Analiza ryzyka zawodowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza ryzyka zawodowego

 
Wykonywanie działań związanych z wykonywaniem pracy związane jest z ryzykiem, w związku z tym każdy pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach w swojej Organizacji. Do podstawowego celu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy ustalenie warunków pracy na podstawie wyników dokonanej oceny, tak aby zapewniły możliwie jak najmniejsze zagrożenia. Opracowanie oceny ryzyka oraz poinformowanie o nim pracownika jest jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji.
 
Ocena ryzyka zawodowego  jest analizą czynników występujących na stanowisku pracy, prawdopodobieństwie ich wystąpienia które w konsekwencji mogą przyczynić się do zachorowania lub spowodowania urazów podczas wykonywania pracy.
 
 
 
 
W tym zakresie dokonujemy dokładnej analizy stanowiska pracy zwracając uwagę na czynniki mogące wpływać niekorzystnie na pracownika. Następnie określamy jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia zlokalizowanych zagrożeń na podstawie którego wskazujemy możliwości usunięcia lub zmniejszenia zagrożenia. Naszym zadaniem jest również pomoc w minimalizacji zagrożeń dla Twoich pracowników poprzez wprowadzenie możliwych zmian na stanowisku pracy, wskazanie środków ochrony indywidualnej czy też zmianie organizacji pracy.
 
Oszacowanie elementów dla konkretnego zagrożenia występującego na stanowisku pracy, pozwala na właściwe określenie ryzyka zawodowego.


Obszary analizowane podczas opracowania analizy ryzyka zawodowego

 
 
 
 
 

ZAPYTAJ O OFERTĘ NA PRZEPROWADZENIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO W TWOJEJ FIRMIE

Formularz ofertowy

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:

  tel.: 601 837 351

 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

 

Zapytaj o ofertę cenową na wykonanie oceny ryzyka zawodowego, opracowanie kart ryzyka zawodowego w Twojej firmie

Dlaczego my?

 
posiadamy nie tylko wiedzę ale również wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie utrzymania i poprawy BHP
 
najważniejszym celem jaki sobie stawiamy jest poprawa bezpieczeństwa pracowników Twojej firmy
 
wierzymy, że pracując w bezpiecznych warunkach można zyskać więcej 
 
proponujemy rozwiązania indywidualnie dobrane do Twoich potrzeb 
 
wpływając na poprawę bezpieczeństwa, unikniesz problemów związanych z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi 
 
koszt naszych usług jest niższy niż koszt zatrudnienia pracownika na stanowisku ds. BHP 
W ramach oceny ryzyka zawodowego sporządzamy karty charakterystyki zagrożeń dla wszystkich stanowisk w Twojej firmie.

 
Opracowane przez nas karty ryzyka zawodowego zawierają:

nazwę stanowiska pracy

opis czynności związanych z pracą na danym stanowisku

wykaz maszyn, urządzeń i narzędzi używanych podczas pracy na stanowisku


charakterystyki czynników zagrożenia na stanowisku: czynniki fizyczne, czynniki chemiczne i pyłowe, czynniki biologiczne

metody eliminacji lub ograniczenia zagrożeń w środowisku pracy na stanowisku

środki ochrony zbiorowej i indywidualnej które należy stosować podczas wykonywanej pracy
Opracowana przez nas analiza ryzyka zawodowego oparta jest na wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów, dostępnych informacjach oraz danych dotyczących czynników zagrażających uzyskanych z przeprowadzonych badań.
Jeśli zależy Tobie na bezpieczeństwie osób zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie, zapewnij im skuteczną ochronę przed zagrożeniami, które występują w środowisku pracy.
 
Analiza ryzyka zawodowego pozwoli Tobie na:

 

identyfikację zagrożeń występujących na danym stanowisku

 

wskazanie działań, mających na celu eliminację czynników mogących przyczyniać się do powstawania wypadków lub powodować choroby zawodowe

 

zapewnienie odpowiednio dobranych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Podstawy prawne:

Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (par. 39) – obowiązek udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego

Kodeks Pracy: Art.. 226: „Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”. (Kodeks Pracy Dz. U. Nr. 24, poz. 110 2.06.96)

Dyrektywa 89/391/EEC: Art.. 2.1.: "Dokonywanie oceny ryzyka ma na celu umożliwiać pracodawcy podjęcie skutecznych środków, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników".

PN-N-18001:1999. Wymagania dla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

PN-N-18002:2000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

 

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego ze względu na występowanie SARS-CoV-19 (COVID-19)

 

W związku z pojawieniem się zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 niezbędne jest przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy pod kątem możliwych zagrożeń wynikających z sytuacji pandemicznej. Identyfikacja nowych zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych oraz psychospołecznych, a następnie prawidłowo i rzetelnie wykonana ocena ryzyka zawodowego to podstawowe elementy bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii.

Przeprowadzając aktualizację oceny ryzyka zawodowego ze względu na występowanie koronawirusa należy wziąć pod uwagę zarówno nietypowe sytuacje, mogące wywoływać zagrożenia i trudności w wykonywaniu pracy i funkcjonowaniu organizacji, jak również zastosowane środki prewencyjne, których celem jest jak najszybsze przywrócenie zdolności operacyjnych organizacji.

Przy realizacji działań związanych z aktualizacją oceny ryzyka zawodowego z uwagi na obecność koronawirusa należy pamiętać o udziale pracowników i ich przedstawicielach oraz wzajemnej komunikacji. Jest to o tyle istotne, że sytuacja związana z występowaniem wirusa COVID-19 budzi wśród pracowników obawy, lęk oraz stres. Warto zatem minimalizować negatywne emocje i napięcia. Frustracja, lęk i poczucie zagrożenia wpływają negatywnie na kondyncję psychofizyczną poszczególnych pracowników, jak również całej załogi. Emocje te mogą również ujemnie oddziaływać na zachowania pracowników podczas wykonywanej pracy i tym samym powodować sytuacje potencjalnie niebezieczne. W związku z tym istotne jest uwzględnienie w aktualizacji oceny ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń psychospołecznych pojawiających się w czasie pandemii COVID-19.

Należy pamiętać również, aby po przeprowadzonej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego opracować plan działań prewencyjnych. W planie takim powinny być wskazane możliwe do zastosowania środki bezpieczeństwa i kontroli, które pozwolą na zapewnienie właściwych warunków pracy i wykonywanie pracy oraz jednocześne zapobieganie zakażeniom wirusem COVID-19.

Stosowane środki bezpieczeństwa mogą obejmować działania ukierunkowane na eliminację zagrożeń (np. poprzez wprowadzenie pracy zdalnej) lub ograniczanie zagrożeń, jeśli ich eliminacja jest niemożliwa. Do drugiej grupy środków możemy zaliczyć stosowanie odpowiednich środków technicznych (np. środki ochrony zbiorowej, częsta wentylacja pomieszczeń), organizacyjnych (np. zastosowanie zmianowości na stanowiskach pracy), środków ochrony indywidualnej (np. wyposażenie pracowników w maseczki ochronne), czy też dodatkowych środków, mających na celu przeciwdziałanie epidemii (np. stosowanie środków do dezynfekcji rąk, przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni użytkowych, m.in. za pomocą ozonowania).

Po wykonaniu aktualizacji oceny ryzyka zawodowego należy zapoznać wszystkich pracowników z przeprowadzonymi zmianami, w szszególności w zakresie zidnetyfikowanych nowych zagrożeń oraz opracowanych nowych procedur postępowania. Dobrym sposobem na zapoznanie pracowników ze zmianiami wynikającymi z aktualizacji oceny ryzyka zawodowego ze względu na występowanie COVID-19 oraz związanymi z wdrożeniem właściwych działań zapobiegawczych jest przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu (więcej informacji na temat realizowanych przez nasz szkoleń znajdziesz w zakładce Szkolenia BHP

Jeśli jesteś zainteresowany aktualizacją oceny ryzyka zawodowego, wprowadzeniem niezbędnych zmian do kart ryzyka zawodowego lub realizacją szkoleń dla pracowników z tego tematu skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę.

 

Zapytaj o ofertę na aktualizację oceny ryzyka zawodowego ze względu na COVID-19

Formularz ofertowy

POZOSTAŁE NASZE USŁUGI W ZAKRESIE BHP:

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem