Aktualizacja do ISO 22000:2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostosowanie do ISO 22000:2018 - Aktualizacja normy 

 
W dniu 18.06.2018 opublikowana została nowa wersja normy ISO 22000, która ukierunkowana jest na zwiększanie zdolności Organizacji do stałego dostarczania produktów i usług, spełniających wymagania i oczekiwania swoich Klientów.
 

DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI FUNKCJONUJĄCEGO W TWOJEJ FIRMIE DO WYMAGAŃ NORMY ISO 22000:2018
 
Audyt rewizyjny


Z uwagi na fakt, że nowe wydanie normy ISO 22000:2018 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zywności funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań normy ISO 22000:2018.
 
W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania nowego wydania normy ISO 22000:2018.
 
W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nowym standardem (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów normy).

Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, określenia kontekstu Organizacji).

Dostosowanie do normy ISO 22000:2018 z firmą SYNERGIAgroup

 

Korzyści dla Twojej Firmy z audytu rewizyjnego:

 

brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na nowy standard oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym lub recertyfikującym

 

możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o nowe wymagania normy ISO 22000:2018 przed audytem certyfikującym lub recertyfikującym

 

audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność z nowym wydaniem normy ISO 22000

 

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 22000:2018

 

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych

dostosowanie do iso 22000:2018
Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań normy ISO 22000:2018. Zakres naszych usług obejmuje m. in. poniższe działania:
 
przeprowadzenie audytu rewizyjnego (audytu rozbieżności) - ocena Organizacji pod kątem możliwości spełnienia przez nią wymagań normy ISO 22000:2018 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja, ocena i analiza zagrożeń, wskazanie punktów kontrolnych oraz krytycznych punktów kontrolnych sporządzenie raportu z audytu, zawierającego zestawienie rozbieżności z wymaganiami normy ISO 22000:2018
 
opracowanie harmonogramu aktualizacji SZBŻ (do wymagań normy ISO 22000:2018)
 
weryfikacja kluczowych założeń systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (określenie potrzeb w zakresie aktualizacji dokumentacji systemowej, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania w organizacji, identyfikacja kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie i analiza zagrożeń, weryfikacja programów wstępnych, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, dostosowanie procesów do nowych wymagań norm)
 
aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (aktualizacja przy konsultacji z pracownikami dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 22000:2018, opracowanie dokumentacji związanej m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami GMP/GHP)
 
zatwierdzenie zaktualizowanej dokumentacji przez Organizację oraz jej wdrożenie do stosowania (zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Kierownictwo Firmy, zapoznanie z dokumentacją pracowników Organizacji, realizacja procesów zgodnie z nowymi wymaganiami)
 
szkolenie dla pracowników (szkolenie z zakresu podstawowych wymagań normy ISO 22000:2018 oraz zaktualizowanej dokumentacji systemowej)
W zależności od Twoich potrzeb aktualizację przeprowadzamy w różnych wariantach:
 
szkolenie z zakresu dostosowania Twojej Firmy do nowego wydania normy ISO 22000:2018 (szkolenia otwarte / szkolenia dedykowane - już od 3 osób), pozwalające na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 22000:2018, praktyczną analizę zmian, jakie należy wdrożyć w systemie zarządzania bezpieczeństwem zywności w Organizacji, wynikających z rewizji normy ISO 22000, samodzielne opracowanie harmonogramu działań dostosowujących Twoją Firmę do nowych wymagań normy ISO 22000:2018
 
audyt rewizyjny (analiza luk systemowych) wraz z wykazem niezbędnych działań dostosowawczych
 
kompleksowa aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństem żywności w Twojej  Firmie (audyt rewizyjny, harmonogram działań, aktualizacja dokumentacji, dostosowanie procesów, weryfikacja systemu, szkolenie dla pracowników)
Zapoznaj się również z naszymi produktami online z zakresu aktualizacji normy ISO 22000:2018:
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych w ramach aktualizacji normy ISO 22000:2018

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem