Szkolenie HACCP online - Kurs e-learning / webinarium / wymagania systemu HACCP / system HACCP – Analiza zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne, zasady GMP / GHP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie online system HACCP - Jak opracować dokumentację systemu HACCP? Jak wdrożyć system HACCP w firmie? Dokumentowanie i wdrożenie systemu HACCP

Szkolenie indywidualne realizowane samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu  

SZKOLENIE W FORMIE FILMU VIDEO Z LEKTOREM

szkolenie obejmuje:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem, bezterminowy dostęp

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych i samodzielnego wdrażania systemu HACCP

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy zagrożeń, planu HACCP, monitorowania, nadzorowania niezgodności), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

korzyści ze szkolenia online system HACCP:

zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych wymagań systemu HACCP oraz obowiązujących przepisów prawnych w tym obszarze

dowiesz się, co to jest system zarządzania bezpieczeństwem żywności, którego filarem jest system HACCP i jakie są jego zasady

zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrożyć wymagania systemu HACCP w firmie

będziesz potrafił samodzielnie opracować dokumentację HACCP

Czytaj więcej

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE SYSTEM HACCP

Z zakresu systemu HACCP realizujemy następujące szkolenia:

 

Szkolenie online HACCP

System HACCP - wymagania / Jak wdrożyć system HACCP w firmie?

Wymagania systemu HACCP (wg Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969) - dostosuj system HACCP funkcjonujący w Twojej firmie do obowiązujących wymagań prawnych

Szkolenie online HACCP

System HACCP - zasady GMP / GHP na co dzień

Praktyczne spełnienie wymagań systemu HACCP - szkolenie dla pracowników z obszaru produkcji, magazynu

Zapraszamy na szkolenie online System HACCP:

Szkolenie online System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?:

Wymagania systemu HACCP (wg Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969) - dostosuj system HACCP funkcjonujący w Twojej firmie do obowiązujących wymagań prawnych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami systemu HACCP oraz zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę, jakie są wymagania systemu HACCP oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań systemu HACCP w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system HACCP w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami prawnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań systemu HACCP wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), prowadzenie odpowiedniej dokumentacji systemu HACCP.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień:

Praktyczne spełnienie wymagań systemu HACCP - szkolenie dla pracowników z obszaru produkcji i magazynu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami systemu HACCP oraz zasad GMP /GHP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na spełnienie wymagań w obszarach produkcyjno-magazynowych. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą niezbędne umiejętności w zakresie praktycznego przestrzegania wymagań systemu HACCP oraz zasad GMP / GHP w obszarach produkcyjno-magazynowych. Dowiedzą się również, jak ich praca wpływa na bezpieczeństwo żywności i jakie ma to znaczenie dla spełnienia wymagań prawnych oraz wymagań klientów Twojej Firmy.

Program szkolenia obejmuje przedstawienie systemu HACCP jako podstawowego elementu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz korzyści dla firmy z właściwe funkcjonującego systemu HACCP z punktu widzenia pracownika. W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagania Dobrych Praktyk (Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP) w obszarach produkcyjnych, w szczególności zwrócimy uwagę na przestrzeganie zasad GMP / GHP (mycie i dezynfekcja, higiena pracowników, higiena stanowiska pracy oraz obszarów produkcyjnych, procesy DDD i inne), monitorowanie CP, OPRP oraz CCP, właściwe reagowanie na niezgodności, podejmowanie działań korekcyjnych i korygujących, zasady prowadzenia niezbędnych zapisów.
 

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Zapoznaj się również z naszymi innymi szkoleniami online oraz innymi produktami z serii ISO.ONLINE:

 
 

Dokumentacja systemu HACCP

Wzory procedur i formularzy do samodzielnego wdrożenia systemu HACCP w Twojej Firmie

Dokumentacja HACCP to:

startowy pakiet do samodzielnego opracowania systemu HACCP

komplet procedur / instrukcji i formularzy do samodzielnego wdrożenia systemu HACCP w firmie

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób stosować system HACCP w swojej organizacji oraz spełnić obowiązujące dla branży spożywczej przepisy prawne

Czytaj więcej

Wdrożenie systemu HACCP – Analiza zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne, zasady GMP / GHP

Wdrożenie oraz stosowanie systemu HACCP jest obligatoryjne dla wszystkich organizacji, działających w branży spożywczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Celem systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i ocenę zagrożeń zdrowotnych oraz określenie środków nadzoru panowania nad zagrożeniami. Wraz z systemem HACCP organizacje zobowiązane są do wdrożenia oraz stosowania zasad higienicznych takich, jak GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna i GHP – Dobra Praktyka Higieniczna. System HACCP jest również kompatybilny z systemem zarządzania jakością opartym na normach ISO 9000, co pozwala na łatwą i szybką integrację tych systemów.

Jak wdrożyć system HACCP w firmie?

W ramach wdrożenia systemu HACCP niezbędne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu HACCP, czyli procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia systemu HACCP poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu HACCP, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie systemu HACCP. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu HACCP z wymaganiami prawnymi. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu wewnętrznego organizacja może otrzymać zaświadczenie / certyfikat o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie systemu HACCP oraz jak wygląda proces wdrożenia systemu HACCP w Organizacji.

Czytaj więcej

WDROŻENIE SYSTEMU HACCP

Zapytaj o ofertę

WDROŻENIE SYSTEMU HACCP

Zobacz, jak działamy

 
Zapoznaj się z harmonogramem wszystkich szkoleń otwartych / webinariów otwartych

 

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

Dowiedz się więcej o szkoleniach dedykowanych realizowanych przez SYNERGIAgroup

 

Zapytaj o realizację szkolenia HACCP w formie dedykowanej dla Twojej Firmy

Formularz ofertowy

 Dowiedz się więcej o mocnych stronach szkoleń organizowanych przez SYNERGIAgroup

 

Mocne strony naszych kursów online HACCP

 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemu HACCP

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń systemu HACCP oraz przeprowadzonych audytów systemu HACCP, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania systemu HACCP oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania systemu HACCP przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte
 

Szkolenie online system HACCP w formie webinarium otwartego
praktyczne omówienie wymagań systemu HACCP oraz zasad audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, liczne przykłady praktyczne
 

Sprawdź najbliższe terminy!

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem