Wypadki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wypadki w czasie pracy

 
Jednym z istotnych czynników powodujących niezdolność do pracy są wypadki przy pracy. Wypadki  podczas wykonywania pracy są  zdarzeniami  złożonymi, a  ich  powstanie  jest  efektem  kombinacji zdarzeń technicznych, organizacyjnych, ludzkich i środowiskowych. Stanowią  one poważne problemy zarówno zdrowotne jak i ekonomiczne, roczne zdarza się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy, w których ginie ok 500.
 
 
WAŻNE !
 
- od chwili zgłoszenia wypadku należy w ciągu 14 dni sporządzić niezbędną dokumentację powypadkową
- dokumentację powypadkową należy przechowywać przez okres 10 lat
 
 
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez dostosowanie stanowisk pracy, przekazanie wiedzy w zakresie BHP na stanowisku pracy oraz właściwe używanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Współpracując z SYNERGIAgroup czas który musiałbyś poświęcić na pracę w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy możesz wykorzystać na to co przynosi zyski Twojej Organizacji.  

nieodpowiednie możliwości psychofizjologiczne pracownika do zlecanych zadań

nieodpowiednie dostosowanie technicznych warunków pracy do psychofizycznych możliwości pracownika

nieprzestrzeganie zasad oraz instrukcji BHP

czasowe obniżenie sprawności psychofizjologicznej

Szkolenia bhp (wstępne i okresowe) - w formie instryktarzu lub samokształcenia
Służba BHP w Twojej Firmie - outsurcing specjalisty ds. bhp
Ocena ryzyka zawodowego - opracowanie dokumentacji dla stanowisk w Twojej Firmie
Ochrona środowiska - gospodarka odpadami, emisje spalin, raporty KOBIZE
Usługi PPOŻ - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji

W ramach współpracy z SYNERGIAgroup w obszarze bhp, nasi specjaliści odpowiedzialni sa za postępowania powypadkowe, które realizują poprzez następujące działania:

 • ustalenie przyczyn oraz okoliczności wypadku
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej                                                                    wyjaśnienie poszkodowanego                                                                         
           informacje od świadka wypadku
 • postanowienie powypadkowe (propozycja działań korygujących, szkolenie)
 • rejestrowanie oraz analiza wypadków przy pracy

Proces postępowania powypadkowego:


 1. zbieranie informacji – etap ten skupia się na obserwacji miejsca wypadku, rozmowie ze świadkami oraz uczestnikami wypadku, rozmowami z osobami kierującymi. Zebranie wszystkich danych ułatwi dalszą analizę powstania wypadku
 2. porządkowanie faktów – określenie przyczyn oraz uporządkowanie faktów przy zastosowaniu właściwej metodyki badania w celu ustalenia sekwencyjnego przebiegu powstania wypadku
 3. tworzenie sekwencji wypadku – na tym etapie powstaje schemat powiązań pomiędzy przyczynami mającymi wpływ na powstanie wypadku jest to graficzne przedstawienie logicznego łańcucha przyczyn na podstawie zebranych informacji
 4. opracowanie działań prewencyjnych – posiadając wiedzę o popełnianych błędach oraz zaistniałych zdarzeniach wyciągamy wnioski a następnie wdrażamy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w pracy. Działania prewencyjne opieramy również o wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz związków elementów ryzyka z poszczególnymi fazami wypadku
 5. poszukiwanie czynników pozytywnych – w tym etapie poszukiwane są czynniki które miały wpływ na minimalizację skutków wypadku, ma to również istotny wpływ na właściwe określenie działań prewencyjnych
 
Dokładna analiza przyczyn i okoliczności powstania wypadku to istoty element badania środowiska pracy mającego na celu poprawę warunków pracy oraz minimalizację powstających wypadków.
 
Właściwe podjęcie działań prewencyjnych po powstałych wypadkach jest uwarunkowane od prawidłowej analizy zaistniałych wypadków oraz właściwego ustalenia przyczyn i okoliczności ich powstania.
 
Do odpowiedniego dochodzenia  powypadkowego niezbędna jest wiedza z tego zakresu oraz umiejętności analityczne. Specjaliści zatrudnieni w SYNERGIAgroup posiadają wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje w tym obszarze.  
 
W ramach czynności powypadkowych określane są działania mające na celu eliminację czynników powodujących wypadki na stanowisku pracy.
 
Realizowane szkolenia pozwalają na uzupełnienie wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy,  jest to istotny element w prewencji wypadkowej gdyż większa świadomość minimalizuje zdarzenia wypadkowe.
 
 
 
  
 

W celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, eliminującego powstawanie wypadków, ważne jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa w ciągłym procesie. Takie efekty można osiągnąć poprzez:


 1. zaangażowanie kierownictwa
 2. właściwą organizację pracy
 3. właściwą komunikację na wszystkich szczeblach Organizacji
 4. udział zatrudnionych w Przedsiębiorstwie w działaniach mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy
 5. edukację w zakresie BHP (szkolenia)
 6. motywację oraz premiowanie zachowań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Organizacji
 

Podstawy prawne:

 
Kodeks Pracy, Dział Dziesiąty, Rozdział VII.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem