ISO 14001:2015 - system zarządzania środowiskowego w Twojej Organizacji w świetle wymagań nowego wydania normy. Warsztaty praktyczne z dostosowania systemu zarządzania środowiskowego do nowych wymagań

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym wydaniem normy ISO 14001:2015, przede wszystkim praktyczna analiza zmian, jakie należy wdrożyć w systemie zarządzania środowiskowego w Organizacji, wynikających z rewizji normy ISO 14001. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania zmienionych wymagań normy ISO 14001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji oraz kluczowych zmian w systemie zarządzania środowiskowego.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

poznasz podstawowe założenia i korzyści z wdrożenia nowego wydania normy ISO 14001:2015

zdobędziesz informacje, jak interpretować nowe wymagania normy ISO 14001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji

zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania środowiskowego w praktyce, czyli jak opracować skuteczny plan działania

zdobędziesz umiejętności projektowania dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego opartej na tylko niezbędnych udokumentowanych informacjach zgodnej z wymaganiami normy ISO 14001:2015

 będziesz posiadał wiedzę w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 14001:2015 oraz kluczowych zmian w systemie zarządzania środowiskowego

będziesz umiał właściwe planować i wdrażać działania związane z kluczowymi założeniami normy ISO 14001:2015, w szczególności działań odnoszących się do zarządzania ryzykiem oraz właściwej komunikacji ze stronami zainteresowanymi

będziesz potrafił przekładać wymagania normy na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe zmiany w normie ISO 14001:2015 – ich wpływ na system zarządzania środowiskowego w Twojej Organizacji

3. Warsztaty praktyczne
 
Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Praktyczne metody analizy otoczenia. Określanie właściwych kanałów informacyjnych w kontekście zarządzania relacjami ze stronami zainteresowanymi
Ćwiczenie 2: Przywództwo i planowanie. Podejście procesowe do zarządzania środowiskowego
Ćwiczenie 3: Wsparcie. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Właściwa komunikacja
Ćwiczenie 4: Działania operacyjne, czyli podstawa systemu zarządzania środowiskowego
Ćwiczenie 5: Zarządzanie ryzykiem. Zastosowanie najlepszych praktyk w ocenie i doskonaleniu działań
Ćwiczenie 6: Analiza niezbędnej dokumentacji systemowej. Udokumentowane informacje
 
4. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
 
Terminy i miejsce szkolenia:

Poznań: 29.06.2018
 
Kraków: 13.03.2018

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu
W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem