Wdrożenie RSPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybierz sposób na RSPO w Twojej Firmie

CERTYFIKAT RSPO – Standard zrównoważonej produkcji oleju palmowego

 

Standard RSPO umożliwia wyróżnienie produktów, do produkcji których wykorzystany został certyfikowany olej palmowy, wyprodukowany w sposób zrównoważony. W ramach standardu RSPO certyfikacji podlegają organizacje działające na poszczególnych etapach łańcucha dostaw oleju palmowego. W związku z tym standard RSPO może obejmować producentów certyfikowanego oleju palmowego, producentów wyrobów zawierających certyfikowany olej palmowy, firmy transportowe, jak również organizacje zajmujące się sprzedażą tych produktów.

RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil) w wolnym tłumaczeniu Porozumienie dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego to organizacja, która skupia plantatorów, producentów i przetwórców certyfikowanego oleju palmowego, producentów wyrobów, zawierających w składzie certyfikowany olej palmowy, firmy zajmujące się transportem, dystrybucją oraz sprzedażą tych produktów, jak również wszystkie inne podmioty z różnych środowisk, chcące wykazać swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego (np. banki, przyrodnicze i społeczne organizacje pozarządowe).

 

Misja RSPO:


promocja zrównoważonej produkcji oraz handlu oleju palmowego

tworzenie oraz aktualizacja międzynarodowych standardów, zawierających wymagania dla  zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego

nadzorowanie ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów związanych ze zrównoważoną produkcją oleju palmowego

angażowanie wszystkich zainteresowanych stron w zrównoważony łańcuch dostaw oleju palmowego

Zrównoważona produkcja oleju palmowego oznacza, że został on wytworzony w sposób:

nieprzyczyniający się do negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, przede wszystkim dewastacji naturalnych ekosystemów, wyginięcia rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin,

  niewpływający negatywnie na społeczność, zamieszkującą obszary upraw palmowych (możliwość zachowania tradycji, praw oraz zapewnienia właściwych warunków pracy, np. odpowiedniego wynagrodzenia, braku wyzysku dzieci).

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZRÓWNOWAŻONEJ PLANTACJI OLEJU PALMOWEGO

 
 
 
CERTYFIKACJA RSPO

W ramach zrównoważonego łańcucha dostaw RSPO możliwe są dwa warianty uczestnictwa w RSPO uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności:

Licencja RSPO – podlegają dystrybutorzy – w celu uzyskania licencji niezbędne jest członkostwo RSPO, rejestracja firmy na platformie internetowej PalmTrace oraz przesłanie do RSPO wypełnionego formularza aplikacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej RSPO, uzyskanie licencji jest bezpłatne, jednakże należy uiścić opłatę za członkostwo w RSPO (opłata roczna)

Certyfikacja RSPO – obowiązkowa dla producentów, zajmujących się produkcją, przetwarzaniem certyfikowanego oleju palmowego lub produktów zawierających certyfikowany olej palmowy lub jego pochodne – przy certyfikacji niezbędne jest również członkostwo RSPO. Dowiedz się więcej, jak wygląda proces certyfikacji RSPO.

Dla kogo certyfikat RSPO?

  • dla przedsiębiorstw z branży spożywczej (np. producentów wyrobów cukierniczych i piekarniczych, wyrobów garmażeryjnych, żywności dla dzieci i niemowląt, wyrobów tłuszczowych)
  • dla branży kosmetycznej
  • dla przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją detergentów i innych środków czystości
  • dla producentów biopaliw
  • dla przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej
  • dla producentów karmy dla zwierząt
 
 
 
 
CERTYFIKAT RSPO, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU RSPO DLA TWOJEJ FIRMY

dowód stosowania dobrych praktyk w procesach produkcyjnych, w szczególności w zakresie właściwej identyfikowalności produktu

poprawa wizerunku Firmy oraz promocja jej działalności poprzez udział w certyfikacji RSPO i zamieszczenie jej danych na stronie internetowej RSPO

zwiększenie zaufania wśród klientów poprzez dowód zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonej gospodarkiświadectwo zaangażowania w odpowiedzialny biznes oraz stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

możliwość nawiązania współpracy z kontrahentami w łańcuchu dostaw produktów ze znakiem RSPO oraz klientami wymagającymi certyfikacji RSPO, dostęp do nowych rynków sprzedaży, zwiększenie sprzedaży

możliwość pozyskiwania surowców  od certyfikowanych dostawców

Podstawowe standardy RSPO:

Wytyczne i kryteria dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego (dla plantacji oraz organizacji zajmujących się wytwarzaniem oleju palmowego)

Wymagania dla zrównoważonego łańcucha dostaw - certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO (m. in. dla organizacji zajmujących się produkcją i przetwarzaniem oleju palmowego oraz wyrobów zawierających olej palmowy)

Certyfikacja systemów RSPO (wytyczne dotyczące procesu certyfikacji, przebiegu audytu certyfikującego)

Wymagania w zakresie stosowania logo RSPO oraz komunikacji z klientami
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzyści dla Twojej Firmy z audytu zerowego:

 
brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na standard RSPO oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym lub nadzoru

możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o wymagania standardu RSPO przed audytem certyfikującym / nadzoru

audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność ze standardem RSPO

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami systemu RSPO

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych
 
 
Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:
 
ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, BRC S&D, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACsecure, BIO, UTZ, OHSAS 18001, GMP, Systemy Zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem