Wdrożenie standardu BRC S&D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRC S&D – MIĘDZYNARODOWY STANDARD BRC MAGAZYNOWANIE I DYSTRYBUCJA

 
Standard BRC S&D opracowany został w roku 2006 w celu umożliwienia certyfikacji firm, działających w branży logistycznej, stanowiących element pośredni pomiędzy certyfikowanymi producentami produktów żywnościowych i nieżywnościowych (standardy BRC dla producentów: BRC FOOD, BRC CP), a detalistami i firmami świadczącymi usługi cateringowe. Podstawowym celem standardu BRC S&D jest zapewnienie, że integralność oraz bezpieczeństwo produktu na etapie przechowywania oraz dystrybucji są utrzymywane oraz potwierdzone audytem zewnętrznym oraz certyfikacją przez niezależną trzecią stronę.

Standard BRC S&D składa się z 8 sekcji: zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla i ciągłe doskonalenie, analiza zagrożeń i ryzyka, system zarządzania jakością, standardy zakładu, standardy w zakresie wyposażenia, zarządzanie obiektami, dobre praktyki operacyjne, personel; dodatkowe moduły obejmują sprzedaż hurtową oraz pozostałe usługi, np. usługi parkingowe, badania produktu, recycling

Standard BRC S&D zapewnia przejrzystość w zakresie przeprowadzania audytów, spójność z wymaganiami pozostałych standardów BRC; zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas załadunku oraz bezpieczeństwo środków transportu, rosnące wymagania w zakresie zatwierdzania dostawców, obszary związane z odwołaniem i wycofaniem produktu (np. znakowanie i pakowanie); w nowym wydaniu standardu wprowadzony został stopniowany system oceny w celu lepszego wykazania ciągłego doskonalenia organizacji, aktualnie system oceny zastosowany w standardzie jest podobny do systemu oceny zastosowanego w standardzie BRC Food oraz BRC Packaging

Zakres standardu BRC S&D obejmuje wszystkie działania, które mogą wpływać na bezpieczeństwo, jakość oraz legalność produktów podczas magazynowania oraz dystrybucji; przeznaczony jest dla firm świadczących usługi w zakresie magazynowania i dystrybucji oraz transportu, ponadto dodatkowo certyfikacja może uwzględniać usługi związane ze sprzedażą hurtową produktów. Certyfikacji podlegać mogą zarówno organizacje, które posiadają prawo własności do przechowywanych produktów, jak również firmy, które działają w formie podwykonawców usług magazynowania i dystrybucji; standard obejmuje wszystkie etapy dystrybucji w łańcuchu dostaw od początkowej produkcji do końcowego detalisty (np. dystrybucja od hodowcy, plantatora do producenta, od dostawcy do producenta, od producenta do operatora zewnętrznego zajmującego się magazynowaniem, od producenta do detalisty, magazyny detalisty, sprzedaż przez Internet); dystrybucja może odbywać się przy zastosowaniu różnych rodzajów transportu (transport drogowy, transport kolejowy, lotniczy czy morski), standard przewiduje również transport przy użyciu kontenerów, w takim przypadku powinno być to ściśle sprecyzowane w kontraktach między właścicielem produktu a spedytorem, spedycja w takim przypadku nie wchodzi w zakres certyfikacji standardu BRC S&D; standard BRC S&D nie dotyczy działań związanych z magazynowaniem w ramach działalności firm produkcyjnych (w takim przypadku właściwy jest standard BRC Food, BRC CP lub BRC Packaging) oraz operacji, w których mamy do czynienia z przetwarzaniem produktu (wymagany jest standard BRC Food lub BRC CP)

Standard BRC S&D podobnie jak standard BRC Food, wprowadza również możliwość przeprowadzania w ramach certyfikacji niezapowiedzianych audytów w dwóch wariantach: pełny audyt niezapowiedziany lub częściowy audyt niezapowiedziany; jest to opcja dobrowolna, jednakże zapewnia dodatkowy prestiż organizacji poddającej się certyfikacji poprzez budowanie kultury organizacyjnej uwzględniającej bezpieczeństwo produktu jako priorytet

 

Standard BRC S&D dotyczy magazynowania oraz dystrybucji produktów, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przez fizycznymi zanieczyszczeniami, do takich produktów należą: żywność (zapakowane produkty żywnościowe, żywność przechowywana w silosach, transportowana w cysternach, żywność niezapakowana, np. owoce i warzywa, owoce morza, tusze zwierząt), materiały opakowaniowe (do produktów żywnościowych i nieżywnościowych), produkty konsumenckie nieżywnościowe (zgodnie z Dyrektywą UE 2001/95, wykorzystywane w przemyśle spożywczym)

KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU BRC S&D:

 
Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla (zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla i ciągłe doskonalenie, struktura organizacyjna, odpowiedzialności)
 
Analiza zagrożeń i ryzyka
 
System zarządzania jakością (wymagania dotyczące dokumentacji, audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, uzgodnienia z klientami, zakupy, identyfikowalność, wycofanie produktu i odwołanie z rynku, zarządzanie incydentami i ciągłością biznesu, postępowanie z niezgodnościami, rozpatrywanie reklamacji)
 
Standardy zakładu i budynków (lokalizacja, ochrona zakładu, przepływ produktów, segregacja, obszary magazynowania i wysyłki, personel)
 
Standardy dotyczące środków transportu (ochrona załadunku, zarządzanie flotą, kontrola temperatury)
 
Zarządzanie obiektami (wyposażenie, utrzymanie i konserwacja, kalibracja i nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie odpadami, zwalczanie szkodników)
 
Dobre praktyki operacyjne (przyjęcia towarów, kontrola warunków środowiskowych, ryzyko chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń produktu, rotacja na stocku, wydanie produktu)
 
Personel (szkolenia i kompetencje, higiena personelu)
 
Moduły dodatkowe: sprzedaż hurtowa (zakupy w marce własnej, zakupy i zarządzanie produktami w marce sprzedawcy), usługi kontraktowe (kontrakty, inspekcja produktu, pakowanie, kontrola ilościowa, operacje mrożenia i rozmrażania, recycling)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie działań logistycznych, dostarczania bezpiecznych produktów

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji BRC, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru

spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU BRC S&D W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup


  1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC S&D (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
  2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
  3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu BRC S&D niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC S&D indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji
  5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC S&D oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania
  7. Audyt certyfikujący (certyfikat BRC S&D dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
  8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
  9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem