Szkolenia otwarte online / webinaria otwarte / stacjonarne ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia otwarte online / webinaria otwarte / stacjonarne ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w profesjonalnych szkoleniach otwartych organizowanych przez SYNERGIAgroup z zakresu systemów zarządzania ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO.
 
Nasze szkolenia to z jednej strony możliwość podniesienia kompetencji zawodowych oraz zdobycia nowych kwalifikacji, z drugiej natomiast sprawdzona metoda na aktualizację wiedzy oraz śledzenie zmian w zakresie systemów zarządzania oraz normalizacji. To również sposobność do wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkoleń oraz do dyskusji z naszymi trenerami. Nasze szkolenia to także czas na szukanie rozwiązań problemów, które pojawiają się w codziennej pracy działów odpowiedzialnych za jakość i systemy zarządzania.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych
Nasze szkolenia to najlepszy sposób na efektywniejszy system zarządzania w Twojej Organizacji poprzez:
 1. liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia
 2. omawiane rozwiązania możliwe do wykorzystania w Twojej Firmie
 3. wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)
 4. aktywne formy prowadzenia szkoleń
 5. wieloletnie praktyczne doświadczenie oraz aktualna wiedza naszych trenerów, którzy codziennie wdrażają i audytują systemy zarządzania
 

Szkolenia otwarte online / webinaria otwarte / stacjonarne ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
Stale rozbudowując naszą ofertę, proponujemy Twojej Firmie szkolenia, obejmujące niezwykle szeroką tematykę, które umożliwiają zapoznanie się z wymaganiami, procedurami wdrażania oraz kryteriami oceny najczęściej stosowanych w praktyce biznesowej standardów jakościowych opartych o takie normy, jak: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BRC czy IFS.
 
Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe nastawione na zdobywanie przez uczestników szkoleń najbardziej cenionych umiejętności praktycznych, w szczególności w zakresie postępowania z ryzykiem oraz rozwiązywania problemów, mogących się pojawiać podczas wdrażania standardów. W trakcie szkoleń łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników. Uczestnicy biorą udział w zajęciach warsztatowych, podczas których mają możliwość samodzielnego przećwiczenia całego procesu wdrażania i/lub nadzorowania systemu zarządzania, opracowują m.in. pytania audytowe, dokumentację audytową, dokumentację systemową wymaganą przez odpowiednie standardy, biorą również udział w grach symulacyjnych.
 
Czas trwania szkolenia dopasowany jest w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Tworzymy małe grupy szkoleniowe, nieprzekraczające 10 osób, co umożliwia bezpośredni kontakt i dyskusję trenerów z uczestnikami szkolenia oraz obserwację i pozyskiwanie informacji dotyczących zrozumienia i przyswojenia omawianych treści. W małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, posiadających duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujących się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania.

Nasza oferta uwzględnia różne możliwości realizacji szkoleń ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
Proponujemy kursy szkoleniowe zróżnicowane ze względu na: 
 
 • poziom wiedzy i umiejętności uczestników
  (szkolenia wprowadzające na poziomie podstawowym, szkolenia na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym, dla kandydatów na audytorów, audytorów i pełnomocników)
 • uwarunkowania organizacyjne
  (szkolenia 1 – dniowe lub kilkudniowe, w różnych lokalizacjach (m. in.: Wrocław, Kalisz, Jelenia Góra, Zielona Góra, Legnica, Leszno, Poznań, Warszawa), co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami)
 • tematykę szkoleń
  ( szkolenia z zakresu ISO 9001, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO, ISO 14001, ISO 45001 i in.)

W RAMACH SZKOLEŃ OTWARTYCH ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIOPROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE MODUŁY KURSÓW SZKOLENIOWYCH:

 
-        szkolenia wprowadzające

-        szkolenia w celu uzyskania kompetencji audytora / pełnomocnika systemu zarządzania, zintegrowanych systemów zarządzania

-        warsztaty doskonalące

SZKOLENIA ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO - WPROWADZAJĄCE

 
Są to szkolenia charakteryzujące się poziomem podstawowym, których celem  jest zapoznanie uczestników z kluczowymi wymaganiami norm / standardów oraz zasadami poszczególnych systemów zarządzania. Osoby, biorące udział w szkoleniach wprowadzających zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania odpowiednich systemów zarządzania w swojej Organizacji. Szkolenia mogą stanowić podstawę do uzyskania w ramach następnych szkoleń kwalifikacji audytorów wewnętrznych. Kierowane są do wszystkich osób, chcących poznać wymagania wybranych norm / standardów oraz zasady funkcjonowania systemów zarządzania w Organizacji.
 

SZKOLENIA ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO - SZKOLENIA W CELU UZYSKANIA KOMPETENCJI AUDYTORA / PEŁNOMOCNIKA


Szkolenia charakteryzują się poziomem zaawansowanym i kierowane są do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu wymagań norm / standardów. Programy szkoleń na poziomie zaawansowanym nie zakładają omawiania podstawowych wymagań norm / standardów.
Celem tych szkoleń jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego odpowiedniego systemu zarządzania w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi wybranego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami odpowiedniej normy / standardu. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemów zarządzania w kontekście swojej Organizacji.
Szkolenia kończą się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której możliwe jest wystawienie certyfikatu audytora wewnętrznego.

 

SZKOLENIA ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO - WARSZTATY DOSKONALĄCE

 
Są to szkolenia charakteryzujące się poziomem zaawansowanym, których celem jest poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych osób, pełniących funkcję audytora wewnętrznego w Organizacjach w zakresie systemów zarządzania. Uczestnicy szkolenia mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie metod i technik audytowania oraz ich wpływu na proces doskonalenia Organizacji. Szkolenia w formie warsztatów doskonalących to możliwość uzyskania odpowiedzi na często pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji wymagań norm / standardów, stosowanych technik audytowania, jak również radzenia sobie z „trudnym audytowanym”.
Etapy oceny efektywności szkoleń realizowanych przez SYNERGIAgroup
 

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Szkolenia otwarte online / webinaria otwarte / stacjonarne ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO - przykładowe nasze szkolenia:

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:

 
 
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2021 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem