Szkolenie IFS Food online / Kurs e-learning / webinarium / Nowe wymagania standardu / zmiany / Audytor wewnętrzny IFS Food / IFS FOOD - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualizacja IFS Food

Szkolenia IFS Food

SZKOLENIE IFS FOOD ONLINE / KURS E-LEARNING

Z zakresu standardu IFS Food realizujemy następujące szkolenia:

Szkolenie online IFS Food

IFS Food - wymagania / Jak wdrożyć IFS Food?

Międzynarodowy Standard Żywności IFS Food w Twojej firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia standardu IFS Food Czytaj więcej

 Szkolenie online IFS Food

Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food

Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Czytaj więcej

Szkolenie online IFS Food

Dostosowanie do IFS Food / Jak przejść na nową wersję standardu IFS Food / zmiany

Szkolenie online ze zmian w standardzie IFS Food. Warsztaty praktyczne z dostosowania do wymagań nowej wresji IFS Food. Przejście na standard IFS Food. Zmiany w systemie IFS Food

Czytaj więcej

 

 

 

Zapraszamy na szkolenie IFS online Food:

Szkolenie IFS Food online - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć IFS Food w firmie?

Międzynarodowy Standard Żywności IFS Food w Twojej firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia standardu IFS Food

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu IFS Food. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia oraz stosowania standardu IFS Food w swojej Organizacji. Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura audytu na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food, jak również zwrócona zostanie uwaga na możliwości doskonalenia procesów biznesowych dzięki zastosowaniu tego standardu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak wdrożyć IFS Food w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu IFS Food, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań standardu IFS Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia


Szkolenie online IFS Food - Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food:

Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IFS Food / Pełnomocnika ds. IFS Food w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności zgodnie z wymaganiami standardu IFS Food. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania IFS Food w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego IFS Food / Pełnomocnika ds. IFS Food.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań standardu IFS Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online IFS Food - Dostosowanie do IFS Food / Jak przejść na standard IFS Food? / zmiany:

Szkolenie online ze zmian w standardzie IFS Food. Warsztaty praktyczne z dostosowania do wymagań IFS Food. Przejście na standard IFS Food. Zmiany w systemie IFS Food

Celem szkolenia jest omówienie nowych wymagań standardu IFS Food. Osoba, biorąca udział w szkoleniu zdobędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie praktycznego interpretowania i dostosowania wymagań standardu IFS Food w odniesieniu do swojej organizacji. Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania standardu IFS Food ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w wydaniu poprzednim. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań standardu IFS Food, pokażemy przykładowe formularze.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Zapoznaj się również z naszymi szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

Szkolenie online Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food

indywidualne szkolenie online

szkolenie w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy, darmowe konsultacje online w celu uporządkowania wiedzy

w wyniku szkolenia online Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food:

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami standardu IFS Food oraz normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie

w trakcie szkolenia będziesz mógł poznać wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Audytora wewnętrznego IFS Food / Pełnomocnika ds. IFS Food wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji

zdobędziesz informacje, jak interpretować i stosować wymagania standardu IFS Food w swojej organizacji

Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food

Indywidualne webinarium na żywo z trenerem

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 12h), materiały szkoleniowe oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

w wyniku szkolenia online Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food:

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami standardu IFS Food oraz normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie

w trakcie szkolenia będziesz mógł poznać wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Audytora wewnętrznego IFS Food wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji

wskażemy, jak interpretować i stosować wymagania standardu IFS Food w odniesieniu do Twojej organizacji

Zobacz szczegóły szkolenia

WDROŻENIE IFS FOOD - Międzynarodowy standard żywności

Standard IFS wymagany jest przede wszystkim przez niemieckie, francuskie oraz włoskie sieci handlowe. Zawiera elementy systemu zarządzania jakością ISO 9001 takie, jak podejście procesowe, zaangażowanie kierownictwa w wdrożenie i utrzymywanie standardu IFS, orientacja na Klienta, czy audyty wewnętrzne. Standard IFS łączy również zasady systemu HACCP oraz zasady Dobrych Praktyk. Określa wymagania w zakresie personelu (np. szkolenia, badania lekarskie), wyposażenia i infrastruktury.

Jak wdrożyć IFS Food w firmie? Jak uzyskać certyfikat IFS Food?

W ramach wdrożenia standardu IFS Food niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, a następnie  opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu IFS Food, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu IFS Food opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu IFS Food. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu IFS Food poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu IFS Food, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności z wymaganiami standardu IFS Food. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat IFS Food.

Dowiedz się więcej co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie IFS Food oraz jak wygląda proces wdrożenia sytemu IFS Food i uzyskania certyfikatu IFS Food w Organizacji Czytaj więcej

WDROŻENIE IFS FOOD

Zapytaj o ofertę

WDROŻENIE IFS FOOD

Zobacz, jak działamy

SZKOLENIE - PRZEJŚCIE NA NOWE WYDANIE IFS FOOD:

Szkolenie online ze standardu IFS Food

Warsztaty praktyczne z dostosowania do wymagań standardu IFS Food. Zmiany, nowe wymagania i przejście na nowe wydanie IFS Food

Szkolenie online indywidualne w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Zobacz szczegółowe informacje o szkoleniu

Szkolenie online ze standardu IFS Food

Warsztaty praktyczne z dostosowania do wymagań standardu IFS Food. Zmiany, nowe wymagania i przejście na nowe wydanie IFS Food

Indywidualne webinarium na żywo z trenerem

Szkolenie obejmuje:

szkolenie zdalne w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

omawiane zagdnienia dostosowane do Twoich potrzeb

Zobacz szczegółowe informacje o szkoleniu

Szkolenie online IFS Food w formie webinarium otwartego

praktyczne omówienie wymagań standardu IFS Food oraz zasad audytowania systemu IFS Food, liczne przykłady praktyczne

 

Sprawdź najbliższe terminy!

Zapoznaj się z harmonogramem wszystkich szkoleń otwartych / webinariów otwartych Harmonogram szkoleń
 

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 
Dowiedz się więcej o szkoleniach dedykowanych realizowanych przez SYNERGIAgroup

 

Zapytaj o realizację szkolenia IFS Food w formie dedykowanej dla Twojej Firmy

Formularz ofertowy

 
 
 

Dowiedz się więcej o mocnych stronach szkoleń organizowanych przez SYNERGIAgroup Czytaj więcej

Mocne strony naszych kursów online IFS Food

 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemu IFS Food

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń IFS Food oraz przeprowadzonych audytów IFS Food, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania standardu IFS Food oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania standardu IFS Food przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi produktami online z serii ISO.ONLINE:

Konsultacje online IFS Food

konsultacje online IFS Food na żywo z trenerem

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu IFS Food na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury systemu IFS Food do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego IFS Food)

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć system IFS Food w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem