kompetencji audytora, czyli wiedza, umiejętności i postawa. Tworzenie profilu audytora przez uczestnika szkolenia.
 
3. Podsumowanie i wnioski
 
 SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA STACJONARNEGO / SZKOLENIA ONLINE ISO 9001 Audytor wewnętrzny ISO 9001 - warsztaty doskonalące:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenie realizowane również w formie online

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 9001 - warsztaty doskonalące?

 

wymagania normy ISO 9001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.


Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia ISO 9001:2015

Szkolenie online ISO 9001 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?: System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia
Szkolenie online ISO 9001 Audytor wewnętrzny: Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarteHarmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem