Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

 
„Nie chodzi o to, by robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, by robić właściwe rzeczy.”    (Peter Drucker)
 
W ramach wdrażania oraz nadzorowania systemów oferujemy Twojej Firmie unikalne połączenie działań wynikających z jednej strony z wymagań zawartych we wdrażanych normach / standardach, z drugiej natomiast działań związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania opartymi na koncepcji zarządzania procesowego, zarządzania przez cele, czy standaryzacji pracy. Poprzez taką synergię działań otrzymujesz nie tylko wdrożony system oparty na wybranej normie / standardzie, ale kompleksowy system zarządzania Twoją Organizacją wpisujący się w jej strategię oraz kierunki rozwoju.

1.       Analiza procesów w Twojej Organizacji

 
Dokonujemy analizy procesów w Twoim przedsiębiorstwie w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej. Na podstawie dokonanej analizy proponujemy rozwiązania korzystne z ekonomicznego punktu widzenia wraz z opisem przewidywanych korzyści (np. skrócenie czasu realizacji zadań, optymalne wykorzystanie powierzchni, redukcja materiałów, itp.).

Standaryzacja pracy to jedna z podstawowych zasad Lean Manufacturing, umożliwiająca wprowadzanie zmian na lepsze w sposób dynamiczny. Jest to narzędzie budowania stabilności procesów niezbędnej do wprowadzanych usprawnień. Dzięki zastosowaniu standaryzacji pracy możemy łatwiej analizować i mierzyć procesy, dostrzegać rozbieżności oraz identyfikować sytuacje problemowe. Standaryzacja pracy pozwala na: 

 

stabilizację procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usługi, co ułatwia jego doskonalenie


 

realizację działań zawsze w ten sam określony sposób, w tym samym określonym czasie oraz w jednakowej jakości


 

uzyskanie założonej wydajności oraz powtarzalnych wyników


 

zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co sprzyja obniżeniu kosztów wytwarzania


 

szkolenie pracowników w zakresie sposobu wykonywania działań

 

 

efektywne zarządzanie wiedzą w Organizacji poprzez eliminację monopolu na wiedzę o wykonaniu określonych zadań przez wybraną grupę pracowników

2.  Określanie celów  dla Twojej Firmy 

 
Wykorzystując zasady zarządzania przez cele wraz z Klientem określamy cele jakościowe spójne ze strategią Organizacji, wraz z przypisaniem odpowiednich działań oraz zasobów niezbędnych do ich realizacji.


W ten sposób możliwe jest powiązanie celów jakościowych z celami Firmy oraz uspójnienie działań. Prawidłowo określone cele powinny oznaczać trwałą zmianę oraz posiadać dokładnie opisany stan docelowy. Stosowana jest również metoda kaskadowania celów, polegająca na określaniu dla celów strategicznych celów szczegółowych. Do podstawowych metod kaskadowania celów możemy zaliczyć: podział celu ze względu na składowe (dla celów, które realizowane są poprzez osiągnięcie kilku elementów składowych), podział celu na części (podział na cele o mniejszych targetach), operacjonalizowanie (cele zostają rozłożone na działania operacyjne), delegowanie celu (przekazanie celu wprost podwładnemu).

 
Kolejnym etapem jest określanie mierników, które powinny być zrozumiałe, obiektywne oraz dostępne dla wszystkich, których dotyczą. Istotną kwestią jest również fakt, iż korzyści wynikające ze stosowania mierników powinny przewyższać koszty zbierania i przetwarzania danych. Przykładowe mierniki do zastosowania to: terminowość w realizacji projektów, dostaw, promocji; liczba nowych klientów; opinia klientów (ankieta, skala); wyniki finansowe - wynik netto, marża operacyjna, przychody; jakość wyrażona liczbą zwrotów/reklamacji/błędów. Ustalone mierniki powinny zachęcać do działań zgodnych z celami Firmy oraz powodować pożądane zachowania pracowników. Pracownicy powinni znać i rozumieć sposoby pomiaru mierników, jak również czynniki kształtujące ich poziom.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem