Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online BRC Food wymagania standardu / Audytor wewnętrzny BRC Food /  BRC FOOD - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE BRC FOOD

Z zakresu standardu BRC Food realizujemy następujące szkolenia:

 

Szkolenie online BRC Food

BRC Food - wymagania / Jak wdrożyć BRC Food?

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC w Twojej firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu BRC Food

Szkolenie online BRC Food

Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food

Pełnomocnik ds. BRC Food / Audytor wewnętrzny BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Szkolenie online BRC Food

Audytor wewnętrzny BRC Food - warsztaty doskonalące

Standard BRC Food. Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych BRC Food / pełnomocników ds. BRC Food - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Zapraszamy na szkolenie online BRC Food:

 

Szkolenie online BRC Food - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?:

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC Food w Twojej firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu BRC Food (Global Standard for Food Safety). Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia oraz stosowania standardu BRC Food w swojej Organizacji. Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura audytu na zgodność z wymaganiami standardu BRC Food, jak również zwrócona zostanie uwaga na możliwości doskonalenia procesów biznesowych dzięki zastosowaniu tego standardu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak wdrożyć BRC Food w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu BRC Food, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań standardu BRC Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food:

Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego BRC Food / pełnomocnika ds. BRC Food w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności zgodnie z wymaganiami standardu BRC Food. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania BRC Food w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego BRC Food / pełnomocnika ds. BRC Food.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań standardu BRC Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego BRC Food / pełnomocnika ds. BRC Food. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

 

Szkolenie online BRC Food - doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności:

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych BRC Food - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych osób, pełniących funkcję audytora wewnętrznego BRC Food w organizacji. Uczestnicy szkolenia będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod i technik audytowania oraz ich wpływu na proces doskonalenia organizacji w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych produktów żywnościowych, jak również zaktualizować swoje umiejętności w zakresie audytowania obszarów systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, wynikających z wymagań standardu BRC Food.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów praktycznych, których celem jest doskonalenie pracy audytora wewnętrznego BRC Food. Program szkolenia obejmuje omówienie kluczowych założeń standardu BRC Food, przedstawienie metod identyfikacji oraz oceny ryzyka i szans w obszarach audytowanych, omówienie zasad właściwej komunikacji jako podstawy rozwiązywania konfliktów w procesie audytowania, omówienie najczęściej pojawiających się błędów podczas realizacji audytów, pokazanie w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia, tworzenie wartości dodanej z realizacji audytów, a na zakończenie szkolenia ćwiczenie: Jakim jestem audytorem? Trójkąt kompetencji audytora, czyli wiedza, umiejętności i postawa. Tworzenie profilu audytora przez uczestnika szkolenia.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Zapoznaj się również z naszymi szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:
 

Szkolenie online Audytor wewnętrzny BRC Food

indywidualne szkolenie online

szkolenie w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy, darmowe konsultacje online w celu uporządkowania wiedzy

w wyniku szkolenia online Audytor wewnętrzny BRC Food:

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami standardu BRC Food oraz normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie

w trakcie szkolenia będziesz mógł poznać wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Audytora wewnętrznego BRC Food wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania standardu BRC Food

Zobacz szczegółowe informacje o szkoleniu

Szkolenie online Audytor wewnętrzny BRC Food

indywidualne webinarium na żywo z trenerem

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 12h), materiały szkoleniowe oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

w wyniku szkolenia online Audytor wewnętrzny BRC Food:

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami standardu BRC Food oraz normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie

w trakcie szkolenia będziesz mógł poznać wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Audytora wewnętrznego BRC Food wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania standardu BRC Food

Zobacz szczegółowe informacje o szkoleniu

Szkolenie BRC Food - wybierz formę szkolenia odpowiednią do Twoich potrzeb:


Szkolenie BRC Food otwarte (online)

oszczędzając czas i obinżając koszty, zdobądź kompetencje w zakresie standardu BRC Food przez Internet - zapraszamy do udziału w grupowych webinariach otwartych

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC w Twojej firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

Zapisz się na szkolenie

 

Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zobacz szczegóły szkolenia

Zapisz się na szkolenie

 

Standard BRC Food. Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych / pełnomocników BRC Food - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Zobacz szczegóły szkolenia

Zapisz się na szkolenie


Szkolenie BRC Food indywidualne (online)

indywidualne szkolenia online to oszczędność Twojego czasu, wygoda i elastyczność; to zdobywanie wiedzy we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, zdobądź kompetencje w zakresie standardu BRC Food przez Internet - zapraszamy do udziału w indywidualnych szkoleniach online

Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zobacz szczegóły szkolenia

Zapisz się na szkolenie


Szkolenie BRC Food dedykowane (stacjonarne lub online)

szkolenia organizowane w Twojej Organizacji już od 3 osób w formie stacjonarnej na miejscu lub online za pomocą videokonferencji, interpretacja wymagań systemu BRC Food w odniesieniu do Twojej Firmie

 
Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC w Twojej firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu BRC Food

Zobacz szczegóły szkolenia

Zapytaj o szkolenie

 

Pełnomocnik ds. BRC Food / Audytor wewnętrzny BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zobacz szczegóły szkolenia

Zapytaj o szkolenie

Wdrożenie BRC FOOD - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności

Standard BRC Food wymagany jest w szczególności przez brytyjskie sieci handlowe, które stosują go do weryfikacji i oceny dostawców. Kierowany jest do producentów zainteresowanych podjęciem współpracy z sieciami handlowymi. Standard BRC Food łączy elementy systemu zarządzania jakością z zasadami systemu HACCP. Ponadto precyzuje wymagania w zakresie: środowiska zakładu wewnętrznego oraz zewnętrznego, postępowania z odpadami, transportu, kontroli alergenów, metali, opakowań, kontroli szkodników, realizacji procesów produkcyjnych, personelu.

Jak wdrożyć BRC Food w firmie? Jak uzyskać certyfikat BRC Food?

W ramach wdrożenia standardu BRC Food niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, a następnie  opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu BRC Food, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu BRC Food opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu BRC Food. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu BRC Food poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu BRC Food, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu BRC Food. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności z wymaganiami standardu BRC Food. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat BRC Food.

Dowiedz się więcej co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie standardu BRC Food oraz jak wygląda proces wdrożenia BRC Food i uzsykania certyfikatu BRC Food w Organizacji Czytaj więcej

WDROŻENIE BRC FOOD

Zapytaj o ofertę

WDROŻENIE BRC FOOD

Zobacz, jak działamy

Szkolenia online z innych systemów zarządzania:

Szkolenie ISO 9001
Szkolenie System HACCP
Szkolenie ISO 22000
Szkolenie FSSC 22000
Szkolenie IFS FOOD
Szkolenie IFS Logistics
Szkolenie BRC Packaging
Szkolenie RSPO
Szkolenie UTZ / Rainforest Alliance
Szkolenie ISO 14001
Szkolenie BIO / EKO / ORGANIC
Szkolenie ISO 45001 / BHP
Szkolenie Systemy Zintegrowane

 
 

Zapoznaj się z harmonogramem wszystkich szkoleń otwartych / webinariów otwartych Harmonogram szkoleń
 
 
Dowiedz się więcej o szkoleniach dedykowanych realizowanych przez SYNERGIAgroup Czytaj więcej
 

Zapytaj o realizację szkolenia BRC Food w formie dedykowanej dla Twojej Firmy

Formularz ofertowy

 
 
 

Dowiedz się więcej o mocnych stronach szkoleń organizowanych przez SYNERGIAgroup Czytaj więcej
 

Mocne strony naszych kursów online BRC Food

 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemu BRC Food

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń BRC Food oraz przeprowadzonych audytów BRC Food, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania standardu BRC Food oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania standardu BRC Food przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Szkolenie online BRC Food w formie webinarium otwartego
praktyczne omówienie wymagań standardu BRC Food oraz zasad audytowania systemu BRC Food, liczne przykłady praktyczne
 

Sprawdź najbliższe terminy!

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi produktami online z serii ISO.ONLINE:

Konsultacje online BRC Food

konsultacje online BRC Food na żywo z trenerem

Zobacz szczegóły

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu BRC Food na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury systemu BRC Food do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego BRC Food)

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć system BRC Food w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji

BRC Food / Obrona żywności i ochrona przed zafałszowaniami (Food Defense / Food Fraud)

Dokumentacja ISO / BRC - wzory procedur i formularzy z obszaru Food Defense i Food Fraud

Zobacz szczegóły

DOKUMENTACJA SYSTEMOWA: OBRONA ŻYWNOŚCI / ZAFAŁSZOWANIA ŻYWNOŚCI (Food Defense i Food Fraud) to:

komplet procedur i formularzy do samodzielnego wdrożenia obszaru zarządzania obroną żywności i zafałszowaniami w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej Firmie

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie opracować, wdrożyć i nadzorować Plan Obrony Żywności i Łagodzenia Nadużyć Żywnościowych w organizacji i tym samym spełnić wymagania standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 i in.

Szkolenie online ISO dedykowane

Szkolenie online dedykowane dla Twojej firmy z wybranych systemów zarządzania

Szkolenia online to oszczędność Twojego czasu, wygoda i elastyczność.

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Zobacz szczegóły

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

Cena szkolenia uzależniona od wybranego systemu zarządzania, liczby uczestników i czasu trwania szkolenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem