Wdrożenie standardu BRC CP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRC Consumer Products – międzynarodowy standard BRC dla produktów nieżywnościowych

 
Standard BRC Consumer Products dotyczy certyfikacji produktów nieżywnościowych, określa wymagania dla produkcji i dostarczania produktów w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, legalności oraz powtarzalnej jakości. Standard zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów nieżywnościowych. Potwierdzenie zgodności z wymaganiami standardu BRC CP poprzez certyfikację systemu pozwala na uzyskanie gwarancji, że dostarczane produkty spełniają zarówno obowiązujące wymagania prawne, jak również oczekiwania klientów, w szczególności sieci handlowych.

standard BRC CP to przede wszystkim: oparte na ryzyku podejście do spełnienia wymagań, zapewnienie, że standard spełnia najbardziej aktualne oczekiwania stron zainteresowanych, ukierunkowanie na ciągłe doskonalenie systemu, wprowadzenie dwóch poziomów certyfikacji (poziom podstawowy oraz wyższy), skuteczna komunikacja z klientami, obszerny zakres certyfikacji obejmujący producentów, firmy zajmujące się pakowaniem, dostawców surowców oraz komponentów, jak również przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową, dodatkowe dobrowolne moduły wymagań w celu spełnienia regionalnych oraz specyficznych wymagań klientów i tym samym zredukowania liczby audytów przeprowadzanych w danej organizacji

standard BRC CP wyróżnia podział na wymagania dotyczące produktów do higieny osobistej i produktów gospodarstwa domowego oraz na wymagania dotyczące pozostałych produktów. Ponadto standard może być certyfikowany na dwóch dostępnych poziomach: podstawowym oraz wyższym; wymagania dotyczące produktów do higieny osobistej oraz produktów gospodarstwa domowego odnoszą się do wyrobów, które wymagają zachowania większej higieny w procesie produkcji, należą tutaj takie produkty, jak: kosmetyki, produkty higieniczne, czy środki czystości; z kolei kategoria pozostałych produktów odnosi się do wyrobów takich, jak zabawki, sprzęt elektroniczny, meble, tekstylia czy biżuteria

filarami standardu BRC CP są zarządzanie ryzykiem oraz zasady GMP, celem standardu jest dostarczanie do końcowych odbiorców bezpiecznych, legalnych produktów o gwarantowanej powtarzalnej jakości

standard BRC CP jest kompatybilny z innymi systemami zarządzania takimi, jak ISO 9001 czy ISO 22716 (GMP dla branży kosmetycznej), co sprawia, że integracja systemów jest prosta i szybka, organizacja spełniająca wymagania normy ISO 9001 czy ISO 22716 spełniać będzie również znaczną część kryteriów określonych w standardzie BRC CP

KLUCZOWE FILARY STANDARDU BRC CP:


 1. zaangażowanie kierownictwa – zapewnienie bezpieczeństwa, legalności oraz wymaganego poziomu jakościowego dostarczanych produktów możliwe poprzez zaangażowanie wszystkich obszarów organizacji (produkcja, inżynieria, dystrybucja, zarządzanie, zakupy, zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym szkolenia)
 2. ocena ryzyka w zakresie produktu i procesów (analiza ryzyka związanego z zamierzonym i niezamierzonym użyciem produktu przez ostatecznego konsumenta, zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem poprzez systematyczne działania)
 3. system zarządzania jakością – udokumentowane polityki oraz procedury działania w celu spełnienia wymagań standardu, zapewnienie odpowiednich warunków operacyjnych i środowiskowych niezbędnych do dostarczania bezpiecznych i legalnych produktów
 4. wymagania fundamentalne (wymagania krytyczne w celu efektywnego wdrożenia standardu BRC CP): zaangażowanie kierownictwa oraz ciągłe doskonalenie, zarządzanie ryzykiem produktu, kontrola i zatwierdzenie surowców, komponentów oraz materiałów opakowaniowych, działania korygujące oraz zapobiegawcze, identyfikowalność,  przepływ produktu i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, badania laboratoryjne i kontrola produktu, kontrola operacji, kompetencje i szkolenia
 
PODSTAWOWE ELEMENTY STANDARDU BRC CP:
 
zaangażowanie kierownictwa (odpowiedzialność kierownictwa, ciągłe doskonalenie, struktura organizacyjna, odpowiedzialności)
 
zarządzanie ryzykiem produktu (wymagania dotyczące legalności i bezpieczeństwa produktu, ocena ryzyka, znakowanie produktu, materiały opakowaniowe)
 
system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu (nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów, audyty wewnętrzne, zatwierdzenie dostawców, monitorowanie procesów, specyfikacje, działania korygujące i zapobiegawcze, nadzór nad produktami niezgodnymi, identyfikowalność, postępowanie z reklamacjami, zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, odwołania z rynku)
 
standard zakładu (standardy zewnętrzne, ochrona, przepływ produktu i segregacja, utrzymanie porządku i czystości, zarządzanie odpadami, kontrola DDD, pakowanie, magazynowanie i transport)
 
kontrola produktu i testowanie (kontrola produktu i badania laboratoryjne, kontrola ilościowa, pobieranie prób)
 
kontrola procesu (nadzorowanie operacji, infrastruktura, zarządzanie infrastrukturą, kontrola zanieczyszczeń, kalibracja i nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego, pakowanie produktu gotowego i kontrola)
 
personel (kompetencje i szkolenia, odzież ochronna, praktyki higieniczne)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcuchadostaw, współpracy z Kontrahentami

łatwa integracja standardu BRC CP z innymi systemami zarządzania (ISO 9001, ISO 22716)

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

 

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu
 

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU BRC CP W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup


 1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC CP (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
 2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
 3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu BRC CP niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
 4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC CP indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji
 5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
 6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC CP oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania
 7. Audyt certyfikujący (certyfikat BRC CP dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
 8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
 9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem