Wdrożenie standardu RSPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU RSPO
(wariant: wdrożenie kompleksowe):

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu RSPO

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru, np. w zakresie procesu zakupów, produkcji, magzynowania i sprzedaży, prowadzenia dokumentacji

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów, aby zapewnić odpowiednią identyfikację produktu i spełnić wymagania standardu RSPO

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard RSPO

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. AUDYT WEWNĘTRZNY I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu RSPO oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania (raporty)

5. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu RSPO dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

6. DORADZTWO PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE RSPO:

 

ZAŁOŻENIA STANDARDU RSPO Supply Chain Certification Standard (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):

 
zawiera wymagania w zakresie kontroli produktów zawierających certyfikowany olej palmowy w całym łańcuchu dostaw, uwzględniając przepływ produktów (materiałów) oraz odpowiednie znakowanie
 
dystrybutorzy, którzy usuwają lub zmieniają pierwotne opakowanie produktu uznawani są za przetwórców – wymagana certyfikacja; sprzedawcy i dystrybutorzy nie muszą posiadać certyfikatu RSPO, niemniej jednak muszą posiadać członkostwo RSPO i aplikować o licencję aby móc sprzedawać certyfikowane produkty RSPO (nr certyfikatu producenta i oznaczenie modelu łańcucha dostaw producenta na dokumentach i produkcie)
 
dotyczy organizacji, które w łańcuchu dostaw przyjmują prawną odpowiedzialność za produkt zawierający certyfikowany olej palmowy (własność produktu) oraz dokonują fizycznego jego przetworzenia / obsługi (obrotu)
 
przeznaczony do audytowania organizacji w łańcuchu dostaw RSPO
 

MODELE ŁAŃCUCHA DOSTAW:

Organizacja zobowiązana jest do przyjęcia określonego modelu łańcucha dostaw, co oznacza określenie sposobu kontrolowania materiałów / produktów RSPO przetwarzanych przez firmę. Do wyboru możliwe są następujące modele:

 

Zachowanie tożsamości (Identity Preserved – IP) - model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika są identyfikowalne do pojedynczej certyfikowanej RSPO plantacji

Segregacja (Segregation – SG) - model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika będą pochodziły tylko ze źródeł certyfikowanych RSPO

Bilans Masy (Mass Balance – MB) - model ten pozwala na mieszanie produktów certyfikowanych z niecertyfikowanymi, opiera się na zgodności pod względem ilościowym produktów certyfikowanych na wejściu do zakładu i na wyjściu

 
KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU RSPO SCCS (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):

 

 

  ogólne wymagania dla łańcucha dostaw
(udokumentowane procedury, zakupy i materiały wejściowe, działania outsourcingowe, sprzedaż i produkty wyjściowe, rejestracja transakcji w systemie PalmTrace, szkolenia, utrzymywanie zapisów, przeliczniki wydajnościowe, zasady komunikacji i stosowania logo, rozpatrywanie reklamacji, przegląd zarządzania)

modele łańcucha dostaw
wymagania modułowe (moduły: Zachowanie Tożsamości, Segregacja, Bilans Masy

 
Wdrożenie RSPO - warianty uproszczone:

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Kontakt

tel.: 601 837 351

e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

 

Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:
 

DODATKOWE USŁUGI:
NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RSPO

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:

 

S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

 
 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem