Wypadki przy pracy / Postępowanie powypadkowe / Usługi BHP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wypadki w czasie pracy / Postępowanie powypadkowe

 
Jednym z istotnych czynników powodujących niezdolność do pracy są wypadki przy pracy. Wypadki  podczas wykonywania pracy są  zdarzeniami  złożonymi, a  ich  powstanie  jest  efektem  kombinacji zdarzeń technicznych, organizacyjnych, ludzkich i środowiskowych. Stanowią  one poważne problemy zarówno zdrowotne jak i ekonomiczne. Rocznie zdarza się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy, w których ginie ok. 500 osób.
 
 
WAŻNE !
 
od chwili zgłoszenia wypadku należy w ciągu 14 dni sporządzić niezbędną dokumentację powypadkową
 
dokumentację powypadkową należy przechowywać przez okres 10 lat
 
 
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez dostosowanie stanowisk pracy, przekazanie wiedzy w zakresie BHP na stanowisku pracy oraz właściwe używanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Współpracując z SYNERGIAgroup czas, który musiałbyś poświęcić na pracę w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy możesz wykorzystać na to, co przynosi zysk Twojej Organizacji.  
 
 
 

W ramach współpracy z SYNERGIAgroup w obszarze BHP, nasi specjaliści odpowiedzialni są za przeprowadzenie postępowania powypadkowego, które realizują poprzez następujące działania:

  • ustalenie przyczyn oraz okoliczności wypadku w czasie pracy
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej (na podstawie wyjaśnień  poszkodowanego oraz informacji uzyskanych od świadków wypadku)
  • postanowienie powypadkowe (propozycja działań korygujących, szkolenie)
  • rejestrowanie oraz analiza wypadków przy pracy

Proces postępowania powypadkowego:


  1. zbieranie informacjietap ten skupia się na obserwacji miejsca wypadku, rozmowie ze świadkami oraz uczestnikami wypadku, rozmowami z osobami kierującymi. Zebranie wszystkich danych ułatwi dalszą analizę powstania wypadku w czasie pracy
  2. porządkowanie faktów określenie przyczyn oraz uporządkowanie faktów przy zastosowaniu właściwej metodyki badania w celu ustalenia sekwencyjnego przebiegu powstania wypadku
  3. tworzenie sekwencji wypadkuna tym etapie powstaje schemat powiązań pomiędzy przyczynami, mającymi wpływ na powstanie wypadku; jest to graficzne przedstawienie logicznego łańcucha przyczyn na podstawie zebranych informacji
  4. opracowanie działań prewencyjnychposiadając wiedzę o popełnianych błędach oraz zaistniałych zdarzeniach wyciągamy wnioski, a następnie wdrażamy działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w pracy. Działania prewencyjne opieramy również o wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz związków elementów ryzyka z poszczególnymi fazami wypadku w czasie pracy
  5. poszukiwanie czynników pozytywnychw tym etapie poszukiwane są czynniki, które miały wpływ na minimalizację skutków wypadku, ma to również istotny wpływ na właściwe określenie działań prewencyjnych
 
Dokładna analiza przyczyn i okoliczności powstania wypadku to istoty element badania środowiska pracy mającego na celu poprawę warunków pracy oraz minimalizację powstających wypadków.
 
Właściwe podjęcie działań prewencyjnych po powstałych wypadkach jest uwarunkowane od prawidłowej analizy zaistniałych wypadków oraz właściwego ustalenia przyczyn i okoliczności ich powstania.
 
Do odpowiedniego dochodzenia  powypadkowego niezbędna jest wiedza z tego zakresu oraz umiejętności analityczne. Specjaliści zatrudnieni w SYNERGIAgroup posiadają wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje w tym obszarze.  

nieodpowiednie możliwości psychofizjologiczne pracownika do zlecanych zadań

nieodpowiednie dostosowanie technicznych warunków pracy do psychofizycznych możliwości pracownika

nieprzestrzeganie zasad oraz instrukcji BHP

czasowe obniżenie sprawności psychofizjologicznej

 
 
 
W ramach czynności powypadkowych określane są działania mające na celu eliminację czynników powodujących wypadki na stanowisku pracy.
 
 
Realizowane szkolenia pozwalają na uzupełnienie wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Jest to istotny element w prewencji wypadkowej, gdyż większa świadomość minimalizuje zdarzenia wypadkowe.
 
 
 
  
 

 

W celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, eliminującego powstawanie wypadków, ważne jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa w ciągłym procesie.
 

Takie efekty można osiągnąć poprzez:

zaangażowanie kierownictwa

właściwą organizację pracy

właściwą komunikację na wszystkich szczeblach Organizacji

udział zatrudnionych w Przedsiębiorstwie w działaniach, mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

edukację w zakresie BHP (szkolenia)

motywację oraz premiowanie zachowań, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Organizacji

Podstawy prawne:

Kodeks Pracy, Dział Dziesiąty, Rozdział VII.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jako jeden z elementów prewencji wypadkowej

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
 
 
 
 
 
Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

W ZAKRESIE BHP WYKONUJEMY RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 
Szkolenia BHP
(wstępne i okresowe) - w formie instruktażu lub samokształcenia
 
 
Służba BHP w Twojej Firmie
outsurcing Specjalisty ds. BHP / pełnienie obowiązków Specjalisty ds. BHP
 
 
Ocena ryzyka zawodowego
opracowanie dokumentacji dla stanowisk w Twojej Firmie
 
 
Ochrona środowiska
gospodarka odpadami, emisje spalin, raporty KOBIZE
 
 
Usługi PPOŻ
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem