Norma ISO 9001:2015 - szkolenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami normy ISO 9001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania jakością. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji oraz wdrażania systemu zarządzania jakością.
 
Nasze szkolenia ISO 9001 to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

będziesz posiadał wiedzę w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz kluczowych zasad systemu zarządzania jakością,
w szczególności zarządzania ryzykiem oraz ciągłego doskonalenia swojej Firmy


będziesz potrafił przekładać wymagania normy na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji


zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrażania systemu zarządzania jakością


 


poznasz podstawowe założenia i cele wdrażania normy ISO 9001:2015
zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania jakością
w praktyce


zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji


dowiesz się, co to jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i jakie są jego zasady

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe zasady systemu zarządzania jakością w praktyce biznesowej, czyli podejście procesowe do zarządzania, przywództwo, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie relacjami

3. Kluczowe zmiany w normie ISO 9001:2015 – ich wpływ na system zarządzania jakością w Twojej Organizacji

4. Warsztaty praktyczne 
                                                                                                              
    Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Praktyczne metody analizy otoczenia                                                                                     
    Ćwiczenie 2: Przywództwo                                                                                                
    Ćwiczenie 3: Planowanie Systemu Zarządzania Jakością. Zarządzanie ryzykiem w procesach                                      
    Ćwiczenie 4: Wsparcie. Zarządzanie zasobami                                                                                                           
    Ćwiczenie 5: Realizacja. Działania operacyjne                                                                                                      
    Ćwiczenie 6: Ocena działania. Praktyczne metody nadzorowania procesów                                                                                         
    Ćwiczenie 7: Doskonalenie

5. Podsumowanie i wnioski
 
 SZKOLENIE OBEJMUJE:

    materiały szkoleniowe wraz
        z przykładowymi formularzami

    zaświadczenie ze szkolenia

    poczęstunek
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
 
Koszt szkolenia: 350 zł netto / osoba
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych.
 

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia ISO 9001 realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami

Trenerzy – szkolenia ISO 9001 prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu
W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem