Szkolenie -  norma 14001:2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System zarządzania środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania środowiskowego. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w swojej Organizacji.

Szkolenie charakteryzuje się poziomem podstawowym. Może stanowić podstawę do uzyskania w ramach następnych szkoleń kwalifikacji audytorów wewnętrznych wg ISO 14001. Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, chcących poznać wymagania normy ISO 14001 oraz zasady funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Organizacji.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

poznasz podstawowe założenia i cele wdrażania normy ISO 14001

dowiesz się, co to jest system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 i jakie są jego zasady

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 14001 w odniesieniu do swojej Organizacji

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez normę ISO 14001 (procedury, instrukcje)
i wdrożyć je do stosowania

pozyskasz praktyczne umiejętności w zakresie określania znaczących aspektów środowiskowych i sposobów ich nadzorowania


zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania środowiskowego w praktyce

będziesz potrafił przekładać wymagania normy na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia normy ISO 14001
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Zasady systemu zarządzania środowiskowego w praktyce biznesowej, czyli integracja środowiskowych wymagań prawnych z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem)

3. Warsztaty praktyczne - kluczowe wymagania normy ISO 14001 i ich wdrożenie w Twojej Organizacji  
 
Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Identyfikacja zainteresowanych stron
Ćwiczenie 2: Przywództwo i planowanie. Procesy biznesowe w obszarze środowiskowym
Ćwiczenie 3: Wspomaganie i operacje. Sterowanie operacyjne, komunikacja, świadomość i kompetencje personelu
Ćwiczenie 4: Ocena wyników. Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
Ćwiczenie 5: Zarządzanie ryzykiem w obszarze środowiskowym
Ćwiczenie 6: Tworzenie dokumentacji systemowej – wymagane procedury, instrukcje, zapisy

4. Proces certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001

5. Podsumowanie i wnioski
 
Szkolenie obejmuje:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych


Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – szkolenie ISO 14001 realizujemy w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenie ISO 14001 realizujemy w 6 różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami
 

Trenerzy – szkolenie ISO 14001 prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu
W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem