Aktualizacja / Optymalizacja / Uproszczenie SZJ ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTYMALIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ FUNKCJONUJĄCEGO W TWOJEJ FIRMIE


Z uwagi na fakt, że w większości systemów zarządzania jakością spotykamy się z przerostem generowanej dokumentacji systemowej oraz realizowanych działań, w rzeczywistości niewymaganych przez normę ISO 9001:2015, oferujemy Twojej Firmie uproszczenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, które pozwoli na optymalizację i bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania jakością do realiów funkcjonowania Twojej Organizacji.

W trakcie naszych działań przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu możliwa jest optymalizacja przyjętych sposobów działania w ramach funkcjonującego systemu zarządzania jakością, przy uwzględnieniu spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015.

Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań (opartych na metodologii Lean, Kaizen, 5S, SMED, TPM), wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, zarządzania dokumentacją, określania mierników do nadzorowania procesów w odniesieniu do faktycznych celów biznesowych organizacji).

 
W ramach usługi optymalizacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wykonujemy następujące działania:
dokumentacja iso 9001

Audyt rewizyjny

Wykonujemy audyt rewizyjny w celu wskazania obszarów w Twojej Firmie możliwych do poprawy i optymalizacji

W wyniku przeprowadzonego audytu możliwa jest identyfikacja i analiza kluczowych procesów służących realizacji celów SZJ w organizacji przy uwzględnieniu jej celów biznesowych oraz strategicznych kierunków działania, a także ograniczenie lub wyeliminowanie działań zbędnych w SZJ, dzięki czemu Twoja Firma może przydzielać zasoby do najważniejszych działań.                                                       

dokumentacja iso 9001

Kompleksowa optymalizacja

Przeprowadzamy kompleksową optymalizację systemu zarządzania jakością w Twojej  Firmie pod względem zidentyfikowanych procesów, stosowanych mierników do nadzorowania procesów oraz funkcjonującej dokumentacji (działania oparte na metodologii Lean, Kaizen, 5S, SMED, TPM).

Ograniczamy ilość dokumentów systemowych do niezbędnego minimum. W ramach tej usługi wykonujemy takie działania, jak: audyt rewizyjny, przegląd i optymalizacja dokumentacji systemowej oraz dostosowanie procesów do realiów funkcjonowania organizacji, szkolenie dla pracowników).

wskazanie działań optymalizacyjnych system zarządzania jakością możliwych do wdrożenia w Twojej Firmie

ograniczenie dokumentacji systemowej do niezbędnego minimum, eliminiacja zbędnych dokumentów

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie optymalizacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Zakres naszych usług obejmuje m. in. poniższe działania:

 

przeprowadzenie audytu rewizyjnego

ocena Organizacji pod kątem możliwości wdrożenia działań optymalizacyjnych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normy ISO 9001:2015 (np. w zakresie zidentyfikowanych procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja, ocena i analiza fundamentalnych aspektów systemu zarządzania jakością, sporządzenie raportu z audytu, zawierającego wykaz zalecanych działań optymalizacyjnych

 

opracowanie harmonogramu wdrożenia działań optymalizacyjnych

 

optymalizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością

optymalizacja przy konsultacji z pracownikami dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 9001:2015, związanej m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka (ryzyka i możliwości), planowaniem osiągnięcia celów SZJ, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi

 

szkolenie dla pracowników

szkolenie z zakresu podstawowych wymagań normy ISO 9001:2015 oraz zaktualizowanej dokumentacji systemowej

Dlaczego optymalizacja SZJ ISO 9001:2015?Dokumentacja ISO 9001

W dniu 23.09.2015 opublikowana została nowa wersja normy ISO 9001, która ukierunkowana jest na zwiększanie zdolności Organizacji do stałego dostarczania produktów i usług, spełniających wymagania i oczekiwania swoich klientów. Do najważniejszych zmian, które wprowadzone zostały w normie ISO 9001:2015 zaliczyć można: koncentrację na przywództwie, zarządzanie ryzykiem, ukierunkowanie na cele, pomiary i zarządzanie zmianą, poprawę komunikacji oraz świadomości.
 
Norma ISO 9001:2015 wymaga od organizacji potwierdzenia funkcjonowania SZJ na podstawie udokumentowanych informacji. W związku z tym dokumentacja SZJ nie musi być nadmiernie rozbudowana, możemy w dużej mierze oprzeć się na dokumentach funkcjonujących w organizacji w poszczególnych obszarach. 
 
Sprawiamy, że dokumentacja SZJ jest przejrzysta i czytelna, ograniczamy czas potrzebny na jej wypełnianie do niezbędnego minimum.
 
Poniżej przedstawiono układ normy ISO 9001:2015
 
 
 


 

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001


Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

 
Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych w ramach SZJ ISO 9001:2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPOZNAJ SIĘ RÓWNIEŻ Z NASZĄ OFERTĄ PRODUKTÓW REALIZOWANYCH W FORMIE ONLINE:

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

 
Zapoznaj się z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem