Szkolenie niestacjonarne RSPO/konsultacje/audyt rewizyjny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSPO w Twojej Firmie

 
W ramach naszych usług wdrożeniowych oferujemy uproszczony wariant wsparcia w zakresie wdrożenia standardu RSPO, zawierający:
 
szkolenie niestacjonarne + konsultacje + audyt rewizyjny
 
Wybierając powyższy pakiet usług, cały proces wdrożeniowy standardu RSPO w Twojej Firmie możesz zrealizować samodzielnie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 
 
Szczegółowe informacje o metodyce działania:
 
Szkolenie niestacjonarne
 
szkolenie realizowane w formie niestacjonarnej to nowoczesne rozwiązanie w zakresie realizacji kursów szkoleniowych, dedykowane dla osób, chcących doskonalić swoje umiejętności poprzez Internet
 
szkolenie prowadzone w formie niestacjonarnej pozwala na zdobycie wiedzy we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu poprzez samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi
 
szkolenie pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie samodzielnego wdrożenia systemu RSPO w organizacji, w szczególności wskazuje, w jaki sposób można przekładać wymagania standardu na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji, omawia strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO
 
podczas szkolenia omówione zostaną również możliwości zastosowania certyfikatu RSPO oraz zasady prawidłowego posługiwania się logo RSPO. Przedstawimy zagadnienia związane z używaniem portalu e-trace oraz przygotowaniem Twojej Organizacji do audytu certyfikującego
 
zaświadczenie ze szkolenia wystawiane jest na podstawie weryfikacji przyswojonej wiedzy poprzez przesłanie do trenera rozwiązań wskazanych zadań oraz rozwiązanie testu on-line, zaświadczenie ze szkolenia niestacjonarnego jest równorzędne z zaświadczeniem ze szkolenia zrealizowanego w formie tradycyjnej
 
koszty uczestnictwa w szkoleniu obejmują: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie wydruku (uwzględniające studia przypadku oraz obszerny komentarz trenera), zaświadczenie ze szkolenia w formie wydruku, bezpłatne konsultacje z trenerem w trakcie trwania szkolenia
 
 
 
 Konsultacje
 
po przeprowadzonym szkoleniu niestacjonarnym zapewniamy bezpłatne konsultacje w formie telefonicznej lub mailowej z trenerem – konsultantem wdrożeniowym, przez cały okres samodzielnego wdrożenia standardu RSPO przez pracowników Twojej Firmy
 
konsultacje z trenerem to najlepszy sposób na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, pojawiających się na poszczególnych etapach praktycznego wdrażania systemu RSPO
 
 
Audyt rewizyjny
 
audyt rozbieżności (analiza luk systemowych) przeprowadzany przed audytem certyfikującym pozwala na bardziej efektywne wdrożenie standardu RSPO  w Twojej Firmie. Celem audytu rozbieżności jest ocena, czy wdrożony system RSPO spełnia wymagania zawarte w odpowiednich standardach dotyczących łańcucha dostaw certyfikowanego oleju palmowego oraz czy jest gotowy do certyfikacji
 
w trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd opracowanej dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania standardu RSPO
 
w wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności ze standardem RSPO (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z wymaganiami standardu)
 
oferujemy wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia
 
 

Korzyści dla Twojej Firmy z audytu rozbieżności:
 


brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na standard RSPO oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym lub nadzoru
 
możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o wymagania standardu RSPO przed audytem certyfikującym / nadzoru
 
audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność ze standardem RSPO
 
sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami systemu RSPO
 
indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych

Wdrożenie RSPO:

Szkolenie niestacjonarne + konsultacje + audyt rewizyjny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inne sposoby wdrożenia RSPO w Twojej Firmie

 
Wdrożenie kompleksowe


Szkolenie dedykowane + konsultacje

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

Mocne strony naszych szkoleń niestacjonarnych:uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń
 

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemów zarządzania
 

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wątpliwości, pojawiających się podczas samodzielnego studiowania tematu szkolenia
 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania
 

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości
 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)
 

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte
 

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem