BIO / EKO / ORGANIC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIO / EKO / ORGANIC – Certyfikacja produktów ekologicznych


Certyfikacja żywności ekologicznej pozwala na wyróżnienie żywności, która wyprodukowana jest według ściśle określonych zasad, a cały proces jej powstawania jest kontrolowany. Za jakość żywności ekologicznej odpowiedzialny jest jej producent oraz jednostka kontrolująca proces produkcji. Wdrożenie odpowiednich zasad zgodnych z wymaganiami prawnymi w zakresie produkcji żywności ekologicznej umożliwia uzyskanie certyfikatu produktów ekologicznych.

Założenia rolnictwa ekologicznego:
 
Podstawowe zasady przetwarzania produktów ekologicznych (BIO / EKO / ORGANIC):

określone kryteria postępowania z produktami ekologicznymi stosuje się w celu zachowania pierwotnej jakości ekologicznych surowców rolnych

w przetwarzaniu tych produktów dozwolone są jedynie tradycyjne metody obróbki (metody mechaniczne, fizyczne, fermentacyjne)

wyeliminowanie ze stosowania syntetycznych dodatków i substancji wspomagających takich, jak barwniki, emulgatory, stabilizatory, konserwanty, przeciwutleniacze, substancje powlekające i in. W załączniku VIII rozporządzenia Komisji 889/2008 wskazane są dozwolone substancje dodatkowe, które mogą być stosowane w ekologicznej produkcji żywnościzabronione jest stosowanie produktów GMO oraz napromienianie żywności

produkty ekologiczne powinny być transportowane w oznaczonych i zamkniętych opakowaniach.  W przypadku transportu produktów luzem niezbędny jest system kontroli między poszczególnymi podmiotami oraz ewidencja ładunków transportowych

oznaczenie produktów jako pochodzące z produkcji ekologicznej możliwe jest wówczas, jeśli zawierają one w swoim składzie co najmniej 95% składników eko-rolniczych. Ponadto w ramach pozostałych 5% składników mogą być stosowane wyłącznie produkty wymienione w załączniku IX do rozporządzenia 889/2008. W przypadku kiedy udział składników certyfikowanych jest mniejszy niż 95%, dopuszczalne jest ich podanie w składzie surowcowym jako łączna procentowa zwartość w masie składników pochodzenia ekologicznego.

Jak uzyskać certyfikat BIO / EKO / ORGANIC, czyli szczegółowe wymagania w zakresie produkcji żywności ekologicznej:

WYDZIELENIE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

należy zapobiegać na każdym etapie przetwarzania produktów BIO ich zmieszaniu z produktami konwencjonalnymi poprzez prowadzenie równoległej produkcji ekologicznej oraz rozgraniczanie tych produktów w sposób przestrzenny (osobne linie technologiczne lub odrębne obiekty produkcyjne) lub czasowy (prowadzenie produkcji ekologicznej i konwencjonalnej w różnych terminach przy udokumentowanym czyszczeniu maszyn i urządzeń przed uruchomieniem produkcji ekologicznej)

ZASTOSOWANE SUROWCE

surowce stosowane do produkcji ekologicznej muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymogami rolnictwa ekologicznego (dopuszczalne jest stosowanie surowców konwencjonalnych wskazanych w załączniku IX do rozporządzenia 889/2008)

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

możliwość stosowania prawie wszystkich klasycznych metod przetwórstwa takich, jak: metody mechaniczne, termiczne i fermentacyjne

zabronione jest z kolei napromienianie produktów promieniami jonizującymi, wykorzystywanie produktów GMO i ich pochodnych, chemiczna obróbka produktów żywnościowych, otrzymywanie żywności z izolowanych składników żywnościowych

SUBSTANCJE DODATKOWE

mogą być stosowane tylko te substancje dodatkowe, które wymienione zostały w załączniku VIII do rozporządzenia 889/2008

PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW BIO

należy właściwie oznaczać  oraz fizycznie rozdzielać produkty ekologiczne od konwencjonalnych w celu wyeliminowania ryzyka zmieszania obu rodzajów produktów

niezbędna jest również odpowiednia identyfikacja wszystkich produktów zarówno pakowanych, jak i produktów luzem

TRANSPORT

wyłącznie w zamkniętych i oznakowanych opakowaniach lub jednostkach transportowych

niezbędna dokumentacja identyfikująca nadawcę i jego jednostkę certyfikującą, odbiorcę i status towaru

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

sposób zamykania opakowań wskazujący, że nie dokonano otwarcia i udostępnienia zawartości

DOKUMENTACJA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

prowadzona w celu udokumentowania przepływu produktów ekologicznych na każdym etapie ich przetwarzania z możliwością identyfikacji wstecz do dostawców surowców

należy prowadzić ewidencję w zakresie bilansu surowce – produkty, t. j. stan zapasów surowców oraz rejestry zakupów poszczególnych surowców ze wskazaniem poszczególnych dostawców, wykaz wyprodukowanych asortymentów, ewidencja sprzedaży oraz bieżących zapasów magazynowych produktów
DOKUMENTACJA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ powinna zawierać m. in. następujące dokumenty:

 

wykaz planowanych dostawców surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego wraz z kopiami certyfikatów dostawców

 

wzory dokumentów potwierdzających przepływ produktów ekologicznych (od zakupu surowców do sprzedaży produktów) oraz raporty produkcyjne ze wskazaniem partii wytwarzanych produktów

 

projekty etykiet produktów objętych certyfikacją

 

opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem rozdziału produkcji ekologicznej od przetwórstwa konwencjonalnego

 

wykaz produktów objętych certyfikacją

 

receptury (skład surowcowy + udział surowców w produkcie gotowym)

Certyfikacja produktów BIO, czyli poświadczenie zgodności z kryteriami produkcji ekologicznej
 
Proces certyfikacji żywności ekologicznej obejmuje następujące etapy:
 

zgłoszenie do jednostki certyfikującej wniosku o podjęcie działalności w zakresie produkcji ekologicznej oraz wniosku o certyfikację

weryfikacja dokumentacji pokontrolnej oraz podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu

przeprowadzenie inspekcji (oceny) przez jednostkę certyfikującą

nadzór w okresie ważności wystawionego certyfikatu

PROCES DOSTOSOWANIA TWOJEJ FIRMY DO WYMAGAŃ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI BIO (EKO / ORGANIC) realizowany przez SYNERGIAgroup


  1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań produkcji żywności ekologicznej (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
  2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
  3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu wymagań produkcji żywności ekologicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez przepisy prawne dotyczące przetwarzania produktów BIO, indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji
  5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania dla produkcji żywności ekologicznej oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego
  7. Audyt certyfikujący (certyfikat BIO / EKO / ORGANIC dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
  8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
  9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:
 
Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie certyfikacji żywności ekologicznej:
 
Certyfikat BIO / EKO / ORGANIC dla Twoich produktów. Poznaj zasady produkcji żywności ekologicznej - wymagania systemu, zasady certyfikacji
 
Zapytaj o ofertę stałego nadzoru systemu zarządzania jakością w Twojej Firmie.
 

Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACsecure, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem