Standard BRC Food. Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych / pełnomocników BRC Food - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają wiedzę oraz kwalifikacje audytorów wewnętrznych / pełnomocników standardu BRC Food. Szkolenie charakteryzuje się poziomem zaawansowanym. Program szkolenia nie zakłada omawiania podstawowych wymagań standardu BRC Food.

Wszystkie osoby, które zaczynają swoją przygodę z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnym ze standardem BRC Food lub chcą zdobyć kwalifikacje audytora wewnętrznego w zakresie tego standardu zapraszamy na szkolenia wprowadzające:

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC w Twojej firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych osób, pełniących funkcję audytora wewnętrznego / pełnomocnika w Organizacjach w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego ze standardem BRC Food. Uczestnicy szkolenia będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod i technik audytowania oraz ich wpływu na proces doskonalenia Organizacji, jak również udoskonalić swoje umiejętności w zakresie nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

zdobędziesz wiedzę z zakresu kluczowych zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, wynikających z nowego wydania standardu BRC Food

dowiesz się, jak przeprowadzać analizę ryzyka w nadzorowanych obszarach oraz w jaki sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe

ugruntujesz wiedzę z zakresu wymagań standardu BRC Food z praktycznego punktu widzenia

 

poprawisz swój warsztat pracy jako audytora wewnętrznego / pełnomocnika w zakresie metod i technik audytowania, analizy ryzyka w audytowanych obszarach, właściwej komunikacji oraz metod rozwiązywania konfliktów

udoskonalisz swoje umiejętności interpersonalne

udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie audytowania zmienionych obszarów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, wynikających z nowego wydania standardu BRC Food

uzyskasz możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz poznania nowych rozwiązań poprzez wymianę doświadczeń
z innymi audytorami / pełnomocnikami
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Warsztaty praktyczne – doskonalenie pracy audytorów / pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami standardu BRC Food
 
Ćwiczenie 1: Kluczowe zmiany w nowym wydaniu BRC Food v.8. Porównanie wymagań z wydaniem v.7.
Ćwiczenie 2: Proces certyfikacji standardu BRC Food v.8. Zmiany w podejściu do audytowania standardu przez jednostki certyfikujące
Ćwiczenie 3: ROOT CAUSE ANALYSIS. Identyfikacja niezgodności i analiza ich przyczyn, określanie działań korygujących
Ćwiczenie 4: Zarządzanie ryzykiem. Strefy ryzyka. Identyfikacja oraz ocena ryzyka w obszarach audytowanych
Ćwiczenie 5: Doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych / pełnomocników. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zakresie nadzorowania systemu zarządzania BRC Food
 
3. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
 
Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w 6 różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu
W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem