Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online BRC Food / Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food - warsztaty doskonalące

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE BRC Food / Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food - warsztaty doskonalące:

Standard BRC Food. Warsztaty doskonalące dla Audytorów wewnętrznych BRC Food / Pełnomocników ds. BRC Food - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają wiedzę oraz kwalifikacje Audytorów wewnętrznych BRC Food / Pełnomocników ds. standardu BRC Food. Szkolenie charakteryzuje się poziomem zaawansowanym. Program szkolenia nie zakłada omawiania podstawowych wymagań BRC Food.

Wszystkie osoby, które zaczynają swoją przygodę z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnym ze standardem BRC Food lub chcą zdobyć kwalifikacje audytora wewnętrznego w zakresie tego standardu zapraszamy na szkolenia wprowadzające:

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC w Twojej firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia
 

Cel szkolenia BRC Food:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych osób, pełniących funkcję audytora wewnętrznego BRC Food w organizacji. Uczestnicy szkolenia będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod i technik audytowania oraz ich wpływu na proces doskonalenia organizacji w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych produktów żywnościowych, jak również zaktualizować swoje umiejętności w zakresie audytowania obszarów systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, wynikających z wymagań standardu BRC Food.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów praktycznych, których celem jest doskonalenie pracy audytora wewnętrznego BRC Food. Program szkolenia obejmuje omówienie kluczowych założeń standardu BRC Food, przedstawienie metod identyfikacji oraz oceny ryzyka i szans w obszarach audytowanych, omówienie zasad właściwej komunikacji jako podstawy rozwiązywania konfliktów w procesie audytowania, omówienie najczęściej pojawiających się błędów podczas realizacji audytów, pokazanie w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia, tworzenie wartości dodanej z realizacji audytów, a na zakończenie szkolenia ćwiczenie: Jakim jestem audytorem? Trójkąt kompetencji audytora, czyli wiedza, umiejętności i postawa. Tworzenie profilu audytora przez uczestnika szkolenia.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

 

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online BRC Food / Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food - warsztaty doskonalące?

poprawisz swój warsztat pracy jako Audytora wewnętrznego BRC Food / Pełnomocnika ds. BRC Food w zakresie metod i technik audytowania, analizy ryzyka w audytowanych obszarach, właściwej komunikacji oraz metod rozwiązywania konfliktów

dowiesz się, jak przeprowadzać analizę ryzyka w nadzorowanych obszarach oraz w jaki sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe

ugruntujesz wiedzę z zakresu wymagań standardu BRC Food z praktycznego punktu widzenia

 

 
udoskonalisz swoje umiejętności interpersonalne

uzyskasz możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz poznania nowych rozwiązań poprzez wymianę doświadczeń
z innymi audytorami / pełnomocnikami

Program szkolenia online BRC Food / Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food - warsztaty doskonalące:

1. Wprowadzenie

2. Warsztaty praktyczne – doskonalenie pracy Audytora BRC Food / Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami standardu BRC Food

 
Ćwiczenie 1: Kluczowe wymagania BRC Food.
Ćwiczenie 2: Proces certyfikacji standardu BRC Food. Zmiany w podejściu do audytowania standardu przez jednostki certyfikujące
Ćwiczenie 3: ROOT CAUSE ANALYSIS. Identyfikacja niezgodności i analiza ich przyczyn, określanie działań korygujących
Ćwiczenie 4: Zarządzanie ryzykiem. Strefy ryzyka. Identyfikacja oraz ocena ryzyka w obszarach audytowanych
Ćwiczenie 5: Doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych / pełnomocników. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zakresie nadzorowania systemu zarządzania BRC Food
 
3. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE BRC Food / Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food - warsztaty doskonalące:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

 

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE BRC Food / Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food - warsztaty doskonalące?

 

wymagania standardu BRC Food przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu BRC Food oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia BRC FOOD
Szkolenie online BRC Food - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?: Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC w Twojej Firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia
Szkolenie online BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food: Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem