Wdrożenie standardu RSPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompleksowe wdrożenie standardu RSPO w Twojej Firmie

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU RSPO W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup

 
Audyt zerowywstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu RSPO (np. w zakresie funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)

Optymalizacja procesówdokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe 

Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu RSPO niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowejopracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard RSPO indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji

Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu RSPO oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania

Audyt certyfikujący (certyfikat RSPO dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji

Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
 
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU „RSPO Supply Chain Certification Standard” (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):zawiera wymagania w zakresie kontroli produktów zawierających certyfikowany olej palmowy w całym łańcuchu dostaw, uwzględniając przepływ produktów (materiałów) oraz odpowiednie znakowanie


dystrybutorzy, którzy usuwają lub zmieniają pierwotne opakowanie produktu uznawani są za przetwórców – wymagana certyfikacja; sprzedawcy i dystrybutorzy nie muszą posiadać certyfikatu RSPO, niemniej jednak muszą posiadać członkostwo RSPO i aplikować o licencję aby móc sprzedawać certyfikowane produkty RSPO (nr certyfikatu producenta i oznaczenie modelu łańcucha dostaw producenta na dokumentach i produkcie)


dotyczy organizacji, które w łańcuchu dostaw przyjmują prawną odpowiedzialność za produkt zawierający certyfikowany olej palmowy (własność produktu) oraz dokonują fizycznego jego przetworzenia / obsługi (obrotu)


przeznaczony do audytowania organizacji w łańcuchu dostaw RSPO
 
 

ogólne wymagania dla łańcucha dostaw (udokumentowane procedury, zakupy i materiały wejściowe, działania outsourcingowe, sprzedaż i produkty wyjściowe, rejestracja transakcji w systemie PalmTrace, szkolenia, utrzymywanie zapisów, przeliczniki wydajnościowe, zasady komunikacji i stosowania logo, rozpatrywanie reklamacji, przegląd zarządzania)

modele łańcucha dostaw – wymagania modułowe (moduły: Zachowanie Tożsamości, Segregacja, Bilans Masy)

 

Modele łańcucha dostaw:

 
Organizacja zobowiązana jest do przyjęcia określonego modelu łańcucha dostaw, co oznacza określenie sposobu kontrolowania materiałów / produktów RSPO przetwarzanych przez firmę. Do wyboru możliwe są następujące modele:

  1. Zachowanie tożsamości (Identity Preserved – IP)
    model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika są identyfikowalne do pojedynczej certyfikowanej RSPO plantacji
  2. Segregacja (Segregation – SG)
    model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika będą pochodziły tylko ze źródeł certyfikowanych RSPO
  3. Bilans Masy (Mass Balance – MB)
    model ten pozwala na mieszanie produktów certyfikowanych z niecertyfikowanymi, opiera się na zgodności pod względem ilościowym produktów certyfikowanych na wejściu do zakładu i na wyjściu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia standardu RSPO
 

Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie RSPO w Twojej Firmie
 

Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 

Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem