Jak uzyskać certyfikat UTZ? / Wdrożenie UTZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT UTZ, CZYLI WDROŻENIE STANDARDU UTZ REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu UTZ zapewniamy:
 

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

 
DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU UTZ:
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu UTZ

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru, np. w zakresie procesu produkcji, dokumentacji

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów, aby zapewnić identyfikację produktu i spełnić wymagania standardu UTZ

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard UTZ

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie
z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SAMOOCENA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu UTZ oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas przeprowadzania samooceny:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z samooceny (wypełniona karta samooceny)

5. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu UTZ dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

6. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE UTZ:

UTZ - Standard zrównoważonej produkcji oraz pozyskiwania kakao, kawy i herbaty

 
Standard UTZ pozwala na wyróżnienie produktów (kakao, kawa, herbata, orzechy laskowe), które wyprodukowane zostały w sposób zrównoważony, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz wyzysku ludzi zatrudnionych przy ich produkcji. Standard ten określa wymagania dla całego łańcucha dostaw przy produkcji i zaopatrzeniu kawy, herbaty i kakao. Certyfikacja UTZ świadczy o zaangażowaniu w odpowiedzialność społeczną oraz o stosowaniu najlepszych praktyk w biznesie.
 
Celem certyfikacji UTZ Certified jest zagwarantowanie, że certyfikowane produkty pochodzą ze zrównoważonej produkcji. Są w pełni identyfikowalne w całym łańcuchu dostaw, zaczynając od rolników, plantatorów poprzez przedsiębiorstwa produkcyjne oraz transportowe aż po firmy zajmujące się handlem i dostarczaniem produktów do klientów końcowych. Certyfikacja zrównoważonego łańcucha dostaw UTZ może obejmować producentów, firmy logistyczno – magazynowe, kupców, eksporterów / importerów oraz detalistów.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU

certyfikat UTZ to gwarancja pochodzenia żywności ze zrównoważonej produkcji, wytworzonej w sposób odpowiedzialny przy uwzględnieniu aspektów ochrony środowiska naturalnego oraz bez szkody wobec ludności zatrudnionej przy jej produkcji


certyfikacja UTZ jest niezbędna w przypadku, kiedy firma zamierza kupować certyfikowany surowiec, przetwarzać go oraz deklarować, że produkt końcowy jest certyfikowany UTZ


standard zawiera wymagania dla produkcji pierwotnej oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, których celem jest zachowanie pełnej identyfikowalności produktów w zakresie ich pochodzenia z odpowiedzialnej produkcji UTZ Certified


w Polsce stosowane są wymagania dla łańcucha dostaw (np. zakładów produkcyjnych), które skupiają się przede wszystkim na identyfikowalności produktu

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU UTZ:

wymagania ogólne (nadzorowanie dokumentacji, nadzorowanie procesów zlecanych na zewnątrz, zarządzanie podwykonawcami, dobre praktyki magazynowania, identyfikowalność, identyfikacja i oddzielanie materiałów UTZ, utrzymywanie zapisów)

wymagania dotyczące systemu przepływu materiałów UTZ (IP, SG, MB, potwierdzenie materiałów wejściowych, identyfikacja materiałów wyjściowych, nadzorowanie procesów produkcyjnych)

wymagania dotyczące znakowania

możliwość nawiązania współpracy z kontrahentami w łańcuchu dostaw produktów ze znakiem UTZ oraz klientami wymagającymi certyfikacji UTZ, dostęp do nowych rynków sprzedaży

poprawa wizerunku Firmy oraz promocja jej działalności poprzez udział w certyfikacji UTZ i zamieszczenie jej danych na stronie internetowej UTZ

świadectwo zaangażowania w odpowiedzialny biznes oraz stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

 

możliwość pozyskiwania surowców  od certyfikowanych dostawców

dowód stosowania dobrych praktyk w produkcji żywności, w szczególności w zakresie właściwej identyfikowalności produktu

 

poprawa jakości oferowanych produktów oraz zwiększenie produktywności

 

CERTYFIKACJA UTZ

Etapy procesu certyfikacyjnego:

 

Certyfikat UTZ przyznawany jest na okres 1 roku. W celu przedłużenia ważności certyfikatu niezbędna jest ponowna certyfikacja. W kolejnych latach certyfikat przyznawany jest na 2 lata, a następnie na okres 3 lat. Należy mieć również na uwadze, że między kolejnymi audytami certyfikującymi możliwe są niezapowiedziane inspekcje zgodne z zasadami UTZ.

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu UTZ w Twojej Firmie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu
DODATKOWE USŁUGI:
NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UTZ
Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. UTZ

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu UTZ - praktyczne omówienie wymagań standardu, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższy termin!

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem