Aktualizacja do IFS Food v7 / Przejście na standard IFS Food v7 / Dostosowanie do IFS Food v7 / Zmiany w standardzie IFS Food v7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejście na IFS Food v7. Aktualizacja, dostosowanie do standardu IFS Food v7. Zmiany i nowe wymagania

Standard IFS Food v7 zawiera wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, legalności i jakości żywności na wszystkich etapach przetwarzania produktów spożywczych oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi regulacjami (np. wymaganiami klienta). W październiku 2020r. opublikowana została nowa wersja 7 standardu IFS Food. Firmy, w których działa system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności zgodny z wymaganiami standardu IFS Food v 6.1. zobligowane są do aktualizacji swoich systemów IFS Food do nowych wymagań do dnia 30.06.2021r. Od dnia 01.07.2021r. audyty certyfikacyjne będą przeprowadzane wyłącznie na zgodność z 7 wersją standardu IFS Food.
 
Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie przejścia na nową wersję 7 standardu IFS Food. Aktualizację systemu zarządzania do nowych wymagań standardu IFS Food przeprowadzamy w różnych wariantach. W zależności od stopnia, w jakim chcesz się zaangażować w działania związane z dostosowaniem systemu IFS Food w Twojej firmie do nowych wymagań oferujemy szkolenia, konsultacje, audyty rewizyjne, kompleksową aktualizację. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w obszarze wprowadzenia zmian wynikających z rewizji standardu IFS Food:

I WARIANT:

Szkolenie: dostosowanie Twojej Firmy do nowego wydania standardu IFS Food v7

szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretacji i wdrożenia nowych wymagań standardu IFS Food v7

w trakcie szkolenia przedstawiamy praktyczną analizę zmian, jakie należy wdrożyć w systemie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w Organizacji, wynikających z rewizji standardu IFS Food

podczas szkolenia omawiamy wymagania standardu IFS Food ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w wersji 6.1. Przedstawiamy strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań standardu IFS Food.  Udostępniamy przykładowe formularze wymagane przez standard IFS Food

szkolenie realizujemy w różnych formach, jako:

otwarte webinarium grupowe

szkolenie online indywidualne

webinarium indywidualne

szkolenie dedykowane (w formie stacjonarnej lub zdalnej)

Szkolenie IFS Food v.7

zmiany i nowe wymagania

szkolenie online w formie grupowego webinarium otwartego na żywo z trenerem

Zobacz najbliższe terminy

Szkolenie IFS Food v.7

zmiany i nowe wymagania

szkolenie online indywidualne w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Zobacz więcej informacji

Szkolenie IFS Food v.7

zmiany i nowe wymagania

szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem

Zobacz więcej informacji

Szkolenie IFS Food v.7

zmiany i nowe wymagania

szkolenie dedykowane realizowane dla Twojej firmy w formie zdalnej lub stacjonarnie

Zapytaj o ofertę

II WARIANT:

Audyt rewizyjny na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food v.7

Audyt rewizyjny na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food v.7 to analiza luk systemowych wraz z wykazem niezbędnych działań w zakresie dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w Twojej firmie do nowych wymagań standardu IFS Food v.7.

Z uwagi na fakt, że nowe wydanie standardu IFS Food v.7 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań standardu IFS Food v.7. W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania w obszarach produkcyjno - magazynowych spełniają wymagania nowego wydania standardu IFS Food v.7.
 
W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nową wersją standardu IFS Food v.7 (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów standardu). Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrożenia działań, wskazanych w raporcie z audytu.

 

III WARIANT:

Kompleksowa aktualizacja systemu IFS Food w Twojej firmie. Dostosowanie do nowych wymagań

w ramach kompleksowego dostosowania do wymagań IFS Food v.7 wykonujemy następujące działania: audyt rewizyjny wraz z harmonogramem działań (wskazujemy, jakie obszary wymagają dostosowania, wskazujemy działania, które należy wykonać w celu dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności do nowych wymagań standardu IFS Food v.7), przeprowadzamy aktualizację dokumentacji IFS Food, wykonujemy szkolenia dla pracowników z wymagań standardu IFS Food v.7

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z zakresu przejścia na IFS Food v.7:

Standard IFS Food v.7. Raport z audytu po polsku. Wymagania - tłumaczenie

Raport z audytu wewnętrznego zawierający wymagania standardu IFS Food v.7 po polsku

Wzór formularza do przeprowadzenia i udokumentowania audytu wewnętrznego na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food v.7 w polskiej wersji językowej

Szkolenie online. Przejście na IFS Food v7. Nowe wymagania, zmiany, dostosowanie

Indywidualne szkolenie online w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi + darmowe konsultacje online na żywo z trenerem ze zmian w standardzie IFS Food v.7. Warsztaty praktyczne z dostosowania do wymagań IFS Food v.7. Przejście na standard IFS Food v.7. Zmiany w systemie IFS Food

W trakcie szkolenia dowiesz się m. in., jak skutecznie i bez problemów dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności do nowych wymagań standardu IFS Food v.7 oraz jakie są zmiany w IFS Food v.7 względem poprzedniego wydania standardu 6.1.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania standardu IFS Food v.7ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w wydaniu 6.1. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań standardu IFS Food v.7.

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach standardu IFS Food v.7

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego przejścia na IFS Food v.7

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Szkolenie online webinarium IFS Food v.7. Zmiany, wymagania, aktualizacja

Indywidualne szkolenie zdalne w formie webinarium z trenerem na żywo z zakresu aktualizacji IFS Food do nowych wymagań standardu wersji 7!

W trakcie szkolenia dowiesz się m. in. , jak skutecznie i bez problemów dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności do nowych wymagań standardu IFS Food v.7, jakie są nowe wymagania IFS Food v.7 oraz jakie są zmiany w standardzie względem jego poprzedniego wydania 6.1.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania standardu IFS Food v.7 ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w wydaniu 6.1. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań standardu IFS Food v.7. Pokażemy przykładowe formularze wymagane przez IFS Food v.7.

W ramach szkolenia otrzymujesz:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 6h),

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach standardu IFS Food v.7,

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem