Aktualizacja / Optymalizacja SZJ ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dokumentacja iso 9001

Audyt rewizyjny

 

Wykonujemy audyt rewizyjny w celu wskazania obszarów w Twojej Firmie możliwych do poprawy i optymalizacji. W wyniku przeprowadzonego audytu możliwa jest identyfikacja i analiza kluczowych procesów służących realizacji celów SZJ w organizacji przy uwzględnieniu jej celów biznesowych oraz strategicznych kierunków działania, a także ograniczenie lub wyeliminowanie działań zbędnych w SZJ, dzięki czemu Twoja Firma może przydzielać zasoby do najważniejszych działań.                                                       

 

dokumentacja iso 9001

Kompleksowa optymalizacja

Przeprowadzamy kompleksową optymalizację systemu zarządzania jakością w Twojej  Firmie pod względem zidentyfikowanych procesów, stosowanych mierników do nadzorowania procesów oraz funkcjonującej dokumentacji (działania oparte na metodologii Lean, Kaizen, 5S, SMED, TPM). Ograniczamy ilość dokumentów systemowych do niezbędnego minimum. W ramach tej usługi wykonujemy takie działania, jak: audyt rewizyjny, przegląd i optymalizacja dokumentacji systemowej oraz dostosowanie procesów do realiów funkcjonowania organizacji, szkolenie dla pracowników)

Optymalizacja SZJ ISO 9001:2015

Dokumentacja ISO 9001

 
W dniu 23.09.2015 opublikowana została nowa wersja normy ISO 9001, która ukierunkowana jest na zwiększanie zdolności Organizacji do stałego dostarczania produktów i usług, spełniających wymagania i oczekiwania swoich klientów. Do najważniejszych zmian, które wprowadzone zostały w normie ISO 9001:2015 zaliczyć można: koncentrację na przywództwie, zarządzanie ryzykiem, ukierunkowanie na cele, pomiary i zarządzanie zmianą, poprawę komunikacji oraz świadomości.
 
Norma ISO 9001:2015 wymaga od organizacji potwierdzenia funkcjonowania SZJ na podstawie udokumentowanych informacji. W związku z tym dokumentacja SZJ nie musi być nadmiernie rozbudowana, możemy w dużej mierze oprzeć się na dokumentach funkcjonujących w organizacji w poszczególnych obszarach.  Sprawiamy, że dokumentacja SZJ jest przejrzysta i czytelna, ograniczamy czas potrzebny na jej wypełnianie do niezbędnego minimum.
 
Poniżej przedstawiono układ normy ISO 9001:2015
 
 
 


 

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń w zakresie normy ISO 9001:2015

OPTYMALIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ FUNKCJONUJĄCEGO W TWOJEJ FIRMIE


Z uwagi na fakt, że w większości wdrożonych systemów zarządzania jakością spotykamy się z przerostem generowanej dokumentacji systemowej oraz realizowanych działań, w rzeczywistości nie wymaganych przez normę ISO 9001:2015, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny, który pozwoli na optymalizację i bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania jakością do realiów funkcjonowania Twojej Organizacji.
 
W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu możliwa jest optymalizacja przyjętych sposobów działania w ramach SZJ, przy uwzględnieniu spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015.
 
Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań (opartych na metodologii Lean, Kaizen, 5S, SMED, TPM), wskazanych podczas audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, zarządzania dokumentacją, określania mierników do nadzorowania procesów w odniesieniu do celów biznesowych organizacji).

wskazanie działań optymalizacyjnych SZJ możliwych do wdrożenia w Twojej Firmie

ograniczenie dokumentacji systemowej do niezbędnego minimum, eliminiacja zbędnych dokumentów

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie optymalizacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Zakres naszych usług obejmuje m. in. poniższe działania:
 
przeprowadzenie audytu rewizyjnego - ocena Organizacji pod kątem możliwości wdrożenia działań optymalizacyjnych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normy ISO 9001:2015 (np. w zakresie zidentyfikowanych procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja, ocena i analiza fundamentalnych aspektów systemu zarządzania jakością, sporządzenie raportu z audytu, zawierającego wykaz zalecanych działań optymalizacyjnych
 
  opracowanie harmonogramu wdrożenia działań optymalizacyjnych
 
optymalizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością (optymalizacja przy konsultacji z pracownikami dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 9001:2015, związanej m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka (ryzyka i możliwości), planowaniem osiągnięcia celów SZJ, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi)
 
szkolenie dla pracowników (szkolenie z zakresu podstawowych wymagań normy ISO 9001:2015 oraz zaktualizowanej dokumentacji systemowej)
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych w ramach optymalizacji SZJ ISO 9001:2015

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem