SZKOLENIE ONLINE

Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Pełnomocnika / Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w Organizacji zgodnego z wymaganiami standardu BRC Food. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania, nadzorowania i doskonalenia standardu BRC Food v.8 oraz kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w Organizacji. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego ze standardem BRC Food w kontekście swojej Organizacji.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której możliwe jest wystawienie certyfikatu audytora wewnętrznego / Pełnomocnika systemu BRC Food.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

uzyskasz niezbędne kompetencje do wdrażania i nadzorowania systemu BRC Food oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych w Twojej Organizacji w zakresie standardu BRC Food

zdobędziesz informacje, jak interpretować, wdrażać i oceniać wymagania standardu BRC Food w odniesieniu do swojej Organizacji

dowiesz się, jak efektywnie przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami standardu BRC Food

poznasz wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o standard BRC Food; poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu BRC Food; będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez standard BRC Food i wdrożyć je do stosowania
 

 
będziesz potrafił określać cele audytów wewnętrznych oraz wskazywać sposoby ich osiągania, będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności
 


zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób system BRC Food może stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Pełnomocnika / Audytora wewnętrznego BRC Food wraz
z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji


zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego wdrażania i nadzorowania systemu BRC Food oraz zarządzania audytami wewnętrznymi w Twojej Organizacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w szczególności umiejętności związane
z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występującego w procesie ryzyka i zagrożeń, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności


będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności Pełnomocnika / Audytora wewnętrznego w Twojej Organizacji
 

będziesz potrafił przekładać wymagania standardu BRC Food na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym reagowaniu na bezpieczeństwo produktów żywnościowych
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania standardu BRC Food – ich wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Organizacji
 
3. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

4. Warsztaty praktyczne - wdrożenie standardu BRC Food w Twojej Organizacji
 
Ćwiczenie 1: Interpretacja podstawowych wymagań standardu BRC Food z perspektywy Pełnomocnika / Audytora wewnętrznego
Ćwiczenie 2: Wymagania systemu HACCP oraz Programy Wstępne (zasady GMP / GHP, analiza zagrożeń, monitorowanie CCP)
Ćwiczenie 3: Wymagania fundamentalne standardu BRC Food (standardy zakładu, utrzymanie higieny, zarządzanie alergenami, zarządzanie dostawcami, orientacja na klienta, komunikacja, kontrola opakowania, personel)
Ćwiczenie 4: Identyfikowalność i wycofanie produktu, obrona żywności
Ćwiczenie 5: Zarządzanie ryzykiem w standardzie BRC Food (strefy ryzyka)
Ćwiczenie 6: Wymagania wynikające z systemu zarządzania jakością ISO 9001  (odpowiedzialność kierownictwa, przegląd zarządzania, audyty wewnętrzne)
Ćwiczenie 7: Tworzenie dokumentacji systemowej
Ćwiczenie 8: Audytowanie wymagań standardu BRC Food. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji                            
Ćwiczenie 9: Metodyka audytów wewnętrznych. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu wewnętrznego. Harmonogram audytów
Ćwiczenie 10: Metodyka audytów wewnętrznych. Tworzenie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań standardu BRC FOOD 
Ćwiczenie 11: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
Ćwiczenie 12: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności i możliwości doskonalenia
Ćwiczenie 13: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące. Efektywne raportowanie wyników audytu
Ćwiczenie 14: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Gra symulacyjna
Ćwiczenie 15: Audyty wewnętrzne jako narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji

5. Najczęściej spotykane niezgodności w trakcie audytu standardu BRC Food

6. Proces certyfikacji. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu certyfikacyjnego

7. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

8. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego

poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 2 dni
 
 
Koszt szkolenia: 750 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w 6 różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

 

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem