Jak uzyskać certyfikat IFS HPC? / Wdrożenie standardu IFS HPC / Nadzór / Dokumentacja IFS HPC dla produktów nieżywnościowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie IFS HPC (IFS produkty nieżywnościowe) - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa i jakości IFS dla produktów konsumenckich

Standard IFS HPC zawiera wymagania dla produktów konsumenckich. Dedykowany jest dla firm, które zajmują się produkcją produktów nieżywnościowych takich, jak np. produkty higieniczne, produkty do pielęgnacji ciała. Standard IFS HPC koncentruje się na tym, aby produkować bezpieczne, legalne produkty zgodnie z wymaganiami jakościowymi klienta. Standard IFS HPC określa ramy dla zarządzania bezpieczeństwem, integralnością, legalnością i jakością produktów nieżywnościowych.

Do kluczowych elementów standardu IFS HPC zaliczyć można zaangażowanie kierownictwa, skuteczny proces testowania produktów i pobierania próbek oraz ocenę ryzyka związanego z produktem w celu zapewnienia, że projekt produktu jest bezpieczny i zgodny z prawem przed jego wyprodukowaniem. Istotnym elementem standardu IFS HPC są również aspekty odnoszące się do właściwego utrzymania zakładu i środowiska produkcyjnego w celu zapewnienia, że sa one odpowiednie do produkcji i ochrony produktów przed zanieczyszczeniami.

Certyfikat IFS HPC uznawany jest na całym świecie za potwierdzenie, że dostarczane produkty są bezpieczne, legalne i o uzgodnionej jakości. Wdrożenie IFS HPC w firmie i uzyskanie certyfikatu IFS HPC może przyczynić się z jednej strony do zwiększenia zaufania klientów, otwierając nowe możliwości rynkowe, z drugiej zaś do poprawy bezpieczeństwa produktów i tym samym ograniczenia liczby wycofywanych produktów z rynku, zmniejszenia liczby reklamacji.

Jak wdrożyć IFS HPC w firmie? Jak uzyskać certyfikat IFS HPC?

W ramach wdrożenia standardu IFS HPC niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, czyli zdefiniowanie jakie produkty będą podlegać pod wymagania standardu IFS HPC. W następnej kolejności niezbędne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu IFS HPC, czyli procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu IFS HPC opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu IFS HPC. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu IFS HPC poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu IFS HPC, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu IFS HPC. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu z wymaganiami standardu IFS HPC. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat IFS HPC.

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT IFS HPC?

CZYLI WDROŻENIE STANDARDU IFS HPC REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu IFS HPC zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego IFS HPC

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu IFS HPC w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia IFS HPC w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację IFS HPC, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie IFS HPC w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU IFS HPC (IFS dla produktów konsumenckich):

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS HPC

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu IFS HPC

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ IFS HPC
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS HPC

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE IFS HPC
 
omówienie dokumentacji IFS HPC wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację IFS HPC wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu IFS HPC

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IFS HPC
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego IFS HPC dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu IFS HPC wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego IFS HPC)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS HPC oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu IFS HPC, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu IFS HPC dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu IFS HPC

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją IFS HPC)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia IFS HPC w Twojej firmie

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu IFS HPC to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania IFS HPC przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile trwa wdrożenie IFS HPC? Ile kosztuje wdrożenie systemu IFS HPC?

Czas wdrożenia standardu IFS HPC w firmie zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Istotnym elementem wpływającym na czas wdrożenia IFS HPC jest również stan infrastruktury i stan środowiska produkcyjnego, które niejednokrotnie wymagają dostosowania pod względem higienicznym do wymagań standardu IFS HPC. Wdrożenie IFS HPC trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od organizacji.

Na koszty wdrożenia systemu IFS HPC wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia IFS HPC wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia IFS HPC w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU IFS HPC?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system zarządzania IFS HPC od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu IFS Food wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie systemu IFS Food w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia systemu IFS HPC dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu IFS HPC możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST STANDARD IFS HPC?

IFS HPC (IFS Household and Personal Care Standard) – międzynarodowy standard bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej

 
Standard IFS HPC został opracowany w celu audytowania dostawców produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej. Standard ten pozwala na zastosowanie jednolitego systemu oceny produktów i procesów, uzyskanie porównywalności i przejrzystości działania w całym łańcuchu dostaw. Przesłanką do opracowania standardu było spełnienie oczekiwań konsumentów w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych. Standard IFS HPC uwzględnia podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością takie, jak: zarządzanie ryzykiem, identyfikowalność, specyfikacje produktów czy realizację działań korygujących.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA STANDARDU IFS HPC:

 
Standard IFS HPC opiera się na podstawowych aspektach systemu zarządzania jakością, które są weryfikowane podczas audytu. Sprawdzeniu podlegają m. in. następujące elementy: struktura organizacyjna wraz z przydzielonymi odpowiedzialnościami, kompetencjami, oraz opisem stanowisk pracy, udokumentowane procedury dotyczące realizacji procesów, kontrola i badania produktów, postępowanie z niezgodnościami, analiza przyczyn powstania niezgodności, realizacja działań korygujących, badania zgodności w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów, utrzymywanie zapisów odnoszących się do identyfikowalności i nadzoru procesów
 
System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, który jest podstawowym elementem standardu IFS HPC opiera się na takich założeniach, jak: identyfikacji procesów oraz określeniu ich wzajemnych powiązań, ustaleniu odpowiednich kryteriów i działań niezbędnych do zapewnienia efektywnego funkcjonowania i monitorowania procesów, zapewnieniu niezbędnych informacji, określeniu metod monitorowania i analizowania procesów. Standard IFS HPC służy do audytowania dostawców dostarczających produkty do higieny osobistej i produkty gospodarstwa domowego; ma zastosowanie wówczas, gdy produkt jest „przetworzony” i/lub istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktu w trakcie jego pierwotnego pakowania (np. podczas napełniania opakowań)
 
Standard IFS HPC może być stosowany zarówno w przypadku produktów dostarczanych pod marką detaliczną (marek własnych), jak również dla produktów markowych; zakres standardu IFS HPC obejmuje takie produkty, jak np.: kosmetyki, produkty chemii gospodarczej, produkty gospodarstwa domowego codziennego użytku, produkty higieny osobistej. Produkty wyłączone z zakresu standardu IFS HPC to: urządzenia AGD, urządzenia elektroniczne i elektryczne, OTC i leki na receptę, zabawki, urządzenia medyczne, chemikalia, tekstylia, środki do pielęgnacji roślin, produkty do higieny i pielęgnacji zwierząt
 
Standard IFS HPC zawiera wymagania krytyczne, tzw. wymagania KO („knock out” – wykluczenie), które dotyczą podstawowych elementów systemu zarządzania i ich spełnienie jest niezbędne w celu uzyskania zgodności ze standardem oraz otrzymania certyfikatu. Do wymagań określonych jako KO zaliczone zostały takie aspekty, jak: odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla, ustalenie systemu monitorowania dla każdego krytycznego punktu kontrolnego, specyfikacja produktu, identyfikowalność, procedura wycofania, działania korygujące
 
Certyfikat IFS HPC przyznawany jest w ciągu 6-8 tygodni, licząc od dnia przeprowadzenia audytu certyfikującego (2 tygodnie to czas na opracowanie przez jednostkę certyfikującą raportu z audytu, 2 kolejne tygodnie to czas dla firmy na odniesienie się do zidentyfikowanych odstępstw i niezgodności – opracowanie planu działań korygujących, w ciągu kolejnych 2 tygodni audytor zapoznaje się z planem działań korygujących, po jego akceptacji raport z audytu przekazywany jest do bazy danych IFS)

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU IFS HPC:

 

Pomiary, analizy, działania korygujące i zarządzanie incydentami
(audyty wewnętrzne, inspekcje, kontrola procesów, kalibracja i kontrola urządzeń pomiarowych, kontrola ilościowa, badania produktu, zwalnianie produktów, rozpatrywanie reklamacji, wycofanie produktu, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące)

 

Proces planowania i produkcji
(specyfikacje, surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, badania i rozwój, zakupy, procesy zlecane na zewnątrz, lokalizacja zakładu, bezpieczeństwo zakładu, otoczenie zakładu, przepływ procesów, budynki i obiekty, konstrukcje wewnętrzne, klimatyzacja i oświetlenie, jakość wody, utrzymanie porządku i czystości, mycie i dezynfekcja, zarządzanie odpadami, zanieczyszczenia ciałami obcymi, zwalczanie szkodników, magazynowanie, transport, naprawy i konserwacja, wyposażenie, identyfikowalność)

 

Ochrona produktów
(odpowiedzialność kierownictwa, bezpieczeństwo zakładu i personelu, nadzorowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi)

 

Odpowiedzialność kierownictwa 
(polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania)

 

System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu
(zarządzanie jakością, nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów, zarządzanie bezpieczeństwem produktu, zarządzanie ryzykiem, zespół ds. zarządzania ryzykiem, analiza zagrożeń i ocena ryzyka)

 

Zarządzanie zasobami
(higiena personelu, odzież ochronna, szkolenia i instrukcje, zaplecze socjalne)

certyfikat IFS HPC pozwala na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych obowiązujących w Polsce oraz UE

poprzez wdrożenie IFS HPC można poprawić bezpieczeństwo oraz zapewnić stałą powtarzalną jakość dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

wdrożenie IFS HPC może zminimalizować ryzyko oraz zredukować koszty związane z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

uzyskanie certyfikatu IFS HPC stwarza możliwość współpracy z sieciami handlowymi

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów to kolejna korzyść z uzyskania certyfikatu IFS HPC

korzyścią z uzyskania certyfikatu IFS HPC jest również poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

łatwa integracja standardu IFS HPC z innymi systemami zarządzania (ISO 9001, ISO 22716)

wdrożenie IFS HPC sprzyja zmniejszaniu ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skutecznemu zapobieganiu wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

 

certyfikat IFS HPC to także poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

 

wdrożenie IFS HPC pozwala na uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

 

certyfikat IFS HPC to dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

Wdrożenie IFS HPC z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu IFS HPC

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS HPC w Twojej Firmie

 
 
 
 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS HPC

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. IFS HPC

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej IFS HPC

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania IFS HPC na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem IFS HPC jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania ISO, IFS, BRC! 

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

Czytaj więcej

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu IFS 

korzyści z konsultacji online:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu IFS na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury IFS do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego IFS)

zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system zarządzania IFS w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji i uzyskać certyfikat IFS

Czytaj więcej

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu wdrożenia IFS HPC
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia IFS HPC

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu standardów IFS - praktyczne omówienie wymagań, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

 
Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Szkolenie IFS

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu IFS:

Międzynarodowy Standard Żywności IFS Food w Twojej Firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia standardu Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zobacz szczegóły szkolenia

 


Zapytaj o ofertę stałego nadzoru standardu IFS HPC w Twojej Firmie

Formularz ofertowy

 

WDROŻENIA ISO / NADZORY ISO:

Wdrożenie / nadzór ISO 9001

Wdrożenie / nadzór ISO 22000

Wdrożenie / nadzór ISO 22716 / GMP Kosmetyczne

Wdrożenie / nadzór ISO 14001

Wdrożenie / nadzór systemu HACCP

Wdrożenie / nadzór FSSC 22000

Wdrożenie / nadzór BRC Food

Wdrożenie / nadzór BRC Packaging

Wdrożenie / nadzór BRC CP

Wdrożenie / nadzór IFS Food

Wdrożenie / nadzór IFS Logistics

Wdrożenie / nadzór IFS HPC

Wdrożenie / nadzór IFS PACsecure

Wdrożenie / nadzór BIO / EKO / ORGANIC (certyfikat produktu ekologicznego)

Wdrożenie / nadzór UTZ, Rainforest Alliance

Wdrożenie / nadzór RSPO

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

Wdrożenie / nadzór GMP

Wdrożenie / nadzór systemu zintegrowanego

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem